Arkiverede nyheder fra 2014.

       

5. januar 2014

Nyhederne for uge 1 - Først og fremmest Godt Nytår alle sammen - så nåede vi frem til 2014.

Som formanden var inde på i hans Nytårshilsen er der også i det nu forgangne år, sket rigtig meget i EDR Esbjerg afdeling. For ligesom at samle lidt hurtigt sammen på nogle af de mange forskellige oplevelser, kan du se en lille kavalkade med alle de små billeder der er blevet bragt her på "Sidste nyt" i 2013 :-) >>> 

 

Okay, - et helt år "kogt ned" til godt et minut er måske lidt hurtigt, men det får nu en til at tænke lidt over hvor mange forskellige ting der arbejdes med, og hvor mange timer der bruges af rigtig mange medlemmer på de enkelte projekter 

og aktiviteter. Vil du se mere ? - så kik forbi i "Galleriet" - der her i juleferien er blevet opdateret med en omkring 500 nye billeder fra 2013. Genoplev f.eks. Old Timeraftenen, HF Fieldday, JOTA, Juleafslutningen osv. eller se hvad du gik glip af :-). Du kan jo så bare glæde dig til alt det der kommer til at ske i 2014.

 

Godt nok står der her ved det nye års start, et par store udfordringer og ubesvarede spørgsmål og truer - og vi skal i den allernærmeste fremtid ha' helt styr på hvad kommunens huslejekrav kommer til at koste os. Vi skal også forsøge at få fuld  klarhed over nedrivningsplanerne og nybyggeriet på Gammelby Fritidscenter, og hvad der eventuelt er tilbage til os, når disse planer er blevet gennemført. Så skal vi ha' besluttet hvad vi kan, vil og gør - som regel er der jo altid mere end en løsning på et problem eller en udfordring. Og nu er vi jo ikke ligefrem kendte for at sidde på vores hænder, eller slæbe rundt med hovedet under armen - så ved fælles hjælp, skal det nok lykkedes at finde nogle holdbare løsninger, så vi igen kan koncentrerer energien omkring vores aktiviteter.

   

Men foreløbig vil også det kommende år byde på mange af de kendte aktiviteter, som du kan se under "Aktiviteter" - der er godt nok stadig et par "huller" specielt her først på året, men bestyrelsen arbejder hårdt på at få dem fyldt ud med noget spændende. Der er selvfølgelig også noget nyt i støbeskeen - mere herom når den tid kommer.

I den kommende uge starter vi mandag aften i værkstedet med at arbejde videre på de mange igangværende projekter, og onsdag er der Almindelig mødeaften med god mulighed for eventuelt at prale lidt med julegaverne, og nyde et par af de tiloversblevne småkager eller lidt snolder fra juleafslutningen :-).

   

Godt Nytår og på gensyn i EDR Esbjerg afdeling.

   

12. januar 2014

Nyhederne for uge 2 - Så kom vi godt i gang igen efter juleferien - og på værkstedet arbejdes der igen på "højtryk" med bl.a. med fremstilling af transportkasser til vores udstyr - og med de helt rigtige beslag, fittings, håndtag osv. ligner det til forveksling noget der skal bruges i forbindelse med rockkoncerter eller en større DX-spedition :-)

Onsdag var der Almindelig mødeaften - her var der travlhed med at få sorteret QSL kort, snakket om alle oplevelserne i julen, og "guffet" lidt snolder og /eller et par småkager. Samtidig fik vi samlet og fotograferet det første af de små byggesæt, der bl.a. skal bruges i forbindelse med Ungdoms pilotprojektet, som vi arbejder på at kunne opstarte i en meget nær fremtid. Og ja, helt nøjagtig hvad dette projekt og idéerne gå ud på, ser vi nærmere på i den

kommende uge, så alle medlemmer har en mulighed for at få kendskab til vores planer, og måske vil hjælpe til med de mange praktiske gøremål. Jan, OZ1INN har gennem de sidste par år samlet rigtig meget information om hvordan man i vores nabolande har grebet "sagen" an, og hvad de har haft stor succes med for at rekruttere unge og yngre mennesker til vores spændende hobby.  

Det skal selvfølgelig også prøves her i Danmark, og ikke mindst her i Esbjerg - så kom i afdelingen nu på onsdag til en præsentation af alle de gode idéer / planer.

    

Her ved årets begyndelse tages der hul på en ny kalender - og et af de arrangementer man så absolut bør afsætte tid til og deltage i, er årets Generalforsamling i afdelingen:

Derfor indkaldes der hermed til Generalforsamling onsdag d. 26. februar 2014 kl. 20.00. Med dagsorden i følge vedtægterne, og sidste frist for indsendelse af forslag der ønskes behandlet er onsdag d. 12. februar 2014 (altså om nu kun 4 uger). Selvfølgelig kommer der mange andre spændende foredrag, aktiviteter og arrangementer man absolut ikke bør gå glip af, men lige netop årets generalforsamling er i år meget afgørende for hvordan vi i fremtiden skal drive afdelingen videre, så sæt et stort kryds i din nye kalender udfor d. 26. februar.

  

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - til en præsentation af pilotprojektet nu på onsdag.

    

19. januar 2014

Nyhederne for uge 3 - Onsdag præsenterede Jan, OZ1INN planerne og nogle af de grundlæggende idéer omkring at starte et hvervningsprojekt, rettet mod specielt den yngre del af befolkningen. Stort set alle vores nabolande er for længst gået i gang med dette arbejde, og deres erfaringer fortæller at det næsten vil være tosset ikke også at prøve det samme her i Danmark.

Jan fortalte om medlemsudviklingen, og hvad der helt konkret kan sættes i værk, for at "skaffe" nye kræfter til vores stadig meget interessante hobby og fritidsinteresse.

Og det er ikke bare for at få flere til at betale kontingent - amatørradio er et meget vigtigt bidrag til den fortsatte udvikling af samfundet, som bl.a. The World Genesis Foundation sætter fuld fokus på med deres hjemmeside  

www.radioqrv.com  - de har også lavet en rigtig god og grundig præsentation som kan ses på deres hjemmeside, eller på YouTube via dette link. Andre som f.eks. EU kommissionen er også på banen, og støtter initiativer for at få flere unge gjort interesseret i amatørradio bl.a. med støtte til YOTA (Youngsters On The Air) programmet - nærmere om dette via dette link. Og der kan findes mange flere gode beskrivelser og beretninger, om hvordan ungdomsarbejdet igen har fået sat fart i udviklingen rundt omkring i klubber og foreninger - og i EDR Esbjerg afdelingen vil vi altså også være med. Nu kræver det lidt forarbejde at komme godt i gang, helt fra bunden - men vi er i fuld gang - så meget mere info følger efterhånden som vi bliver klar.

  

Onsdagen handlede ikke kun om ungdomsprojektet - Kjeld, OZ1FF havde taget hans nye SDR radio med til beundring og sammenligning. Og Lasse, OZ1LN havde taget hans fødselsdagsgave med - en lille rigtig smart D-star hotspot terminal - så jo, der var lige før der dårligt var tid til at nyde kaffen, eller et par af de gamle småkager :-).

 

Den kommende uge fortsætter vi arbejdet i værkstedet mandag aften, og onsdag er der Almindelig mødeaften - med god mulighed for at fortsætte snakken om de forskellige emner og projekter.

  

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor ny teknik og nye initiativer står øverst på dagsordnen.

    

26. januar 2014

Nyhederne for uge 4 - Som omtalt tidligere er der lige nu fuld gang i "kuffertfabrikationen" på værkstedet. Blandt andet er de mange nye loddestationer jo lettest at flytte rundt på, hvis de er samlet i nogle kasser der er lavet så de passer - det er også hurtigt at få et overblik over om det hele er der, og for projekter "ude af huset" at man har husket det hele. De mange specialbeslag er godt nok ikke helt gratis, men når vi samler kasserne selv kan det nu gøres meget billigere, end hvis de skulle købes færdige.

Og da vi nu har fået "taget" på at bygge sådanne prof. transportkasser skal vi selvfølgelig også ha' lavet nogen til vores store (og lidt uhåndterlige) rotorer, ekstra PA-trin osv.

   

Onsdag var der Almindelig mødeaften uden noget specielt

på programmet, men endnu en større bunke QSL kort blev sorteret, og der var også tid til at beundre og klippe en stak printplader som Uffe, OZ4UB havde lavet.

 

Der er i denne uge også sket lidt nyt i huslejesagen - tirsdag havde vi et møde med repræsentanter fra kommunens Fritidsforvaltning omkring vores lejemål. Mødet blev holdt på Gammelby Fritidscenter så de med egne øjne kunne se, hvad det var vi mente med hensyn til opdelingen og ikke mindst hvad vi skal betale for. Mødet forløb ganske positivt, og man ville tage hjem til rådhuset og foreslå at vores forskellige små lokaler blev samlet som et enkelt - frem for 5 i det oprindelig forslag. Om det så bliver vedtaget, får vi nok svar indenfor kort tid, men man kunne i hvert fald fra repræsentanterne side sagtens forstå hvorfor vi havde klaget over den nye udregningsmodel - vi venter spændt på afgørelsen.....     

     

Lørdag blev arrangementet Dansk Vinter VHF Dag afholdt på Benløse skole ved  Ringsted. Her var flere hundrede VHF entusiaster og andet godtfolk samlet til foredrag, loppemarked og hyggeligt samvær.

Fra EDR Esbjerg afdelingen havde 4 medlemmer taget den lidt spændende tur henover bælterne og de 2 meget kolde og vindblæste broer for at være med. 

Lasse, OZ1LN sørgede sammen med et par af de lokale for lidt af underholdningen, med et spændende foredrag om Analoge og digitale repeatere og deres opbygning.

 

Efter foredraget blev Lasse, OZ1LN tildelt et flot diplom og vandrepokalen som "Årets VHF Profil 2013" - som anerkendelse af bl.a. det store arbejde han har udført omkring opbygningen af det danske D-star netværk.

 

Et stort tillykke til Lasse med hæderen - dejligt at endnu en af afdelingens medlemmer bliver påskønnet for det udførte arbejde omkring vores hobby og forskellige foreninger.

   

Den kommende uge i afdelingen fortsætter arbejdet i værkstedet - onsdag skulle der efter planen ha' været et spændende foredrag. Desværre er planerne en ting og virkeligheden engang imellem en anden, så vi må nøjes med endnu en Almindelig mødeaften og nyde hinandens forskellige indslag til endnu en hyggelig aften.

  

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet med bl.a. de flotteste transportkasser :-).

  

2. februar 2014

Nyhederne for uge 5 - I denne uge i afdelingen stod teknikken på flere områder forrest  på dagsordnen. På ugens billede får Uffe, OZ4UB og Gert, OZ1BFV sig en snak om den seneste udvikling af den "Intelligente refleks" der virkelig har fanget interessen. På lageret blev en af de 5 repeatere vi har "arvet" af kommunens forsyning, udsat for en grundig undersøgelse - om det så kan blive en stak nye DMR eller D-star repeatere må den nærmeste fremtid vise. I hvert fald sidder der nogle imponerende UHF PA-trin på dem, så helt til genbrugspladsen er de så absolut ikke.

  

Teknik af en lidt anden slags blev der også rodet med i ugens løb - her på vores hjemmeside. Hvor en lille uskyldig opdatering af forsiden blev lidt mere omfangsrig en først 

planlagt. Men sådan kan det jo gå engang i mellem - der arbejdes på at få alle sider og links, til igen at virke og se ud som planlagt.

   

Som de fleste sikkert ved afholdes årets HamDay 2014 - lørdag d. 10. maj. Og det ser allerede nu ud til at det i år bliver det største vi endnu har oplevet. Således har et par af de store tyske udstillere tilmeldt sig med deres store stande - en der gør i måleinstrumenter, løsdele og computerteknik. Og en der sælger et meget bredt udvalg af specielt VHF og UHF antenner og udstyr. I alt har de to alene bedt om hvad der svarer til 30m standplads. Så allerede nu kan vi melde om næsten udsolgt af vores borde - vi må nok se om vi ikke kan låne nogle flere et sted. Men i hvert fald ser det ud til at der vil være nok at bruge "spareskillingerne" til når handlen gives fri - lørdag d. 10. maj. Vil du sikre dig et eller flere borde til dit grej, er tilmelding altså ikke spor for tidlig. Nærmere info og tilmelding via vores hjemmeside www.HamDay.dk.   

  

Den kommende uge fortsætter vi aktiviteterne med Almindelig mødeaften - onsdag. Måske har nogen bemærket at vores faste vinteraktivitet "Mandagsåbent" er taget af programmet. Dette er sket af forskellige årsager - men har du behov for at låne det store værktøj, er der åbent onsdag og ellers kan andre dage aftales med Jan, OZ1INN. Der er lige nu mere end almindeligt travlt med mange forskellige projekter - og ja, foråret kan med lidt god vilje også allerede skimtes forude, så for at få det hele til at hænge sammen, vil det være løsningen i hvert fald frem til sommerferien. 

   

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor nye muligheder hele tiden undersøges :-).

   

9. februar 2014

Nyhederne for uge 6 - Som den opmærksomme besøgende måske har opserveret, er der kommet et lille nyt ikon her øverst på hjemmesiden. Det er den direkte vej ind til vores offentlige "sted" på Facebook - godt nok har vi haft en FB konto gemmen et stykke tid nu, men den har krævet at man selv har en konto og er logget ind, for at kunne se hvad der sker. Og det var sådan set ikke meningen - vi vil nemlig meget gerne ha' at alle skal kunne følge med i hvad vi laver - uden log in osv. Vil man selv tilføje noget er man dog nød til at logge ind - men det er vel egentlig fair nok.

  

Vi håber der vil blive taget godt imod dette initiativ - også selvom et par detaljer lige skal rettes lidt til. Om vi også skal fortsætte med profilen på Facebook - ser vi på efter en periode. Kurt, OZ4AFQ og Thomas, OZ1TDS er begge administratorer og kan nok hjælpe dig med evt. spørgsmål  

 

Denne uge i afdelingen blev tiden blandt andet brugt på et par kontakter med DX-speditionen til FT5ZM, sorteret en større bunke QSL-kort, det sidste "julesnolder" spist, fremtiden for de gamle repeatere vi har fået doneret drøftet, de nye blade og magasiner bladret grundigt igennem, og på værkstedet blev endnu et par træplader skåret ud og sat sammen.

 

Den kommende uge er der igen et interessant foredrag på programmet, når Carsten, OZ1DCZ onsdag aften kommer og fortæller hvordan man kommer i gang med SlowScanTV (SSTV). Nogle kan måske huske hvordan det foregik i gamle dage, men med pc'en og de sidste nye programmer er det nu ikke længere så besværligt at sende eller modtage billeder via radioen. Carsten vil ikke gå så meget i detaljer om teorien, men mere fortælle og demonstrere hvad du gøre rent praktisk - og der bliver sikkert også lejlighed til at hører lidt om overførelsen af live billeder (ATV).

 

På onsdag er det også sidste frist for indleveringen af skriftlige forslag til årets Generalforsamling. Så har du et eller flere gode forslag du ønsker at der tages stillingen til af afdelingens medlemmer, er det bare med at komme "til tasterne" - Generalforsamlingen er onsdag d. 26. februar 2014 kl. 20.00 - med dagsorden i følge vedtægterne.  

  

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - til foredrag om SSTV nu på onsdag.

  

16. februar 2014

Det er med stor beklagelse, at redaktionen i dag har modtaget meddelelse om, at afdelingens mangeårige medlem

Benny Mathiassen, OZ5MT fredag d.14. februar 2014 har fået fred, efter længere tids sygdom, 

     

Æret være Bennys minde - en nærmere nekrolog følger i OZ april.
 

16, februar 2014

Nyhederne for uge 7 - Oven på den triste nyhed om Benny, OZ5MT's alt for tidlige bortgang, kan redaktøren ikke lade værd med at tænke tilbage på hvad Bennys mange talenter bl.a. har været "årsag til". F.eks. i 2005 da han solgte et større parti kondensatorer til afdelingen - og som blev det der startede vores arrangement med deltagelse i messer rundt omkring i Europa, og hvad det så har medført af nye muligheder for afdelingen...... Ære være Bennys minde. 

   

Denne uge i afdelingen havde vi onsdag set frem til et foredrag om SSTV med Carsten, OZ1DCZ - men desværre blev Carsten nød til melde afbud, da han var blevet syg.
Vi håber Carsten igen er ved at være ovenpå, og håber at kunne gennemfører foredraget ved en senere lejlighed.

I stedet blev aftenen så udnyttet til verbalt at få vendt alle mulige og umulige emner, bladret i de nye magasiner og nydt kaffen eller de kolde læskedrikke fra køleskabet - tilsat et stykke af Allan, OZ1IOM's hjemmebagte chokoladekage - så det var slet ikke så ringe endda :-).

  
Den kommende uge i afdelingen "lader vi op" til årets Generalforsamling - onsdag er der Almindelig mødeaften uden noget fastlagt på programmet, men der var måske nogle ting man gerne vil ha' uddybet, inden det onsdag d. 26. februar går løs med debatten om bl.a. afdelingens fremtidige virke. Fredag mødes bestyrelsen og får samlet op på "de løse ender", og den seneste udvikling i de forskellige sager, der skal tages stilling til på Generalforsamlingen.

  

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor folk tilsyneladende også er meget glade for chokoladekage :-)

   

23. februar 2014

Nyhederne for uge 8 - Ja, det kan måske nok være lidt svært at se på ugens billede, men på værkstedet er de nye hjemmebyggede transportkasser til vores loddekolber nu blevet bygget helt færdige med "ergonomisk indretning" og blød skumgummi på alle indvendige flader - der er jo ikke et øje tørt, og vi ser frem til at de skal i brug.

  

Udover aktiviteterne på værkstedet er denne uge i afdelingen gået med Almindelig mødeaften onsdag - og fredag aften var der bestyrelsesmøde, forud for næste uges Generalforsamling. En del "løse ender" blev der fundet en løsning på, og vi fik afklaret nogle ting. Nu er der dog mange ting "i spil" denne gang - som det også fremgår af det informationsbrev alle medlemmer fredag aften fik

tilsendt som e-mail. Vi står i en situation hvor flere ting kræver så stor opbakning som muligt fra medlemmerne - for at vi kan komme videre, og måske også virkeliggøre nogle af de største og mest visionære planer / idéer der er set indenfor vores hobby i Danmark, og som vil blive præsenteret på onsdag. Bestyrelsen håber inderligt at se så mange som overhovedet muligt, til ikke mindst en debat om fremtiden for EDR Esbjerg afdeling, og hvilken vej vi skal følge.

     

Så altså på gensyn - alle sammen - til Generalforsamling nu på onsdag d. 26. februar 2014 kl.20.00.

     

2. marts 2014

Nyhederne for uge 9 - Onsdag var det blevet tid for den årlige Generalforsamling, og tid til at træffe nogle vigtige beslutninger omkring vores forening. 27 medlemmer var mødt op for at deltage i debatten, og "udstikke retningen" for den nærmeste fremtid.

 

Og lad os lige tage de vigtigste hovedpunkter først - EDR Esbjerg afdelingen har som ventet fået ny formand.
Efter 8 års aktiv indsats er Kjeld, OZ1FF trådt tilbage, og har overladt formandsposten til René, OZ2AKM.

Vi vil også gerne her benytte lejligheden til at takke Kjeld for indsatsen for EDR Esbjerg afdelingen.

For at dække de kommende udgifter i forbindelse med den nye husleje blev det besluttet at lade kontingentet

stige - Aktiv medlemskab gå fra 470,- kr. pr. år til 660,- kr. pr. år. De øvrige medlemskategorier har også fået et "hak opad" - hele kontingentlisten kan ses her. Med dette tiltag håber vi at kunne dække alle de faste udgifter, via de faste indtægter - hvad der så sker med hensyn til huslejen må vi se på hen ad vejen. På generalforsamlingen fik vi også genoplivet nogle af de gamle udvalg  - f.eks. Aktivitets udvalg, Repeater udvalg, og Ungdoms udvalg til at hjælpe bestyrelsen med vores forenings mange aktiviteter og opgaver. Og de meget store planer og visioner omkring at få vores helt eget hus - med det formål at opbygge et unikt kommunikationscenter, med de allerbedste betingelser for så mange som muligt, af vores forskellige interesseområder, var der stor opbakning til og resulterede i nedsættelsen af et Lokaleudvalg der skal undersøge alle de mange muligheder. De forskellige nye udvalg vil senere kunne findes her på hjemmesiden, når bestyrelsen har fået sat et par ord på de forskellige udvalgs arbejds / ansvarsområde.

  

Der var forskellige debatter bl.a. omkring vores mangel på rutinerede operatører til f.eks. Fieldday - simpelt udstyr i radiorummet og eventuelt udstyr til udlån. Alt i alt dog en meget positiv stemning og tro på fremtiden - også selvom det trak lidt ud med at finde en villig kandidat til formandsposten. Klokken godt 23.00 kunne dirigenten takke for god ro og orden - og forsamlingen udbragte et 3-foldigt hurra for EDR Esbjerg afdeling.

 

Den kommende uge i afdelingen er der onsdag Almindelig mødeaften - med god mulighed for at få alle de mange nye tiltag og idéer til lige at "bundfælde", eller gøre klar til at sætte i værk.

Der er dog også i den kommende uge mulighed for at forsætte det "organisatoriske arbejde" - denne gang for landsforeningen EDR. Lørdag d. 8. marts er der således Kreds og Opstillingsmøde forud for de kommende valg til Landsformand, Hovedbestyrelse og Repræsentantskab i EDR Herning afdelingen. Mødet er for alle medlemmer af landsforeningen og afholdes på adressen - Kollundvej 35, Lind, 7400 Herning, og vi starter kl.13.00. For interesserede er der mulighed for at deltage i en lille let frokost inden - den starter kl. 12.00 - og her er tilmelding nødvendig ALLERSENEST onsdag d. 5. marts til Otto, OZ9OG (ottolisb@post10.tele.dk). Eventuel fælleskørsel fra Esbjerg aftales på onsdag i afdelingen.

   

På gensyn i EDR Esbjerg afdelingen - stedet hvor vi nu er klar til fremtiden.

  

9. marts 2014

Nyhederne for uge 10 - Denne uge i afdelingen var der mange praktiske gøremål der skulle ordnes i forbindelse med indsættelsen af den nye formand - altså udover at overlevere startkoderne til missilsystemet og nøglerne til direktionsvognen. Alle mulige skal ha' diverse papirer tilsendt og vores nye formand René, OZ2AKM sættes ind i alle igangværende sager - så det er ikke bare sådan lige :-) I bestyrelsen blev der også tid til at se på nogen af de opgaver der skal løses i den kommende tid. Blandt andet vores stand på Korskro Hestemarked hvor vi skal i gang med planlægningen. En anden sag er vores Medlemsliste her på hjemmesiden - der er vi blevet gjort opmærksomme på at den faktisk var i  strid med Datatilsynets regler - så den er nu blevet fjernet. Ikke at det er hemmeligt hvem

der er medlem hos  os, men fremadrettet kan du kun se listen i afdelingen, eller få en tilsendt ved henvendelse til kassereren. Selv med en koncentreret indsats fra bestyrelsen side, er der stadig et par ting der ikke er helt på plads endnu - bl.a. arbejdes der stadig på at lave arbejdsbeskrivelser til de forskellige nye udvalg, der blev nedsat på generalforsamlingen - de følger hurtigst muligt her på hjemmesiden - hvor der allerede er gjort plads og du kan se hvem der har meldt sig.

 

Ikke kun i afdelingen var der denne uge mange "foreningspraktiske detaljer" der skulle tages stilling til - lørdag var der EDR Kredsmøde og Opstillingsmøde i Herning. Her blev landsforeningens arbejde og fremadrettet indsats debatteret - ikke mindst hvordan vi får vendt medlemsudviklingen, og sat mere "skub" i hvervningen af nye medlemmer. Og vi fik sat navne på kandidaterne til det kommende valg - lokalt genopstiller Bjarne, OZ1CWP og Villy, OZ6KH til RM og Jan, OZ1INN genopstiller til posten i Hovedbestyrelsen. Valget sker i forbindelse med udsendelsen af OZ maj 2014.

 

Udover alle de praktiske ting der får vores foreninger til at fungere i dagligdagen, var der i den forgange uge dog også tid til at beskæftige sig lidt med vores hobby - sidste weekend blev afdelingens kaldesignal luftet et par timer i forbindelse med ARRL DX contesten - og godt 560 QSO'er på 10-15-20m blev logget - en skam der ikke var stemme eller tid til mere.

Vejret bliver bedre og temperaturen stiger - foråret er godt på vej og som ugens billede indikere, er det blevet tid til at planlægge den kommende Rævejagtssæson. Det sker nu på onsdag hvor vi skal ha´ fundet de datoer, hvor flest mulige kan være med i kampen om Afdelingsmesterskabet 2014 - så mød op og være med i planlægningen. I den kommende uge er der også opstart på vores deltagelse i de internationale messer - lørdag er EDR Esbjerg afdelingen således repræsenteret på VERON messen i Rosmalen. Michael, 5Q5NA og Jan, OZ1INN er de heldige der endnu engang passer afdelingens stand i Holland.

  

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor aktiviteterne ikke stopper ved bygrænsen.

  

16. marts 2014

Nyhederne for uge 11 - Ja, ugen startede lidt kedelig, da vi tirsdag blev gjort opmærksomme på at der endnu engang har været indbrud på Gammelby Fritidscenter. Heldigt for os er de ubudne gæster denne gang gået udenom vores lokaler, og har rettet interessen mod et par af de andre foreninger på adressen. Kun vores køkkenskab er brudt op - uden der tilsyneladende er fjernet noget - andet end låsebøjlen. Meget irriterende at nogen ikke kan forstå at hvis døren er låst, er man altså ikke velkommen.

   

Onsdag skulle vi ha' planlagt den kommende rævejagts sæson - men endnu engang her i årets første måneder betød sygdom, at dette projekt måtte udskydes til den  kommende uge - så altså det kikker vi på sammen med

almindelig mødeaften nu på onsdag. I stedet blev tiden brugt på udvekslingen af "røverhistorier" - hvor vi kom meget langt omkring - alt fra britisk kogekunst (eller rettere manglen på samme) til vores lagerbeholdning af kvalitets coax relæer blev debatteret, mens kaffen og de kolde drikke blev nydt i godt selskab.

  

Ugen i Esbjerg afdelingens regi sluttede med vores deltagelse i den 39' Hollandske national messe i AUTOTRON i Rosmalen. Igen en rigtig god oplevelse hvor vi kom af med en pæn del af de medbragte "gode sager" (og også fik købt lidt nyt). Michael, 5Q5NA og Jan, OZ1INN havde fornøjelsen med at passe afdelingens stand på den virkelig velbesøgte messe - som det måske kan fornemmes på ugens billede - der er taget oppe fra galleriet mod slutningen af arrangementet. Og selvom det er noget af en køretur - små 7 timer hver vej - er vi nu temmelig sikre på at vi er tilbage ved vores sædvanlige standplads - lørdag d. 21. marts 2015.   

  

Den kommende uge i afdelingen skal vi ha' sat resterne fra Holland på plads på lageret, og onsdag er der Almindelig mødeaften - med bl.a. planlægning af den kommende sæson for jagt på de små (godt gemte) sendere i plantagerne rundt om Esbjerg. Og mon ikke vi også kan finde tid til at få monteret et nyt låsebeslag på køkkenskabet, og lige få kontrolleret videoovervågningen af vores lokaler. 

   

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor radioamatørerne mødes.

   

23. marts 2014

Nyhederne for uge 12 - Så vi fik vi lagt en plan for afviklingen af dette års Afdelingsmesterskab i Rævejagt. Onsdag blev der debatteret skovområder og datoer - der ikke kollidere med andre af vores mange aktiviteter - og et løbsprogram sammensat. Og der sker flere nye ting i år ikke kun flere ræve at jagte, men også nye skovområder er kommet med.

Nu skal vi så ha' indhentet tilladelserne fra de forskellige plantører - inden løbsprogrammet kommer her på hjemmesiden. Normalt ikke noget problem - så du kan godt begynde at finde kompasset og løbeskoene frem, og skifte batterierne i din rævemodtager.

         

Ugens billede er fra vores PR-hjemmeside - www.amatørradio.dk - her er der ikke ret meget der ligner sig selv. Alt er blevet lavet om - eller er godt på vej - vi er nemlig ikke helt færdige endnu, med den meget omfattende fornyelse af "vores ansigt udadtil". Ønsket er at denne side på bedst mulige vis skal fortælle alt, hvad det er værd at vide om vores hobby - noget der aldrig blev helt som tænkt på den gamle side. Nu er der nok nogen der mener, at man skulle vente til alt er klart inden udskiftningen - men der er flere ting som kun kan afprøves (og rettes til) når hjemmesiden er udgivet på nettet.  Vi arbejder videre på projektet og forventer at alt er klart inden "sæsonstarten" på Roadshow 2014 med Promotiontraileren - men du må da gerne tage et kik allerede :-).

   

Den kommende uge i afdelingen er der som altid gang i flere ting - i værkstedet er vi i fuld gang med en kraftig sortering af vores overskudsgrej. Der er ikke længere ret lang tid til HamDay 2014 (lørdag d. 10. maj) og der vil i år komme bogstaveligtalt "tons" af godt grej fra vores depoter - skal du selv sikre dig en plads, er der tilmelding via HamDay hjemmesiden. Og nu vi er ved dette arrangement, så er næsten alle borde på nuværende tidspunkt allerede udlejet - og vi er på jagt efter nogle flere - men vi kan godt love at det i år, bliver det største arrangement nogensinde.

    

Onsdag kommer Carsten, OZ1DCZ og fortæller om SSTV / ATV - et foredrag som vi desværre tidligere på året, var nød til at aflyse på grund af sygdom. Carsten er igen frisk som en "havørn" - i hvert fald sidst vi så ham. Carsten vil fortælle og demonstrere hvordan man sender billeder ved hjælp af radioen - her er udviklingen også løbet rigtig hurtig, Altså ikke et foredrag der så meget går i detaljer med teorien, men meget mere handler om hvad og hvordan man gør, for at få nogen uforglemmelige oplevelser også med denne del af vores hobby.

Lørdag kan EDR Esbjerg afdeling fejre 77 års fødselsdag - tænk at det allerede er 2 år siden den store gris blev stegt i skolegården, og vi fejrede 75 års jubilæum. Nå, det var dengang i år bedes i fejre dagen privat. I afdelingen er der nemlig i år andre aktiviteter - vi deltager i den store CQWW WPX SSB Contest (med kaldesignalet 5Q1A) - årets næststørste konkurrence når det gælder contest på kortbølge. Vil du være med, er der planlægning af vores aktivitet på onsdag efter foredraget.

     

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor palleløfteren ikke kun er til pynt.

  

30. marts 2014

Nyhederne for uge 13 - Onsdag havde vi besøg af Carsten, OZ1DCZ der fortalte om alt hvad det er værd at vide, for at komme godt i gang med SSTV. Masser af  informationer og eksempler på hvordan man gør og hvilke programmer der er bedst. Carsten demonstrerede også hvordan han kan fjernopkoble på hans station derhjemme - men det er jo et helt andet foredrag, som vi måske kunne vende tilbage til ved en senere lejlighed. Et modem (som det vi også bruger til PSK 31) tilsluttet stationen - og man er sådan set klar til også at sende billeder via kortbølge.

Det må vi også prøve - så efter foredraget fik

René, OZ2AKM vores PC til PSK med hjem, for at få den sat op til  også at kunne bruges til SSTV fra afdelingen.

En stor tak til Carsten, OZ1DCZ for et meget inspirerende foredrag - der nok får nogle til i hvert fald at prøve også denne "gren" af vores hobby.

   

Her i weekenden har vi luftet afdelingens kaldesignal i CQWW WPX SSB contesten - verdens nok næststørste konkurrence på HF, hvor det gælder om at samle så mange forskellige prefikser som muligt. Dermed er det lidt svært at få et godt "run" da alle tæller stort set lige meget - men der var da god gang på 28MHz lørdag eftermiddag, og vi fik flere ganske interessante stationer i loggen.

Der bliver nok også tid til at kører lidt i dag søndag - det beretter vi om i næste uge.

    

Den kommende uge er der onsdag Almindelig mødeaften - uden noget særligt planlagt på programmet. Men det kunne jo være at nogen af de mange udenlandske blade endelig dukker op, til de ventende medlemmer der sidder klar til at bladre og nærlæse de spændende artikler. I værkstedet er der som altid masser af opgaver at se til - her fortsætter arbejdet med at finde grej fra til HamDay.

Og nu vi er ved HamDay 2014 - lørdag d. 10. maj så er der nu kun 41 dage til at vi samles til en god handel på området ved afdelingen. Vil du selv deltage med en stand, er der stadig plads til flere - tilmelding via www.hamday.dk (mundtlig tilmelding er ikke nok).     

  

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor vi også er gået over til sommertid.

  

6. april 2014

Nyhederne for uge 14 - Inspireret af foredraget i sidste uge er den ene pc ved radiostationen, nu blevet opdateret så det også vil være muligt at "kører" SSTV fra afdelingen. René, OZ2AKM som ses på ugens billede, har klaret det praktiske og står gerne til rådighed med hjælp og vejledning, hvis du selv vil prøve - måske inden du installere det derhjemme.

   

Derudover er denne uge i afdelingen gået med bl.a. oprydning på værkstedet, hvor et stort læs skrammel er blev kørt på genbrugspladsen. Det giver jo alt sammen lidt luft på gangarealerne - men der er lang vej endnu - så arbejdet fortsætter også i den kommende tid.

Onsdag var der Almindelig mødeaften med den sædvanlige verbale underholdning af særlig høj og inspirerende kvalitet.

Og der er jo altid et eller andet at debattere f.eks. vores deltagelse i sidste weekends CQWW WPX SSB contest fra afdelingen - efter en lidt sløj start om lørdagen, kom der lidt bedre gang i "pile-uppen" søndag eftermiddag. Og vi sluttede først på aftenen med 1365 QSO'er i loggen - til stor fortrydelse for de der var forhindret pga. fødselsdage, arbejde og andet pjat, der stjæler tiden ved radioen.

     

Tirsdag havde vi et lille møde med spejderne, hvor vi samlede op på sidste års JOTA arrangement, og talte om de kommende aktiviteter som f.eks. JOTA. Også for de kommende lokale spejderlejre blev der snakket om nogle aktiviteter, der måske kan gøre de unge mennesker interesseret i rævejagt, elektronik og amatørradio. Mange forskellige ting blev drøftet bl.a. tilføjelsen af flere aktiviteter og en demonstration af nogle af mulighederne, for områdets spejderledere ved deres årlige inspirationsmøde i juni måned. 

   

Den kommende uge fortsætter vi med at pakke grej til HamDay - hvor der er nu kun er 34 dage til - og så ellers få ryddet lidt mere op i bunkerne af grej og udstyr, der fylder op på værksted og lagerne. Onsdag skal vi ha' startet op på planlægningen af årets udendørs radioaktiviteter i forbindelse med VHF Fieldday, ILLW (fyrtårns weekenden / Esbjerg festuge) og HF Fieldday. Der er mange ting vi skal ha' ordnet - men allervigtigst skal vi ha' fundet ud af hvem der vil og kan få tid til at være med, når vi trækker det helt store grej frem fra alle depoter. Så vil du også være med, er det bare med at møde op i afdelingen nu på onsdag, hvor vi kikker på de enkelte projekter og opgaver.

  

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor fremtiden også bliver planlagt.

  

13. april 2014

Nyhederne for uge 15 - I denne uge i afdelingen skulle vi ha' sat gang i planlægningen af den kommende sæsons udendørs radioaktiviteter - altså VHF Fieldday, ILLW og HF Fieldday. Og ja, det var jo ikke fordi at planlægningsmødet onsdag aften, blev det helt store tilløbsstykke, men vi ved jo også hvem der plejer at være friske på at være med så det går jo nok. Og der er jo også en del tid endnu, inden vi første gang slæber det fine grej ud på en græsmark, et sted i lokal området. Som udgangspunkt bliver det som det plejer - i år er der jo ikke landsstævne - så håbet er at vi igen kan være med i VHF Fieldday. Vi har godt nok ikke et fast sted til denne aktivitet, men for år tilbage undersøgte vi forskellige muligheder bl.a. den gamle losseplads ved Hjerting strandvej - det kunne være at det i år kunne være en mulighed - stedet er jo næsten perfekt med stor eksponering, kort afstand til pølsevognen, og en pæn højde over terræn.   

Vi ser hvad vi finder ud af - i mellemtiden kan du så overveje, om du også vil være med når det går løs - første gang i weekenden d. 5. - 6. juli 2014.

   

Den kommende uge er det påske, og de fleste har nok for længst planlagt hvad de ekstra fridage skal bruges til - men mangler du en god idé, kunne du jo kikke forbi i afdelingen på onsdag der er der Almindelig mødeaften, og der vil være god mulighed for at udveksle gode emner til inspiration. En af dem kunne være at få ryddet op i garagen eller på loftet - det er bedst inden det bliver for varmt med den form for hårdt arbejde. Alle de gode ting du så finder - og som du aldrig selv får brug for - kunne du stille til side, og så tage med til HamDay 2014 - lørdag d. 10. maj. Tilmeldingen til loppemarkedet er døgnåben (også i påsken) bare klik her.

   

Rigtig God Påske alle sammen - og på gensyn i EDR Esbjerg afdeling.

   

20. april 2014

Nyhederne for uge 16 - Ja, sådan går det jo engang i mellem når man har fået for mange kasser stablet op - uden at få checket hele indholdet. Under denne uges fortsatte oprydning på værkstedet, var turen kommet til kasserne med doneret radiogrej, og hvad der så ud til at være en stor og meget tung kasse med kasserede batterier, viste sig (da bunden blev nået) også at indeholde 12 tilsyneladende fine Motorola UHF håndstationer. I andre kasser var alle laderne - og i forvejen havde vi fundet en hel karton nye bæretasker.

Det bliver spændende at se hvor mange vi kan få "liv i" og   programmeret, så vi kan bruge dem til noget fornuftigt.

Skattejagten fortsætter med fornyet energi i den kommende uge, så vi kan få sorteret alt det fra vi ikke selv kan bruge, og få det gjort klar til HamDay - lørdag d.10. maj.    

   

Ellers skete der ikke det store i denne uge - onsdag var der Almindelig mødeaften. Her prøvede vi at komme lidt videre med de små byggesæt - og selvom det ikke gik helt som planlagt, fik vi da set på projektet og flere dele er bestilt :-). En enkelt turist på påskeferie - Hajo, DC7GS kikkede forbi - for når nu han var i området, ville han da lige benytte sig af muligheden for personligt at melde sig ind

i afdelingen, og samtidig tilbyde hans assistance ved vores deltagelse i den kommende messe i Friedrichshafen  - det kan man da kalde for rigtig god stil - velkommen også til Hans Joachim.

   

Den kommende uge er der onsdag Old Timer aften, på programmet - årets sædvanligvis meget velbesøgte træf for alle medlemmer, og særdeles for alle dem med et lidt ældre certifikat. Aftenen indledes som altid med et lille foredrag - og i år har Erik, OZ7NE lovet at fortælle en lille historie fra virkeligheden. Som altid ved dette arrangement er alle uanset medlemskab velkomne - og afdelingen er vært ved kaffen / kagen. Og man behøver altså ikke være tæt på pensionsalderen, for at få fuld udbytte af de gode historier - alle er meget velkomne.

   

Fortsat god Påske - og på gensyn i EDR Esbjerg afdeling.

 

27. april 2014

Nyhederne for uge 17 - I denne uge var det blevet tid til et par traditionsarrangementer i afdelingen. Onsdag var det årets Old Timer aften - specielt rettet mod dem der har været med i en længere årrække. Og hele 22 deltagere kunne fremvise et certifikat der er udstedt for mindst 20 år siden - en enkelt eller to kunne endda prale af at ha' været radioamatør i over 60år.

  

Som altid, indledes denne aften med et lille foredrag inden snakken "gives fri" og i år var det lykkedes at overtale Erik, OZ7NE til at fortælle lidt om hans eksperimenter og udstyret han bruger på frekvenserne omkring 135kHz.

Et af de frekvensbånd hvor rækkevidden er lidt begrænset hvis man ikke har den helt store antennefarm - og det er der vist ingen amatører der har. Til gengæld kræver det så heller

ikke det store radioudstyr, som Erik kunne vise med hans hjemmebyggede grej. En stor tak til Erik, OZ7NE for den interessante indledning, og tak til alle for deltagelsen i dette hyggelig arrangement

 

Ugens andet traditionsarrangement var den nærmest legendariske "Forårs rengøring" - her var der dog ikke helt den samme interesse for at deltage, men det lykkedes da at få tørret det værste støv af hylderne, sorteret bunkerne af indkomne blade og papirer, pudset vinduerne og støvsuget. Så nu er vi klar til at lade solen skinne ind igen, og man behøver heller ikke frygte for støv på skjorten, hvis man tager noget ned fra den øverste hylde i radiorummet. En meget stor TAK til deltagerne for indsatsen med pudsekluden.

      

Den kommende uge er der onsdag Almindelig mødeaften - uden noget underholdning planlagt på forhånd. Men i den kommende tid har vi et par store arrangementer der kræver yderligere planlægning. Først har vi årets HamDay - lørdag d. 10. maj - her er der nu tilmeldt så mange og så meget grej, at vi uden tøven kan garantere at du aldrig har set så meget forskelligt godt grej ved dette arrangement - og her tale vi virkelig om tons - godt palleløfteren er velsmurt. Nu har vi jo heldigvis meget plads - både ude og inde hvis vejret skulle svigte så skal du også ha' en plads, hvor du kan faldbyde dit overskudsgrej kan det sagtens nås endnu - tilmelding kan ske via dette link.

Det andet store arrangement, er afdelingens deltagelse i Korskro Hestmarked - fra d. 16. - 18. maj. Her vil vi viser og demonstrere forskellige muligheder med Amatørradio - altså et kæmpe PR fremstød, som forhåbentlig kan gøre mange flere opmærksomme på vores forening. Her skal vi ha' helt styr på hvad og hvordan vi vil / kan gemenfører dette, og hvad vi vil fremvise. Så der er jo nok at snakke om - også selvom der ikke er planlagt noget på forhånd til på onsdag :-).

 

Ugens aktiviter i EDR Esbjerg afdeling slutter af med en lille frisk Rævejagt på lørdag i Marbæk plantage. Mødestedet er på parkeringspladsen på Marbækhøjvej - og første signal fra de godt gemte sendere er kl. 14.00. Og som altid er dette arrangement åbent for deltagelse af alle, der vil være med til lidt motion og konkurrence. Det nødvendige udstyr kan du låne på stedet, og der er også mulighed for en grundig instruktion, hvis du bare møder op mindst en halv time før starten.

   

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor de aktive radioamatører mødes.

     

04. maj 2014

Nyhederne for uge 18 - I denne uge i afdelingen var der tid til at få styr på en lang række detaljer, inden det de næste 14 dage går løs med afviklingen af et par store arrangementer.

 

I værkstedet blev endnu mere ryddet op og pakket på paller. Onsdag blev der snakket, planlagt og fundet manglende leverandører til de kommende projekter. Okay der var da også tid til at nyde kaffen, og tage et kik ud af de rene vinduer men ellers var der mange ting der "kom på plads".

Svend, OZ1DYI fik endda tid til at sortere endnu en bunke QSL-kort - og i den forbindelse oplyser Svend, at hvis du har nogen kort liggende der skal sendes med til bureauet, kan du aflevere dem senest onsdag d. 21. maj.

Denne uge bød også på muligheden for lidt motion - lørdag

var der rævejagt i Marbæk plantage. Vejret var godt nok ikke helt så godt som i de foregående dage, men det holdt nu ikke de 6 jægere og de 2 ræve tilbage. Dagens vinder blev Thomas, OZ1TDS med Villy, OZ6KH lige efter på en ærefuld 2. plads. Anette, OZ1BCC og Allan, OZ1IOM var ræve, og sørgede efter jagten for at deltagerne kunne få varmen igen - med ild i brændeovnen, hjemmebagt kage og varm kaffe. Næste rævejagt er allerede nu på torsdag d. 8. maj, hvor jagtområdet er Guldager plantage. Start og mål området er ved Naturskolen, og første signal fra rævene er kl.18.30. Som sædvanligt er alle meget velkomne til at deltage - og hvis man møder op mindst en halv time før, vil der også være mulighed for at låne det nødvendige grej.

 

Den kommende uge kommer det udover rævejagten, mest til at dreje sig om HamDay 2014. Nu på lørdag går det igen løs med dette arrangement, der sædvanlig kan tiltrække rigtig mange besøgende fra nær og fjern, der vil af med deres overskudsgrej eller er på jagt efter en god handel. Som tidligere omtalt her på "Sidste nyt" kommer der rigtig meget grej i år - så det skulle være muligt for alle at finde noget godt som også du lige kan bruge, eller synes mangler i samlingen. Vejret er som altid det store spørgsmål ved dette arrangement - men vi håber det bedste, og har sikret plads til alle tilmeldte udstillere indenfor i tørvejr hvis det skulle gå galt.

En praktisk detalje om årets HamDay - vi synes at alle skal ha' de samme chancer for at få fat i de gode sager, og det stigende antal købere der møder op flere timer før, kan i år godt sove en time eller to længere - og salg / gennemsyn starter først kl. 10.00. Inden kl.10.00 er der kun adgang for udstillere til området.

   

Ugens gode råd: brug dagen i dag på at få tømt traileren for haveaffald - så du er klar til at fragte alle de gode nyerhvervelser hjem på lørdag :-).

   

På gensyn alle sammen - til HamDay 2014 - ved EDR Esbjerg afdeling.  

   

11. maj 2014

Nyhederne for uge 19 - Først og fremmest en meget stor TAK til alle deltagere ved lørdagens HamDay. Det var igen en fornøjelse at se så mange deltage i dette arrangement.

Desværre forudsagde vejrudsigten ikke det bedste vejr - og kl. 13.00 begyndte regnen da også. Derfor havde vi valgt at flytte indenfor i tørvejr, i den tomme del af fritidscenteret.

Igen i år var der et kæmpe udvalg af grej, udstyr - ting og sager - og noget man ikke i sin vildeste fantasi vidste at man manglede. Ja, faktisk var udvalget i år det største nogensinde, der har i hvert fald ikke tidligere været så mange borde i brug for de forskellige udstillere fra både ind og udland. Og vi taler altså om store mængder - alene på afdelingens egen stand blev der solgt hvad der svarer til to euro-paller med grej. Forplejningen fejlede heller ikke noget

og bl.a. de store pølser blev "guffet" med stor appetit, og der var ikke ret mange tilovers da gløderne gik ud.

Det var så 12. gang at HamDay med stor succes blev afholdt, og selvom kommunen har planer om at anvende bygningerne til andre formål - eller måske rive dem ned - behøver du ikke frygte at det så var sidste gang, du kunne opleve den fantastiske handel og muligheden for at møde venner og bekendte her i Esbjerg. Bliver der noget af planerne inden næste gang, har vi heldigvis andre muligheder - så sæt allerede nu kryds i kalenderen ved lørdag d. 9. maj 2015, hvor der næste gang bydes velkommen til HamDay - endnu en gang TAK til alle, og om ikke før så på gensyn i 2015. 

    

Selvom der stod forberedelser til HamDay på hele ugens program, blev der torsdag også tid til årets første aften rævejagt. Det skete i Guldager plantage hvor 7 jægere og en ræv, mellem regnbygerne fik tid til at finde de godt gemte sendere. Dagens vinder blev Thomas, OZ1TDS med Bjarne, OZ1CWP på anden pladsen - Villy, OZ6KH var ræv. Næste jagt er torsdag d. 22. maj og jagtområdet er denne gang Vrøgum plantage. Mødestedet er ved OK Wests klubhus, Filsøvej 30, 6840 Oksbøl. Lars, OZ1HVR er ræv og Bjarne, OZ1CWP har skaffet kort over området.

     

Den kommende uge fortsætter vi aktiviteterne i det "høje gear" - først skal vi ha' ryddet mest muligt op efter HamDay. Det hele fylder nu engang mindst på lagerne, hvis det står på de rigtige pladser. Og så skal vi ha' de sidste ting gjort klar, inden vi fredag, lørdag og søndag stiller vores store PR-stand op på Korskro Hestemarked, og viser nogle af alle mulighederne med vores hobby.

Dette PR-arrangement er det første, hvor afdelingen også vil præsentere og demonstrer planerne for den kommende ungdomsafdeling - der vil bl.a. være en aktiv HF-station, demonstration af kontakt med FUNcube satellitten, og demonstration af bygningen af små byggesæt. Med et forventet besøgstal omkring 50.000, burde der være gode chancer for at hverve nye radioamatører - så det skal altså prøves. Det siger næsten sig selv at det kræver en hel del arbejde at få det hele til at fungere i de 3 dage det varer - så har du mulighed for at give en hånd med, må du meget gerne give besked. De nærmere detaljer aftales på onsdag i afdelingen - vil du vide mere kan du kontakte Jan, OZ1INN.      

   

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - eller måske blandt heste og kræmmere næste weekend ved Korskroen.

      

18. maj 2014

Nyhederne for uge 20 - Ja, der er jo ikke fordi vi ligefrem sidder på hænderne i EDR Esbjerg afdelingen. Efter sidste lørdags HamDay er vi allerede denne weekend travlt beskæftiget med det næste store arrangement. Torsdag aften stillede vi vores PR-stand op på Korskro Hestemarked - mellem en tvivlsom pelshandler og en ballonsælger. Fredag, lørdag og også i dag søndag præsentere vi så nogle af de mange muligheder med amatørradio for de mange tusinde besøgende. Vi har opstillet en HF station (men er dog voldsomt plaget af støj :-() i Promotiontraileren. Vi har også vores nye telt med, hvor der bliver samlet byggesæt, bygget og programmeret robotter og eksperimenteret på livet løs. Lørdag prøvede vi et par gange at hente data ned fra FUNcube satellitten - det gik dog ikke helt efter planen, men

vi prøver igen i dag når den kommer forbi. Nu er det jo ikke vores første PR arrangement, men her efter de første 2 dage er afdelingens "personale" meget enige om at det har været en af de bedste arrangementer, og en stor succes allerede at deltage ved Korskro Hestemarked. Rigtig mange har kikket forbi vores stand for at se hvad det er vi laver, og en pæn del har været meget interesseret i selv at være med. Meget glædeligt gælder det også for en hel del unge og yngre mennesker, vi forhåbentlig ser igen når vores ungdomsprojekt starter til efteråret - under navnet Tech4Fun - men det vender vi tilbage til når tiden nærmer sig. I dag søndag er det så sidste dag i denne omgang - vi er på pladsen fra kl.10.00 og pakker sammen efter kl. 15.30. Skulle du få lyst til at kikke forbi finder du os på plads S08.

   

I den kommende uge puster vi onsdag ud - rydder op, sætter på plads og evaluere de forskellige arrangementer. Torsdag har man så forhåbentlig samlet så mange kræfter at der kan ydes en ordentlig indsats ved ugens rævejagt. Denne gang sker jagten i Vrøgum plantage, og startstedet er ved OK West’s Klubhus, Filsøvej 30, 6840 Oksbøl . Som sædvanlig sker første udsendelse fra rævene  kl.18.30. Vrøgum plantage er et helt nyt jagtområde vi ikke har prøvet tidligere, så det skal nok blive interessant - en hjælp er det dog at Bjarne, OZ1CWP har skaffet kort over området og disse kan erhverves inden starten.

  

På gensyn til alle aktiviteterne med EDR Esbjerg afdeling.

    

25. maj 2014

Nyhederne for uge 21 - I denne uge i afdelingen har det store problem været igen at få armene ned, så vi kunne flytte rundt på kasser og grej. Og grunden var sidste weekends PR-arrangement på Korskro Hestemarked - som vi vist kun kan betegne som en rigtig succesoplevelse. Vejret var godt og et sted mellem 50.000 og 60.000 mennesker besøgte græsmarkerne nord for Esbjerg. En pæn del af dem besøgte vores stand, og så på nogle af de ting vi som radioamatører beskæftiger os med. Også en stor del unge mennesker stoppede op og fik en snak om f.eks. elektronik bygning, satellit kommunikation eller vores nye ungdomsprojekt Tech4Fun. Det skal blive spændende at se hvor mange der vil være med, når vi for alvor starter i efteråret.

En ting er i hvert fald sikkert - det er absolut ikke sidste gang  

vi har deltaget i dette arrangement og vi er allerede ved at udfylde tilmeldingen for deltagelse i næste års Korskro Hestemarked.

 

Udover at få ryddet op og sat på plads, blev der også i denne uge tid til en lille frisk rævejagt. Denne gang i Vrøgum plantage ved Oksbøl, hvor vi torsdag aften for første gang afviklede en jagt der i kampen om afdelingsmesterskabet 2014. Vinderen blev Villy, OZ6KH med Thomas, OZ1TDS på anden pladsen. Rævesenderne var denne gang udlagt af Lars, OZ1HVR der rigtig havde udnyttet hans kendskab til skoven, og fundet nogle gode gemmesteder der sørgede for at man fik en god rundtur - i bestræbelserne på at finde dem alle sammen.  

Næste rævejagt er torsdag d. 5. juni og også her gælder det en "ny" skov på løbskalenderen - nemlig Nørreskoven her midt i Esbjerg. Nærmere info følger i næste uge.

  

Den kommende uge er der ikke planlagt de store aktiviteter - der skal jo også engang imellem være tid til at puste lidt ud, og få en lille snak om de mange forskellige ting der også interessere medlemmerne. Onsdag er der Almindelig mødeaften - og om ikke andet kunne det være værd at kikke forbi kassen med indkomne QSL-kort. En større kasse er ekstraordinært blev leveret med kurér fra QSL bureauet i Odense, og vil blive uddelt til de aktive / heldige.

    

På gensyn i EDR Esbjerg - stedet hvor de aktive radioamatører mødes.

    

1. juni 2014

Nyhederne for uge 22 - Denne uge blev der rigtig pustet ud.

Vi fik dog også tid at sætte en masse udstyr på plads, og rydde det sidste op efter HamDay - og under dette punkt blev en hel trailer fyldt med skrammel der ikke rigtig kunne bruges til ret meget, og som nu er endt som metalskrot.

Onsdag var der Almindelig mødeaften - her var der uddeling af QSL-kort til de tilstedeværende og tid til lidt hygge over de læskende drikke.

 

Den kommende uge skal vi onsdag ha' planlagt vores deltagelse i de udendørs radioaktiviteter - det er blevet tid for Fielddaymøde 2, som ugens billede indikere. Vi skal først og fremmest ha' fundet ud af hvem der vil være med - der skal bruges nogen til transport, nogen til at holde stigen, nogen til

at puste, nogen til at lave foder og når alt arbejdet er lavet - nogen til at betjene radioerne. Så mød op og bekendtgør din interesse for at deltage i de forskellige opgaver der går forud for nogle helt fantastiske weekender - først VHF Fieldday, så ILLW og endelig HF Fieldday.

   

Torsdag aften skal der igen jagtes på de små sendere - der er Rævejagt i Esbjerg Nørreskov - endnu en ny skov på løbs programmet. Start og mål er på parkeringspladsen overfor Esbjerg Atletikstadion på Gl. Vardevej og første udsendelse fra rævene er som sædvanlig kl.18.30. Alle er meget velkomne til at at deltage - men skal du ha' lidt instruktion eller låne noget grej, skal du være der senest 30minutter inden start. Bjarne, OZ1CWP har sørget for kort over området - de uddeles lige inden start.

   

På gensyn til planlægning og rævejagt i EDR Esbjerg afdeling.

   

8. juni 2014

Nyhederne for uge 23 - Der bliver "slået på PR trommen" i denne tid - ikke at det som sådan alt sammen har noget at gøre med Esbjerg afdelingen. Men så alligevel - sidste weekend var vores Promotiontrailer udlånt til EDR Aalborg afdelingens PR-stand på Hjallerup Hestemarked. Mandag aften deltog vi i et lille arrangement for spejderledere i Terp spejdercenter, for at promovere deres deltagelse i JOTA eller måske tilføje radioaktiviteter (f.eks. rævejagt eller elektronik) i forbindelse med deres lejre eller som vinterprojekt. Endelig var en delegation fra EDR onsdag i København, for dels at se på forholdene, men også for at hverve noget mandskab til det kæmpestore arrangement - ESOF2014 - der finder sted fra d. 21. juni. Også her er Esbjerg afdelingens materiel centrum for aktiviteterne - så en lille finger har vi da med i aktiviteterne

også rundt omkring i landet. Lokalt er det næste PR-arrangement VHF Fieldday d. 6. -7. juli og det var bl.a. samtaleemnet på onsdagens Fieldday møde i afdelingen. Det kniber dog som næsten altid på denne årstid, med at finde nogen som ikke er optaget af gøremål med familien - men vi håber da det lykkedes, at finde nok der vil være med - så vi igen kan få "vist flaget" også lokalt. 

    

Denne uge bød også på Rævejagt - torsdag aften efter regnvejret - blev en ny skov taget i anvendelse. Denne gang var det Nørreskoven bag ved Esbjerg stadion der måtte lægge stier til jægernes trampen rundt. Dagens vinder blev Villy, OZ6KH med Thomas, OZ1TDS på anden pladsen. Rævene var denne gang udlagt af Niels, OZ9NJ der havde fundet nogle rigtig gode gemmesteder til de små sendere - så stort set hele skoven blev set af deltagerne. Næste Rævejagt er torsdag d. 19. juni - denne gang i Esbjerg Østskov.

  

Den kommende uge er der onsdag Almindelig mødeaften uden noget planlagt på programmet - men fortsætter det fine sommervejr, er der i hvert fald mulighed for lidt skygge og kolde forfriskninger fra køleskabet - bare 2 gode grunde til at kikke forbi til en uformel snak om tingenes tilstand, eller måske hører lidt mere om vores planer for årets VHF Fieldday.

    

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor de glade radioamatører mødes.

      

15. juni 2014

Nyhederne for uge 24 - Vi nærmere os hastigt sommerferietiden, og der arbejdes hårdt på at blive klar til de næste store arrangementer med Esbjerg afdeling. I denne uge var der ikke noget planlagt på forhånd - men vi fik da tid til både at hygge lidt, og få lidt mere grej gjort klar til vores stand på Hamradio messen i Friedrichshafen. I år har Svend, OZ1DYI og Bjarne, OZ1CWP fået lov af familien, til at tage med Jan, OZ1INN ned til de helt store udvalg af rigtig gode sager i det meget sydlige Tyskland.

Så er der et eller andet du står og mangler, og ikke selv har mulighed for at tage med, kunne du jo hører om det var muligt at få de heldige deltagere til at tage det med hjem til dig - så sparer du jo da i hvert fald portoen, og det kunne jo også sagtens ske, at der kunne findes et godt messetilbud på det du lige står og mangler. 

Den kommende uge runder vi første sæson i 2014 af med Grillaften - vejrudsigten ser meget positiv ud - ja, nærmeste som bestilt til et par hyggelige timer i skolegården. Med ild i grillen og nogle store saftige "skinkesøm" (og blødt brød) på risten og kolde læskedrikke fra køleskabet, er det bare endnu et af de arrangementer man ikke kan gå glip af :-).

  

Torsdag kan man så meget passende løbe de ekstra kilo, man har taget på ved grillen, af igen - der er Rævejagt. Også denne gang i en helt ny skov - Esbjerg Østskov - start og målområde er på parkeringspladsen på Grønnegårdsvej (Bålhytten), 6705 Esbjerg Ø. - og første udsendelse fra rævene er som sædvanlig kl.18.30. Thomas, OZ1TDS lægger rævene ud og Bjarne, OZ1CWP medbringer kort over området. Alle er meget velkomne til at at deltage - men skal du ha' lidt instruktion eller låne noget grej, skal du være der senest 30minutter inden start.

   

På gensyn til aktiviteterne i EDR Esbjerg afdeling.

    

23. juni 2014

Nyhederne for uge 25 - Onsdag blev der rigtig "guffet" pølser i afdelingen - det var tid for den årlige Grillaften. Og som det kan ses på ugens billede var det "varme sager". Allan, OZ1IOM var ligefrem nød til at tage hjælpemidler i brug for ikke at brænde fingrene. Vejrudsigten holdt ikke helt - men der var da tørvejr, og behovet for en lille let vindjakke så nu ikke ud til at ødelægge den gode stemning eller appetitten :-)

     

Torsdag var der rævejagt - forårs sæsonens sidste. Denne gang i Esbjerg Østskov der for første gang var med på løbs programmet. Vinderen blev Villy, OZ6KH med Anette, OZ1BCC lige efter på anden pladsen. Thomas, OZ1TDS var ræveudlægger og grillmester på traktementet efter løbet.   

Næste rævejagt er torsdag d. 21. august i Marbæk plantage.

  
Nu på onsdag er der Almindelig mødeaften (uden noget fastlagt) på programmet - og så går vi ellers over til  Sommeråbent med åben hus hver onsdag for medlemmer, gæster og turister i området.

Selvfølgelig er der også et par andre ting - næste weekend er afdelingen repræsenteret i Friedrichshafen, og så er der jo også VHF Fieldday som vi håber der kan blive tid til / interesse for at deltage i.

   

Nyhederne her på hjemmesiden holder ferie og er første tilbage i slutningen af uge 32.

 

Vi ønsker alle en rigtig God Sommerferie - og håber at der på trods af ferie, bliver tid til at kikke forbi i afdelingen engang imellem.

  

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - også i sommervarmen :-).

 

3. juli 2014

Ekstra opdatering: den kommende weekend er EDR Esbjerg afdelingen aktive i VHF Fielddayen. I år igen fra markerne på Vestre Strandvej i Tjæreborg.

   

Vil du være med, eller bare se hvad der sker er du meget velkommen til at kikke forbi :-)

   

På gensyn eller genhør - QRZ de OZ5ESB/P

 

10. august 2014

Nyhederne for sommeren 2014 - ja, efter en lang, varm og flot sommer i hvert fald hvad vejret angår, er vi ved at være klar til igen at sætte lidt mere "fart" på de interessante aktiviteter i Esbjerg afdelingen. Sommersæsonen er godt nok ikke kun gået med at nyde vejret fra liggestolen og slappe af - afdelingen var bl.a. repræsenteret på Europas største Hamradio messe i Friedrichshafen hvor vores stand i igen i år var meget velbesøgt. Ikke kun af kunder der ville handle om vores medbragte grejer, men også rigtig mange gode venner og bekendte kikkede forbi til en hyggelig sludder.

  

VHF Fieldday blev der også deltaget i - fra en græsmark i "vores" område tæt på vandet i Tjæreborg. Det var godt nok lidt svært at finde en mark der ikke var fyldt med korn, men

Gorm havde en fin nyslået græsmark vi kunne bruge - og det gjorde vi så.  Og ja, vi skal jo prøve noget nyt engang i mellem - og med helt fantastiske forhold i dagene op til besluttede vi at prøve at kører uden de store PA-trin. Dermed kunne vi kører med vores egne små generatorer, og sikkert stadig nå godt omkring med de store antenner - desværre forsvandt forholdene i takt med opstillingen

af grej, så samlet set kom der lidt færre kontakter i loggen. Nå, men i "Low Power" klassen er kampen ikke så stor, så måske rækker det trods alt til en topplacering. Deltagerne havde i hvert fald en rigtig hyggelig weekend med godt vejr og god mad fra grillen :-)
 
Hen over sommeren har der hver uge været åbent hus i afdelingen, og en del har da benyttet sig af muligheden for lige at blive opdateret på de sidste "landvindinger" indenfor vores hobby - lokalt eller internationalt, samt for at nyde en afkølet læskedrik.
 

I den kommende uge går det for alvor løs igen - og vi lægger hårdt ud med næste weekends deltagelse i ILLW - International Lighthouse / Lightship Weekend fra Sædding centeret. I år benytter vi lejligheden ude i offentligheden til 

også at gøre lidt reklame for vores kommende ungdomsprojekt Tech4Fun. Og med mulighed for også at trække folk til centeret vil der virkelig  blive "slået på tromme" for arrangementet. Inde i centeret bliver der hele den kommende uge reklameret på centerradioen, udenfor er der reklamer på de nye store billedpyloner, i ugeavisen kommer der en stor annonce og på radio Scala kører der hele ugen reklamespots. - det kan man vist kalde at gøre opmærksom på vores arrangement :-). De nærmere detaljer omkring dette projekt  gennemgås på onsdag i afdelingen - og hvis du skulle ha' lidt tid i overskud næste weekend, og gerne vil give en hånd med hører Jan, OZ1INN meget gerne fra dig.
     
På gensyn til aktiviteterne i EDR Esbjerg afdelingen - stedet hvor også de solbrune mødes. 
       

19. august 2014

Nyhederne for uge 33 - Den forgangne uge stod der ILLW - International Lighthouse Lightship Weekend på programmet i afdelingen. Og selvom det jo ikke er første gang vi deltager i dette arrangement var der i år en hel del forberedelser vi lige skulle ha' styr på, inden weekendens radio og PR aktiviteter på græsplænen foran Sædding centeret. 

For som omtalt i sidste uge, havde vi fået mulighed for at præsentere nogle af de kommende ungdomsaktiviteter for de forhåbentlig mange besøgende - der var da i hvert fald blevet "slået på tromme" for vores tilstedeværelse.

Fredag eftermiddag startede vi med at stille op og gøre klar - endda i rimeligt vejr - det ændrede sig lørdag morgen hvor de sidste ting skulle på plads. Det rimelige vejr var blevet til regn og kraftig blæst - og det var nødvendigt at kører forbi den lokale byggeforretning efter nogle lange skruer så vi kunne sikre at teltet ikke også gik "ON AiR".

   

Som sædvanlig var der meget aktivitet på radioen - gentagne gange var der kraftig pile-up for en kontakt med Sædding strand mellemfyr, så det kan man jo absolut ikke klage over. Til gengæld vil vi gerne klage over at sommeren og det gode vejr tilsyneladende allerede er overstået - det var ikke rigtig til udendørs elektronikbygning, men enkelte kikkede da forbi og nye medlemmer er næsten med sikkerhed på vej, så weekendens anstrengelser har bestemt ikke været forgæves. At Jans vaskekælder nu er fyldt med flag og teltdug der hænger til tørre, kommer vi sagtens over - og meget skal gå

galt hvis man ikke kan møde os ved siden af fyrtårnet på græsplænen foran Sædding centeret igen i 2015 - når der næste gang inviteres til ILLW / Esbjerg Festuge.

    

Den kommende uge - altså denne uge - er der onsdag Almindelig mødeaften uden noget særlig planlagt på programmet. Torsdag starter vi på efterårs rævejagter og den videre kamp om årets titel som Afdelingsmester. I området omkring Bopladsvej i Marbæk plantage giver de små godt gemte sendere for første gang signal kl. 18.30 - så vil du være med er det med at komme i god tid. Mødestedet er på parkeringspladsen på Bopladsvej, og nybegyndere er også meget velkomne.

       

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet med de rigtige aktiviteter for radioamatører.

    

24. august 2014

Nyhederne for uge 34 - Så kom der også gang i rævejagten igen - torsdag aften var det området i den sydlige del af Marbæk plantage der lagde stier og tæt bevoksning til jægernes trampen. Thomas, OZ1TDS var igen den hurtigste til at finde de 4 godt gemte sendere - med Bjarne, OZ1CWP på anden pladsen. Rævene var denne gang gemt af Villy, OZ6KH der som sædvanlig havde fundet nogle rigtig gode steder, så langt fra hinanden at jægerne rigtig fik mulighed for at nyde så meget som muligt af skoven.

På ugens billede kan man se Bjarnes rute - i alt godt 7km rundt i skoven. Næste rævejagt er torsdag d. 4.september i Esbjerg Østskov, og starten går kl. 18.30. 

Udover rævejagten var der i denne uge travlhed i værkstedet, hvor grejet efter sidste weekends aktiviteter i ILLW bl.a. skulle lægges pænt sammen efter at være blevet tør igen og lægges på plads.

Det er jo nu engang lidt nemmere at finde det hele hvis det ligger hvor det plejer - og der er jo ikke ligefrem fordi der er for meget plads til rod :-).

Onsdag aften var der Almindelig mødeaften hvor vi bl.a. havde besøg af en repræsentant fra spejderne, der ønsker vores hjælp i forbindelse med et større arrangement her i efteråret. Andre muligheder for fælles aktiviteter blev ved samme lejlighed drøftet. Det bliver spændende at se hvad det kan udvikle sig til - vi har i hvert fald en hel masse områder hvor vi ved fælles hjælp, vil kunne lave nogle spændende aktiviteter for specielt de helt unge mennesker.

  

Den kommende uge fortsætter vi med arbejdet i værkstedet - produktionen af "Flight kasser" kører på fulde omdrejninger, og er der et stop f.eks. pga. manglende materialer er der jo altid mulighed for at få noget mere udstyr gjort klar eller sorteret. Onsdag skal vi ha' de sidste detaljer omkring vores deltagelse i HF Fieldday på plads - igen i år skal vi ha' alt det store grej i drift fra marken i Tjæreborg. Og som altid er der opgaver nok at tage fat på - så vil du være med til en fantastisk weekend (og en stor oplevelse), må du meget gerne møde op og være med i planlægningen.   

     

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor de aktive radioamatører mødes.

   

31. august 2014

Nyhederne for uge 35 - Vi indleder denne uges nyhedsopdatering med en kedelig nyhed. Vores mangeårige medlem - Ove Strange, OZ1HXN er desværre gået bort.

Desværre er vi først nu blevet informeret om Oves dødsfald, der angiveligt er sket engang i foråret. Ove var jo ikke et medlem vi så i afdelingen eller for den sags skyld mødte på frekvenserne, men han har dog været aktivt medlem siden 1987. I begyndelsen af 1980'erne var Ove meget aktiv specielt på VHF, men ellers er det desværre ikke meget vi kender til Ove's bedrifter - udover at han punktligt betalte hans kontingent til afdelingen - sikkert i håbet om på et tidspunkt at vende tilbage som aktiv radioamatør. Dette skete desværre ikke. Ære være mindet om Ove, OZ1HXN.

OZ9REL - UHF repeateren er i gang igen :-).

Lasse, OZ1LN og de andre "digital eksperter" har gjort det igen, og genoplivet den gamle repeater der tidligere var aktiv som en normal analog repeater fra masten i Sædding. Nu er den gået i luften som en såkaldt Analog Software Repeater - lidt i stil med D-star systemet og altså "bundet sammen" med andre repeatere via internettet.

Det betyder så at man kan bruge den med en analog station - eneste krav er at man samtidig bruger pilottone - 88,5Hz.

Vil man bare lytte med på udgangsfrekvensen kræver det ikke noget - udover en normal FM station.

Repeateren er i drift fra en test QTH med en forholdsvis lav antenne og begrænset effekt, men kan uden problemer høres / køres fra det meste af Esbjerg by. Endnu et rigtig godt initiativ som vi ser frem til at hører mere om.

   

Denne uge i afdelingen handlede det en hel del om næste weekends aktiviteter i årets HF Fieldday - de sidste detaljer skulle på plads, og vi skulle ha' fundet ud af hvem der gør hvad. Nu har vi en plan og er klar til at slæbe alt udstyret ud på marken ved Tjæreborg. Marken er klar (selvom den vist er lidt våd) men vejrudsigten lover godt for den kommende uge, så på dette punkt forventer vi ikke de store problemer. Den kommende uge gør vi de sidste ting klar og pakker grej - fra fredag aften er vi i gang med opstillingen. Fra lørdag eftermiddag kl. 15.00 dansk sommertid kører vi contest, og søndag efter kl.15.00 pakker vi sammen.  

Selvom alle ikke er lige interesseret i denne aktivitet, kan vi kun opfordre alle til at kikke forbi og med egne øjne se hvad afdelingen formår - når det helt store grej er i brug. Det er absolut  ikke uden grund folk lægger mærke til vores radiostation, når de kører forbi på hovedvejen mellem Esbjerg og Ribe :-)

  

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - eller på stubmarken i Tjæreborg næste weekend.

   

14. september 2014

Nyhederne for uge 36 og 37 - I de 2 sidste uger handlede det meget af tiden om noget af alt vores dejlige grej. Først skulle det hele findes frem fra vores forskellige lagre og depoter.

Så skulle det pakkes og transporteres, stilles op - bruges og pakkes sammen  igen. Transporteres tilbage, gøres klar til næsten gang og alt sammen sættes på plads igen. 

Afdelingen har været på HF Fieldday og det er absolut ikke småting vi slæber med ud på marken for at opbygge vores superstation - billedet viser andet læs med kabler og antenneelementer. Det er jo ret vigtig at det dele bare virker - og som tidligere udtalt "så vil vi altså ikke gå ned på grej".

Det kommer nok heller ikke til at ske - vi henter bare noget andet :-) Mere end 250m svær 6 kvadrat forsyningskabel, 300m coaxkabel, pløkker, tovværk, master, antenner, radioer 

computere, PA-trin, campingvogn og så videre og så videre var i brug under dette års konkurrence. Rigtig meget er allerede blevet gjort klar igen og sat på plads - resten følger i den kommende tid efter en grundig gennemgang og rengøring på værkstedet.

Hvordan gik det så - ja Bjarne, OZ1CWP regner stadig på det endelige resultat af selve konkurrencen, så det må vente lidt endnu. Men vi havde igen en rigtig god weekend - godt nok kunne det sagtens mærkes at vi manglede 4 operatører i forhold til sidste år. Til gengæld  var vi rigtig heldige med vejret - regnvejret og tordenbragene kunne vi kun se i horisonten eller hører som kraftig støj på

radioerne. Forplejningen var i år helt i top - efter voldsom kritik havde vores kok (Kurt, OZ4AFQ) virkelig gjort sig umage ned at få stegt oksefileten helt tilpas - i år sagde den i hver fald ikke muuhhheee når man begyndte at skærer i den. Eneste lille problem havde vi med oplagringen af resterne til søndags middagen - et slukket køleskab er altså ikke godt til at gemme salat i. Til alt held havde vi flere kølemaskiner i brug og kartoffelsalaten klarede det uden problemer.
Igen i år havde vi besøg af flere forskellige gæster der lige kikkede forbi for at se hvad vi lavede, og de sædvanlige "tudehorns morsende bilister" var der igen en hel del af. Andre lagde bare mærke til vores store set-up - det vidner flere forskellige E-mails i hvert fald om. Så alt i alt var det igen en rigtig god weekend -  og vi har allerede bestilt marken til HF Fieldday 2015.

Nu var det jo ikke kun HF FD der beskæftigede medlemmerne de forgangne to uger. Der er også blevet afviklet 2 Rævejagter - den første var torsdag den 4. september - her løb Bjarne, OZ1CWP  med 1. pladsen og Villy, OZ6KH måtte nøjes med 2. pladsen. Thomas, OZ1TDS var ræv og jagten forgik i Esbjerg Østskov. Den anden var i går lørdag - her løb Thomas, OZ1TDS med 1. pladsen og Villy, OZ6KH måtte igen tage til takke med 2. pladsen - Bjarne, OZ1CWP havde udlagt rævene og havde virkelig sørget for at deltagerne fik lejlighed til at nyde det gode vejr og den flotte delvis efterårsfarvede skov - Thomas rute var på hele 8,2km rundt i Marbæk plantage. 

Næste Rævejagt er planlagt til den 27. september, men det er også dagen for Danmarksmesterskabet - samtidig arbejder vi på et fælles arrangement med en masse spejdere og Orienteringsklubben til den 4. oktober, så vi ser lige tiden an til næste uge inden vi melder planen ud for næste jagt.

    

Den kommende uge sker der også rigtig meget. Arbejdet i værkstedet fortsætter, og tirsdag aften har vi inviteret alle interesserede unge mennesker til at komme til en introduktionsaften og nærmere informationer om vores projekt: Tech4Fun. Det sker kl.19.00 i Dramasalen og specielt de hele unge (eventuelt med deres forældre) er meget velkomne.

Onsdag kommer EDR Horsens afdelingen på besøg for at se vores faciliteter, og hører lidt om hvordan vi griber de forskellige aktiviteter an - hvor mange de kommer ved vi endnu ikke, men alle vores egne medlemmer er også meget velkomne til at deltage og møde vores gæster.

Onsdag er samtidig sidste tilmeldingsfrist til frokosten ved EDR Kreds 7. mødet i EDR Billund og Omegn afdeling lørdag d..20. september. Frokosten starter kl.12.00 og selve mødet kl.13.00 - vil du spise med så send en E-mail til Villy, OZ6KH. Vil du med til mødet er der mulighed for at vi kan arrangere fælleskørsel fra afdelingen - det ser vi på onsdag. Så altså Kreds 7. møde lørdag .- ugens aktiviter i EDR Esbjerg afdelingen slutter søndag - her har vi lavet aftale med endnu en lokal TV-station (ESTV), der gerne vil ha' os i studiet til en snak om alle mulighederne med Amatørradio. Mere om dette når vi ved hvornår det bliver udsendt.  

  

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor vi absolut ikke sidder og keder os :-)

   

21. september 2014

Nyhederne for uge 38 - Endelig - tirsdag aften gik startskuddet til vores nye ungdomsafdeling Tech4Fun.

Og det var da rigtig glædelig at se de første deltagere møde op for at hører om planerne for de nye aktiviteter. Man kunne se at det ligefrem kriblede i fingrene for at komme i gang, så vi er sikre på at vi går en lys fremtid i møde :-).

De sidste detaljer (f.eks. børneattester) skal lige på plads og så starter Tech4Fun aktiviteterne for alvor. Er du i målgruppen og vil du være med er der stadig plads til flere deltagere - kontakt eventuelt Jan, OZ1INN og hør nærmere.  

    
Onsdag havde vi besøg af en delegation fra EDR Horsens afdeling. De ville gerne se hvordan vi havde indrettet os, og hører lidt om vores aktiviteter og dagligdagen i det vestjyske.

Kaffen og kagen gled ned og så fik de ellers den store tur rundt i alle vores forskellige lokaler. Suppleret med et par gode historier, så det hele ud til at efterlade et meget positivt indtryk - specielt vores radiorum tiltrak sig stor opmærksomhed, og gode fif til hvordan man kunne gøre i Horsens blev modtaget med stor interesse. Tak til medlemmerne fra OZ6HR for en hyggelig aften, vi håber i er kommet godt hjem igen og har fået lidt brugbar inspiration til de fremtidige aktiviteter. 
   
Fredag var der bestyrelsesmøde - her blev der langt om længe taget hånd om nogle af de rigtig mange sager der har ligget og samlet støv. Opgaverne blev fordelt så der forhåbentlig inden for meget kort tid sker noget - nærmere information på vores Medlemsmøde - onsdag d. 8. oktober.

   

Lørdag var der Kreds7. møde i Billund og Omegn afdeling - her blev ikke mindst de mange forslag til det kommende Repræsentantskabsmøde (RM) behandlet. Og deltagerne var absolut ikke imponeret over de mange forslag til specielt vedtægtsændringer og en ny struktur. Faktisk blev det besluttet at rundsende en resolution til alle RM medlemmerne udenfor kreds 7. der opfordre dem til at nedstemme alle disse forslag, og i stedet får sat gang i arbejdet med at tilpasse vores landsforening til nutiden og de store udfordringer der ligger ude i lokalafdelingerne. Fundamentet for en stærk landsforening ligger nu engang i lokalafdelingerne. Det er der aktiviteterne er og medlemshvervningen sker, og så er det vel ikke urimelig at det også er blandt repræsentanterne for landets lokalafdelinger at beslutningerne træffes. Vi ser frem til RM mødet i sikker forvisning om at det ikke kun er i det vestjyske at man kan se lyset og fremtidens muligheder.

     

Denne uge slutter med TV optagelser på lokal TV-stationen ESTV. Her vil Bjarne, OZ1CWP og Jan, OZ1INN fortæller om de mange muligheder med "verdens bedste hobby". Hvornår det bliver udsendt vender vi tilbage til når billederne er kommet i kassen :-)

 

Den kommende uge er det blevet tid til at få samlet op på nogle flere af de "løse ender" og måske få pustet lidt ud ovenpå denne uges mange aktiviteter. Onsdag er der Almindelig mødeaften uden noget fast på programmet - Svend, OZ1DYI er dog ved at pakke QSL kort til bureauet så har du nogen der skal med, kan du jo meget passende tage dem med i afdelingen.

Lørdag er der Rævejagt i Guldager plantage. Start og mål er på parkeringspladsen ved Naturskolen på Guldager Stationsvej 105, og første udsendelse fra rævene er kl.14.00. Som altid er ALLE meget velkomne til at at deltage - men skal du ha' lidt instruktion eller låne noget grej, skal du være der senest 30minutter før starten.

   

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor de glade radioamatører mødes.    

     

25. september 2014
Programændring - Rævejagten lørdag d. 27. september er aflyst og flyttet til lørdag d. 11. oktober til Marbæk plantage (område syd).
 

28. september 2014
Nyhederne for uge 39 - Vi starter denne uge med en glædelig nyhed omkring vores deltagelse i dette års VHF Fieldday.

Teamet fra EDR Esbjerg afdelingen er vinder af klasse C - som det fremgår af resultatlisten som blev offentliggjort i sidste uge. Okay, der var måske ikke den helt store kamp

om placeringen - da vi var eneste deltage i denne del af konkurrencen. Men hvem kan huske det når vores kaldesignal til tid og evighed er fast indgraveret i pokalen :-)

Et STORT tillykke til teamet - pokalen overrækkes i forbindelse med Vinterauktionen d. 19. november.

 

Ugens aktiviteter i afdelingen begrænsede sig til værkstedet hvor der bl.a. bygges kasser - og vores mødelokaler hvor der onsdag aften blev drøftet forskellige emner. Blandt andet

indtrykkene fra sidste lørdags EDR kredsmøde i Billund forud for næste søndags RM møde i Odense. Der var også tid til at få kikket på vores store bunke af QSL-kort - her er der dog ved at være udsigt til bunden af den store kasse. Efter en meget ihærdig indsats har Svend, OZ1DYI kæmpet sig igennem de mange tusinde kort, så der snart er fulgt op på alle dem vi har modtaget gennem de sidste mange år. En indsats der virkelig fortjener en meget STORT TAK.

Ugens rævejagt blev aflyst / flyttet i forbindelse med forskellige aktiviteter sammen med spejderne næste weekend - her er alle detaljer dog endnu ikke helt på plads. Men vi regner med at den kommende lørdag skal bruges sammen med omkring 100 spejdere i Nørreskoven.

   

Udover spejderaktiviteterne starter vi den kommende uge for alvor op med Tech4Fun aktiviteterne. De unge mennesker kan næsten ikke vente med at komme i gang, så det skal nok blive godt. Onsdag er der Almindelig mødeaften uden noget planlagt på programmet - men der er jo nok at snakke om bl.a. den kommende JOTA weekend og forberedelserne i den forbindelse.

  

Så på gensyn ALLE sammen - i EDR Esbjerg afdeling.

   

06. oktober 2014

Nyhederne for uge 40 - Ja, beklageligvis er nyhedsopdateringen også i denne uge lidt forsinket i forhold til normalt - til gengæld står de gode nyheder nærmest i kø for at blive fortalt. Først resultatet af årets HF Fieldday, der blev offentliggjort i forbindelse med Repræsentantskabsmødet i landsforeningen i går. Godt nok var der en fejl i opgørelsen men en samlet 2. plads i klasse A til EDR Esbjerg ser der ikke ud til at kunne røres ved. Ikke helt en første plads men nu er der ikke lang vej til en sejr - et stort tillykke til teamet.

En anden god og positiv nyhed / oplevelse var lørdagens arrangement med omkring 60 unge spejdere i Nørreskoven.

Her skulle de alle sammen prøve at løbe rævejagt - og det var bestemt noget de kunne se en udfordring i. Mod slutningen kom vi kom til at snakke med et par spejderledere om vores

nye Tech4Fun aktiviteter - og et par af de små konstruktioner som Jan, OZ1INN havde liggende i bilen blev hentet og demonstreret. Jo, det så da interessant ud synes de voksne - ungerne var dog vildt begejstret - hvor og hvordan kommer vi til at bygge sådan noget var spørgsmålet. Og det gør man selvfølgelig i EDR Esbjerg afdeling - næste Tech4Fun møde er tirsdag d. 14. oktober.

 

Ugens andre aktiviteter var værkstedsaktiviteter, Tech4Fun aktiviteter, Almindelig mødeaften og planlægningsmøde forud for det kommende JOTA arrangement. En rævejagt blev der også presset ind - men her blev der vist gabt over for meget på en gang. Kun en deltager blev ikke hvervet til andre aktiviteter (han havde glemt hans telefon derhjemme :-)) - og sådan gik det til at Svend, OZ1DYI blev vinder af ugens jagt. Rævene var ellers godt gemt af Bjarne, OZ1CWP - så lidt ærgerligt, for det var faktisk nogle gode gemmesteder. Nå, men der går jo nok, Svend har fået tørret kortet  rent for pejlemærker. Og synet og hukommelsen er ikke længere helt i top - så de kan nok bruges igen :-).

I hvert fald et stort tillykke til Svend, OZ1DYI med den første sejr i kampen om afdelingsmesterskabet.

 

Denne uge ser næsten lige så travl ud - onsdag er der Medlemsmøde med opdatering på vores mange forskellige projekter og aktiviteter. Her håber bestyrelsen at se rigtig mange medlemmer møde frem - der er stadig masser af uløste opgaver i den nærmeste fremtid vi skal ha' en lille snak om. Lørdag er der igen rævejagt - denne gang skulle det være muligt med lidt flere deltagere. Rævejagten afvikles i  Marbæk plantage (område syd). Start og mål er på parkeringspladsen ved Bopladsvej, og første udsendelse fra rævene er kl.14.00.- og som altid er alle  meget velkomne til at at deltage - men skal du ha' lidt instruktion eller låne noget grej, skal du være der senest 30minutter inden start. Ugens aktiviter slutter i weekenden med vores deltagelse i HF contesten SAC - her aftales de nærmere detaljer onsdag efter medlemsmødet hvis du vil være med.

   

På gensyn til alle aktiviteterne i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor der i hvert fald sker noget.    
  

12. oktober 2014

Nyhederne for uge 41 - Onsdag var der Medlemsmøde og en opdatering omkring "rigets tilstand". Det er jo ikke alt der lige forløber som forudset eller planlagt, men vi fik da opdateret informationerne om hvad der sker, med de nye udvalg, ungdomsarbejdet, huslejesagen og fremtiden på Gammelby Fritidscenter - sager der arbejdes med lige nu. Og der er jo ikke planerne der mangler men mere tid til at få det udført.

Nu går vi heldigvis ind i den mørke tid på året - så holder i hvert fald alle de udendørsaktiviteter pause og så bliver der forhåbentlig tid til at få ordnet det alt sammen.

        

Lørdag var der rævejagt i Marbæk plantage - dagens vinder

blev Villy, OZ6KH  der var lidt hurtigere end Thomas, OZ1TDS der måtte nøjes med anden pladsen. Rævene var denne gang udlagt af Anette, OZ1BCC og Allan, OZ1IOM der ved fælles hjælp havde fundet nogle rigtig gode gemmesteder. Næste rævejagt skulle ha' været nu den kommende lørdag - men der har vi igen et arrangement sammen med spejderne, så for ikke at få for meget rodet sammen igen, er denne jagt om afdelingsmesterskabet blevet udsat. Dermed er næste ordinære rævejagt - lørdag d. 1. november i Guldager plantage.

Nu var rævejagten ikke weekendens eneste aktivitet i afdelingen, for samtidig med de første signaler fra rævesenderne gik i luften startede dette års SAC SSB contest - en contest hvor vi de sidste mange år trofast har bidraget til nationens pointtal for en topplacering i den skandinaviske landskamp. Sådan skulle det også være i år - og, ja start teamet fik da fyldt lidt i loggen, men natholdet havde lidt problemer med at få alt den megen teknik indstillet rigtigt :-). Nå, det gik altså ikke helt så godt som det kunne ha' gjort - til gengæld er det jo glædeligt at udstyret fungere helt efter hensigten med en rutineret operatør ved mikrofonen.

   

Den kommende uge er det for nogen efterårsferie - for andre er tid til at komme i afdelingen og deltage i værkstedsaktiviteterne, lærer nyt sammen med Tech4Fun holdet eller puste lidt ud i forbindelse med en Almindelig mødeaften, som vi fejre onsdag. Fredag slæber vi for sidste gang i år grejet "ud af huset" - der køres JOTA den kommende weekend fra Spejdercenteret på Slåenvej. Nærmere planlægning af dette arrangement klarer vi onsdag i afdelingen.

   

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor radioamatører mødes. 

 

19. oktober 2014

Nyhederne for uge 42 -  Efterårsferie og JOTA hører jo  nærmest  sammen, og igen i år leverede vi grej, udstyr, mandskab og know-how for gennemførelse af de forskellige  radioaktiviteter sammen med spejderne på Spejdercenter Esbjerg. Fredag fik vi rejst den lille trailertower med yagi´en til 20m og en dipol til 80m - 90 minutter tog det og det må vist betegnes som ny rekord for opstilling. Først på aftenen fik vi også stillet stationen op og gjort klar - et par enkelte QSO'er blev det også til. Lørdag efter morgenmaden var alle samlet for åbningstalen på 80m, og et par timer frem blev vi på båndet hvor vi fik snakket med de andre danske deltagere. 

Lørdag eftermiddag gik med byggeaktiviteter - en lille "blink fætter" blev loddet sammen. Lidt en opgave, men de fleste klarede det nu ganske godt - og der blev blinket lystigt. 

Efter byggeriet fortsatte radioaktiviteterne på 20m eller foran computeren med JOTI. Lørdag aften var der en lille rævejagt i skoven ved spejdercenteret - og så var det vist sengetid. I dag søndag er der en større rævejagt i Nørreskoven - lidt flere QSO'er på radioen og tid til at få pakket sammen igen. På ugens billede ses et par af pigerne i kontakt med en station fra Vejle.

   

Igen var det en travl uge i afdelingen - mandag var der folk i værkstedet for klargøring til bl.a. INTERRADIO, tirsdag var der travlhed med Tech4Fun aktiviteterne - her har vi lidt et problem - ungerne vil ikke hjem igen, når forældrene kommer for at hente dem. Det ser vi dog som et luksusproblem som vi nok kan leve med :-)

Onsdag var der Almindelig mødeaften uden noget specielt på programmet - og ja, med weekendens JOTA aktiviteter var det kun torsdag hvor der ikke var aktiviteter med afdelingen.

Den kommende uge fortsætter aktiviteterne i værkstedet. Onsdag er der et spændende foredrag på programmet når Svend, OZ3MZ  kommer og fortæller om emnet "Krystaller og oscillatorer". De små byggeklodser er jo grundstenen i de fleste af vores konstruktioner, så det bliver sikkert spændende at hører hvad Svend har at fortælle.

Lørdag og søndag slutter vi ugen af med deltagelse i årets største contest på HF - det er blevet tid for CQWW DX SSB - og selvfølgelig skal vi ha' luftet afdelingens kaldesignal i denne sammenhæng.

Hvor meget vi så kan få tid til at deltage i denne test aftales efter foredraget onsdag - hvis du vil være med.

    

På gensyn i hvert fald til foredrag - onsdag aften i EDR Esbjerg afdeling.

   

26. oktober 2014
Nyhederne for uge 43 - Onsdag var der foredrag i afdelingen. Svend, OZ3MZ kom og fortalte om
Krystaller og oscillatorer.

En meget grundig gennemgang af hvordan de små "tingester" bliver fremstillet i dag og hvordan man tidligere gjorde - deres virkemåde og deres forskellige egenskaber.

Og det var med at "holde ørene stive" så man ikke fik blandet det for meget sammen med alle de forkortelser. Et meget interessant foredrag der i hvert fald åbnede øjnene hos de fleste, og der er nok heller ikke nogen der klager over prisen næste gang der skal bestilles - når man tænker på det præcisionsarbejde der ligger i fremstillingen.

En stor tak til Svend, OZ3MZ for en meget interessant aften.

 

Af øvrige aktiviteter i denne uge kan nævnes denne

weekends deltagelse i contesten CQWW DX SSB. Mange rigtig gode og sjældne stationer er allerede kommet i loggen - og de gode forhold på båndene har bestemt været en fornøjelse. Contestteamet fortsætter i dag søndag med at fylde i loggen - så selv om vi ikke har været med i alle 48 timer, lover det nu godt for resultatet.

 

Den kommende uge er der som sædvanlig aktiviteter i værkstedet - hvor der bliver pakket til vores messestand på INTERRADIO 2014 i Hannover, lørdag d.8.november. Som der er tradition for arrangere vi fælleskørsel ned til det enorme udvalg af gode sager og godt grej - til fornuftige penge. Vil du med på turen er der tilmelding i afdelingen eller via en E-mail til info@oz5esb.dk senest tirsdag d.4. november. Tirsdag fortsætter vi Tech4Fun aktiviteterne sammen med de unge, og onsdag er der Almindelig mødeaften uden noget på forhånd fastlagt på programmet. 

Lørdag kl. 14.00 er der Rævejagt - denne gang i Guldager plantage. Kampen om dette års afdelingsmesterskab begynder at spidse til og der er stadig konkurrence om pladserne øverst på sejrsskamlen. Vil du være med og måske prøve hvad det går ud på, er det bare med at møde op ved Naturskolen, Guldager Stationsvej 105, 6710 Esbjerg V. Er du nybegynder kan du låne det nødvendige grej og få lidt instruktion - eneste betingelse er at du er der mindst 30 minutter før starten kl.14.00.

Skulle der være mere energi tilbage efter alle aktiviteterne i EDR Esbjerg afdelingen også denne uge - kunne det jo være at vi mødes næste søndag til ATF i Odense ?

  

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor vi ikke ligefrem "sidder på hænderne".

  

2. november 2014

Nyhederne for uge 44 - Også denne uge var et af de mange  forskellige medlemstilbud en frisk Rævejagt i skoven. Ugens billede viser de "kampklædte" jægere og ræven med de røde ærmer ved den afsluttende parade. Ugens vinder blev nok engang Villy, OZ6KH med Thomas, OZ1TDS på anden pladsen. Tilbage i dette års "jagtsæson" er der 2 jagter - de bliver begge afholdt i Marbæk plantage henholdsvis d. 15 og 22. november - bemærk venligst at de starter kl. 13.00.

 

Ellers gik ugen med aktivitet i værkstedet, Tech4Fun og onsdag var der Almindelig mødeaften - her var en af opgaverne at få sendt vores log fra sidste weekends contest afsted. Computeren havde godt nok haft lidt problemer ved at finde ud af det med sommer / vintertid - men vi fik det da

rettet til og kunne få det uploaded inden tidsfristen. Ikke at det blev til det helt store - kun 1044 QSO'er men der var ikke tid til mere i år, og så er det vel ikke så ringe endda.

   

Den kommende uge fortsætter kvalitets underholdningen i EDR Esbjerg afdeling. Onsdag er der et ganske interessant foredrag på programmet - Søren, OZ1LQO kommer og giver et bud på fremtiden for amatørradio. Hvilke udfordringer der venter bl.a. med arduino og nye måder at kommunikere på - absolut et foredrag du ikke må gå glip af, hvis du vil være godt forberedt til tiden der kommer.

Næste lørdag gælder det den traditionelle udflugt til INTERRADIO i Hannover - selvfølgelig med vores egen stand i den kæmpe store hal 2, og alle tiders mulighed for at købe ønske julegaven til sig selv. Vil du med aftales nærmere efter foredraget onsdag aften.

   

Så altså endnu en uge hvor vi kun kan sige - vi ses i EDR Esbjerg afdeling.

    

9. november 2014

Nyhederne for uge 45 - Onsdag fortsatte den lange række af rigtig gode, interessante og inspirerende foredrag i Esbjerg

afdelingen. Søren, OZ1LQO havde taget turen fra Aarhus for at fortælle om hans bud på fremtiden for amatørradio - specielt i hvilken retning det går med vores grej og udstyr.

 

Udbredelsesforhold osv. sker der nok ikke det store med men vores radioer vil i højere grad være baseret på software og her er der igen store muligheder for at vi selv kan være med i udviklingen. En af vejene lige nu er via den "platform" der kaldes Arduino - her kan man (endda også rimelig billigt) selv sammensætte og programmere næsten alt hvad hjertet kan begære. Søren havde medbragt forskellige eksempler bl.a. et SWR meter og begyndelsen på et lille projekt med en 

touchskærm - imponerende synes de tilstedeværende, der i sjælden grad var blevet inspireret til selv at gå i gang med et eller andet projekt. Så helt bestemt ikke sidste gang vi har hørt om Arduino eller set projekter med den nye teknik - en meget stor tak til Søren, OZ1LQO for en meget interessant aften.

De interessante oplevelser fortsatte lørdag hvor 9 af afdelingens medlemmer havde taget turen til den enorme messehal 2 i Hannover og INTERRADIO 2014. Igen i år en meget velbesøgt messe hvor udvalget af stort og småt - nyt og gammelt næsten ingen ende ville tage. Selvfølgelig var vi også repræsenteret med vores egen stand - for 9. gang i træk - her fik vi lejlighed til at hilse på masser af gode venner og bekendte fra hele det nordeuropæiske område.
Handlen med vores overskudsgrej gik rimeligt - det var godt nok svært at se hvad der manglede i kasserne da vi skulle pakke sammen igen, med men et kik i pengekassen fortalte at en del måtte være forsvundet :-).

Det blev nu også brugt penge - et medlem brugte en pæn del af pensionsopsparingen på en ny radio. Andre kunne god nøjes med et par længe ønskede stik eller krokodillenæb :-)

Men igen altså en stor oplevelse at møde så mange med de samme interesser og få lejlighed til at "støve" det store udvalg af - mere end en gang. Thomas, OZ1TDS kunne i hvert fald konstatere at han havde gået sammenlagt 8km mellem de mange stande - det forklarer måske også hvorfor der skulle hele 4 burgere til at stille den værste sult, inden turen igen gik i nordlig retning.

   

Den kommende uge skal vi endnu engang ha' ryddet op i kasserne fra vores stand. Tirsdag fortsætter vi aktiviteterne med Tech4Fun - onsdag er der Almindelig mødeaften og lørdag er der Rævejagt i Marbækplantage. Jagten starter fra parkeringspladsen på Marbæksgårdsvej (ved Marbæksgård) - bemærk venligst at starten går allerede kl.13.00 - så vi kan nå at samle rævesenderne ind igen inden det bliver alt for mørkt. Som altid er alle velkommen til at være med - skal du låne grej eller ha' lidt instruktion skal du dog være der senest kl. 12.30.

  

Altså endnu en uge med masser af forskellige aktiviteter i EDR Esbjerg afdeling - vi ses ?

  

16. november 2014

Nyhederne for uge 46 - Koncentrationen er høj når de unge svinger loddekolberne. - dels gør det jo lidt "nas" at brænde fingrene, men det skulle jo også gerne gøres rigtigt så de små konstruktioner virker bagefter. Der bliver i hvert fald gået til den hver anden tirsdag i Dramasalen - en fornøjelse at se hvor godt projektet Tech4Fun er blevet modtaget.

    

Ellers forløb også denne uge med diverse blandede aktiviteter - i vores kælderdepot er der blevet ryddet lidt op, tom emballage fjernet  og gulvet er endda blevet fejet. Så nu er det lige før der igen er plads til at fylde op på de tomme hylder. Onsdag var der Almindelig mødeaften uden de helt store ting at berette fra en hyggelig aften. 

Lørdag var der Rævejagt i Marbæk plantage - dagenes lyse timer bliver fortsat mindre med det lykkedes da at få alle i mål uden brug af lommelygter. Dagens vinder blev Thomas, OZ1TDS med Niels, OZ9NJ på anden pladsen. Rævene var denne gang udlagt af Anette, OZ1BCC og Allan, OZ1IOM der igen havde fundet nogle gode gemmesteder så deltagerne fik lidt motion. Til lørdagens jagt var der denne gang besøg af Lars, OZ1ETP og Erling, OZ9YB fra Fyn, der også trængte til at få rørt benene og se hvordan vi arrangere denne aktivitet her på fastlandet. De kunne dog ikke helt følge med de lokale og endte lidt nede af resultatlisten - så i er da meget velkommen til at komme igen :-). Efter jagten var der forfriskninger i form af Anettes hjemmebagte kage og varm kaffe.

Årets Finale Rævejagt og den endelige afgørelse i kampen om Afdelingsmesterskabet er nu den kommende lørdag - d. 22. november. Jagtområdet er også den sidste gang i år henlagt til Marbæk plantage - med start fra parkeringspladsen på Marbæksgårdsvej (ved Marbæksgård). Også denne gang er starten fremrykket til kl. 13.00  - nybegyndere og jer der bare lige vil prøve er som sædvanlig meget velkommen - bare man er der senest 30 minutter før for lån af det nødvendige grej og måske lidt instruktion. Og det kunne godt være at det var på lørdag man skulle prøve at være med - Bjarne, OZ1CWP har i hvert fald bebudet en glædelig overraskelse til alle deltagere efter løbet :-).

  

Rævejagten på lørdag er afslutningen på den kommende uges aktiviteter - inden skal vi  onsdag ha' afviklet årets Vinterauktion. Den starter kl.20.00 - med indlevering af effekter fra kl.19.00. Alle (også uden medlemskab) er velkomne til dette arrangement både hvis man har noget overskudsgrej man vil af med, eller man lige mangler et eller andet at bruge tiden på her henover vinteren. HUSK at mærke alle indleverede effekter med tydeligt navn eller kaldesignal og eventuel mindste pris. Inden første hammerslag er der overrækkelse af pokalen for afdelingens 1. plads (klasse C) i årets VHF Fieldday - så vi håber meget at se alle deltagerne der gjorde det muligt at bringe lidt hæder og ære til det vestjyske.

  

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - husk pensionsopsparingen i kontanter og traileren til hjemtransport på onsdag. 

    

23. november 2014

Nyhederne for uge 47 - Igen en travl uge i afdelingen :-).

Mandag var vi på besøg hos endnu en spejdergruppe for at bygge elektronik med de unge mennesker. Og ja, som sædvanlig var der lidt uro inden vi kom i gang - men da først der kom varme i loddekolberne blev der helt stille og gået til opgaven med stor interesse. Da alle også havde held til at få den lille "blink-fætter" til at virke var succesen hjemme - de unge mennesker var meget begejstret :-).

Vi har bestemt fat i det helt rigtige når det drejer sig om at få flere gjort interesseret i "verdens bedste hobby".

  

Onsdag var det blevet tid for den årlige Vinterauktion - inden budene fyldte luften, var der dog lige en lille ceremoni med overrækkelse af pokalen for afdelingens 1. plads i VHF Fieldday (Klasse C). I sin egenskab af VHF Fieldday

manager overrakte Kjeld, OZ1FF pokalen til de tilstedeværende repræsentanter for teamet der havde sikret afdelingen hæder og ære i denne konkurrence for EDR afdelingsstationer. Et resultat der absolut må betyde at vi også næste år er at finde blandt de aktive afdelinger i dette arrangement - og hvem ved måske gentager succesen - i hvert fald et STORT TILLYKKE til teamet med sejren.  

Så kunne de mange effekter af lidt svingende kvalitet endelig komme "under hammeren" - Knud, OZ8KF havde påtaget sig opgaven som auktionarius og fik flere gange brug for alle hans mest "forkromede" overtalelsesevner, for at få bare et enkelt bud fra de fremmødte og  yderst kvalitetsbeviste deltagere, som  for de flestes vedkomne vist allerede selv har hylderne fulde af grej (i overskud).

Ikke alt fik nye ejere, men det meste af det indleverede grej skulle med hjem til et nyt sted - i alt blev der solgt for beskedne 1000,- kr. og fordelt på de 55 numre der opnåede hammerslag giver det en gennemsnitspris på bare 18,- kr. så det var absolut ikke priserne der afskrækkede.

 

Denne uges aktiviteter sluttede med Finale rævejagten og

afgørelsen om Afdelingsmesterskabet 2015 - lørdag eftermiddag i Marbæk plantage. Dagens vinder blev endnu en gang Villy, OZ6KH med Thomas, OZ1TDS på anden pladsen. Rævene var udlagt af Bjarne, OZ1CWP og selv om de var gemt godt blev de alle sammen fundet. Med dette resultat kan vi kåre Afdelingsmesteren i Rævejagt 2015 - og det blev Villy, OZ6KH der med noget der vel nærmest kan kaldes mindst mulige margen, nåede frem til allersidste ræv før Thomas, OZ1TDS der så må nøjes med den samlede anden plads. Et rigtig STORT TILLYKKE til Villy, OZ6KH.

Alle resultater fra årets jagter kan ses her - pokalen overrækkes i forbindelse vores Juleafslutning.

Den sidste jagt blev afsluttet med maner - ved målstregen stod Bjarne, OZ1CWP og XYL, Rie klar med lune æbleskiver, varm kakao, varme boller og kaffe - så betød det knap så meget at regnen dryppede udenfor og deltagerne var lidt trætte. På gensyn alle sammen til 2015 sæsonen.

   

Den kommende uge er der travlt i (Julemandens ?) værksted, tirsdag varmer de unge loddekolberne og bygger videre med Tech4Fun. Onsdag er der Almindelig mødeaften og fredag mødes bestyrelsen for at få styr på nogle af alle hængepartierne. Ugen slutter efter planen søndag hvor vi (hvis vejret holder) skal ha' monteret og tændt juletræet i masten.

  

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor vi så småt gør klar til julemåneden.

     

30. november 2014

Nyhederne for uge 48 - Ja, en stille uge kan man vel heller ikke kalde den nu næsten forgangne. I hvert fald var der tirsdag aften masser af god musik i luften, efterhånden som Tech4Fun holdet fik samlet deres små FM radioer. Smilene var store og man kan næsten ikke vente med at de bliver samlet helt færdige og kan komme med hjem til fremvisning for forældre og kammerater :-).

 

Mandag fortsatte vi den evige kamp med plads til grejet på værkstedet og lageret. Til formålet har vi indkøbt et par store rullereoler, så det hele ikke behøver at stå oven på hinanden og vi får lidt bedre overblik over hvad der er klart til at komme på depotet og hvad der endnu ikke er blevet klargjort eller tjekket for fejl og mangler.

Onsdag var der tid til at slappe lidt af og nyde en kold læskedrik eller lidt varm kaffe, blandet med en løssluppen debat om nogle af de mange projekter og opgaver der hele

tiden dukker op i en aktiv forening. Fredag mødtes bestyrelsen for at få styr på nogle af de mange sager der for fleres vedkomne har ligget alt for længe. Det er selvfølgelig ikke særlig hensigtsmæssig men med afdelingens høje aktivitetsniveau på mange fronter kan det desværre ske. Nu er der blevet sat gang i flere tiltag, så vi kan få "puklen" væk - men vi kommer nok hen til juleferien før der er "ryddet helt op". Arrangementer og aktiviteter for den kommende tid er blevet planlagt - vi skal bare lige ha' alle aftaler på plads, inden du vil kunne se dem i kalenderen her på hjemmesiden. Helt nye tiltag arbejdes der også med, så man behøver ikke frygte for en kedelig vinter - hvis man selv er bare lidt aktiv.

    

Den kommende uge fortsætter vi i værkstedet - og onsdag er der igen et spændende foredrag på programmet. Lasse, OZ1LN kommer og fortæller om Digital Voice og den sidste nye udvikling indenfor digital kommunikation. Vores lokale UHF repeater er blevet ombygget til ASR - hvad er det og hvad er mulighederne med DMR, D-star osv. Her på vestkysten har vi hele tiden været med i spidsen for udviklingen - men hvad vil fremtiden bringe og hvad er planerne lokalt. Vi kan kun opfordre alle medlemmer til at komme og blive opdateret, eller få svar på eventuelle spørgsmål.

Lørdag slutter messesæsonen for EDR Esbjerg afdelingen - Michael 5Q5NA og Jan, OZ1INN bemander afdelingens stand på den store teknikmesse DAT i Dortmunder Westfallen Halle - og vi håber meget på at de mange besøgende har fået udbetalt deres julegratiale, så de kan få byttet deres euroer med noget af vores overskudsgrej :-).

  

Denne uges sidste opgave venter - juletræet i gittermasten skal på plads her søndag eftermiddag ssååååeeeee......

 

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling til et spændende foredrag nu på onsdag.

   

7. december 2014

Nyhederne for uge 49 - Onsdag var der igen et spændende foredrag på programmet. Lasse, OZ1LN fortalte om de nye digitale systemer der gennem de sidste år er dukket op primært på frekvenserne i VHF / UHF området . D-STAR var den første men nu er der også kommet DMR og ASR - for bare lige at nævne nogle af dem.
Systemer med forskellige krav til det udstyr der skal bruges, men alle med det fællestræk at internettet bruges til at "binde det sammen" og rækkevidden derfor er næsten ubegrænset

- nationalt eller internationalt.

Mulighederne er mange også for løsning af de udfordringer der følger med - og det er vel i grunden ikke så ringe at der arbejdes med flere forskellige systemer. Udviklingen løber hurtig og det der var et problem i dag, er der måske en

løsning på i morgen. Altså masser af spændende udfordringer med at opbygge, udvide og forbedre - og masser af spændene nye muligheder for de aktive radioamatører. En stor tak til
Lasse, OZ1LN for endnu en meget interessant aften og opdatering omkring de digitale systemer.  
Lørdag sluttede vores messe aktiviteter for i år. Michael, 5Q5NA og Jan, OZ1INN stillede grejet op på Dortmunder Amateur Treffen i Dortmunder Westfallen Halle. Et kæmpe messeområde der nok er bedst kendt for TV-udsendelser som f.eks. "Wetten Das". Et område der samtidig er bygget sammen med et af Tysklands største fodboldstations - og det opdagede vi ved ankomsten fredag aften. Der var kamp og ikke kun på banen - alle parkeringspladser (og dem er der RIGTIG mange af) var fyldt. Men efter et par omgange rundt lykkedes det med lidt lokalkendskab alligevel at finde et par gode pladser lige ved indgangen :-).
Lørdag kl.06.00 gik portene op og vi kunne kører ind og stille vores grej op. Kl.09.00 blev de forventningsfulde besøgende lukket ind og så var der ellers gang i handlen med grej og bedre brugt udstyr. Og ja, vi fik da også tømt et par kasser så

helt forgæves var det bestemt ikke - at der så også blev indkøbt lidt nyt til vores forskellige projekter er en anden sag :-) Men endnu en god tur hvor vi fik hilst på en masse glade mennesker.

Redaktøren skal hilse fra Michael, 5Q5NA der sender jer alle de bedste hilsener og regner med at han næste år er med på i hvert fald Fieldday holdet igen.

   

Den kommende uge skal vi ha' sat på plads efter turen til Dortmund - tirsdag kører Tech4Fun og onsdag der det årets sidste Almindelige mødeaften der er på programmet. Altså tid til en sidste drøftelse af mulige tilføjelser til ønskesedlen med et kompetent publikum.

Husk Juleafslutningen i år er onsdag d. 17. december - der er altså endnu et par dage til at finde bankobrikkerne frem :-).

  

På gensyn i EDR Esbjerg afdelingen - stedet hvor julestemningen breder sig.    

   

14. december 2014

Nyhederne for uge 50 - Så nærmere vi os juleferien - og de unge mennesker der deltager i vores Tech4Fun aktiviteter fik travlt med at færdiggøre deres lille radio - og ganske passende til årstiden, et lille blinkende juletræ. Det var tirsdag aften og de var noget bedrøvet over at vi først fortsætter igen d. 6. januar - men der skal jo også lige være tid til at gøre  materialet klar til forårets aktiviteter, og de hårdtprøvede instruktører trænger også gevaldigt til et lille hvil :-)

 

Onsdag aften var der Almindelig mødeaften - fremmødet var ikke overvældende men det var nu ganske hyggeligt alligevel og så var der jo også tid til at få aftalt de sidste detaljer omkring vores Juleafslutning.

I ugens løb har der derudover været lidt aktivitet i værkstedet hvor der er jo altid et eller andet der skal laves eller sættes på plads - så pladsen bliver udnyttet maximalt :-).

I ugens løb har der været snak med et firma der ønsker at skille sig af med en lille gittermast - den ser det ud til at vi kan

få hvis vi selv vil betale for at få den lagt ned. Ikke at vi lige nu står og mangler sådan en "fætter", men med den endnu uafklarede situation omkring vores lokaler kan det jo hurtigt blive aktuelt at vi skal finde på noget andet. Så ville det jo være lidt dumt at sige nej tak til sådan et tilbud - og om ikke andet kan den jo altid sælges som skrot. Vi fortsætter forhandlingerne og gør for en sikkerheds skyld plads under grantræet til denne julegave i størrelse XXL :-).

     

Kalenderen er ved at løbe ud og der er kun et programsat arrangement tilbage i 2014 - det er nu på onsdag kl. 20.00 hvor vi invitere alle medlemmer med familie til den årlige Juleafslutning. En fast tradition med gløgg, hjemmelavede æbleskiver, snolder, småkager, banko og lotteri og god mulighed for at få hilst på alle og ønsket hinanden en Glædelig Jul.

Vi håber selvfølgelig også i år at se rigtig mange deltagere til dette arrangement - hvor vi også skal ha' kåret vinderen af Afdelingsmesterskabet i Rævejagt 2014 - så "hang op" i hele familien og bankobrikkerne og afsted til EDR Esbjerg afdeling - nu på onsdag d. 17. december.   

  

På gensyn alle sammen til årets sidste store arrangement.

   

21. december 2014

Nyhederne for uge 51 - Så blev det endelig / allerede jul igen - og onsdag blev dette fejret med den helt traditionelle store Juleafslutning i afdelingen. Glædeligt også i år at se så mange glade og feststemte medlemmer deltage. Mens der blev "guffet" æbleskiver, snolder og så videre startede vi med at hylde Villy, OZ6KH som den samlede vinder af Afdelingsmesterskabet 2014 i rævejagt og overrækkelse af vandrepokalen - en usædvanlig spændende konkurrence hvor afgørelsen faldt på den allersidste ræv.

Endnu engang et rigtig stort tillykke til Villy, OZ6KH.

 

Så var det tid til at finde bankobrikkerne frem og lade heldet afgøre fordelingen af de mange fine præmier. På ugens billede ses Hilda og Kjeld, OZ1FF med det nye slips - der

næsten med garanti vil kunne forskønne en nok så "træt ternet skjorte" ved de kommende julefrokoster. Bankospillet og lotteriet forløb ganske efter traditionen - nogen var så absolut mere heldige end andre. Og det forlyder at bl.a.  familien Breckling stadig er travlt beskæftiget med at pakke op :-). Snolder og småkager gled ned med god appetit, men heller ikke i år lykkedes det at få spist det hele - så med lidt held vil resterne fra juleafslutningen kunne nydes et godt stykke ind i det nye år. Tak til alle deltagere, for endnu en rigtig hyggelig og fornøjelig aften.

   

Så blev det tid til juleferie i EDR Esbjerg afdeling - sådan da - en stor kran er nemlig blevet bestilt til at lægge den i sidste uge omtalte gittermast ned. Og hvis vejret og vinden ikke driller alt for meget vil det ske i dagene mellem jul og nytår. Alle aftaler er på plads og vi er blevet ejere af en 43,5m klasse II gittermast med masser af gamle TV og kommunikationsantenner :-)      

Nu skal vi ha' ryddet masten for alle "løsdele" inden kranen kan komme til - men det er jo ikke første gang vi løser sådan en opgave, så det burde kunne passes ind i mellem hygge med familierne.

  

Men ellers er der nu lukket for de mere almindelige aktiviteter - vi starter dog allerede igen med Tech4Fun tirsdag d. 6. januar og første Almindelige mødeaften i det nye år er onsdag d. 7. januar.

        

Bestyrelsen ønsker ALLE en Glædelig Jul og et Godt nytår - om ikke før så på gensyn til nye aktiviteter i 2015.

   

30. december 2014

Direkte fra studio 2 i Guldager, bringes hermed formandens Nytårshilsen:

          

Dronningen og statsministeren gør det – og nu blev det så min tur – til at bringe en Nytårshilsen.
    

Om få timer er 2014 historie og jeg kan se tilbage på mit første år som formand for EDR Esbjerg afdelingen. Det har været en oplevelse, hvor personlige forhold

desværre har gjort at jeg ikke har haft mulighed for at deltage så aktivt som jeg havde håbet.  Nogle ”projekter” hænger stadig

– men der arbejdes intenst i bestyrelsen med at få de sidste løse ender ”bundet sammen”.

    
Til alt held er der i Esbjerg afdelingen nogle aktive medlemmer der kan få tingene til at ske, også uden formandens tilstedeværelse. Og vi kan også i 2014

se tilbage på en meget lang række forskellige aktiviteter og arrangementer. Der har været spændende foredrag, ikke mindre end 14 rævejagter, deltagelse i
VHF Fieldday (endda med en første plads i vores klasse), HF Fieldday (med en flot 2.plads), ILLW / Esbjerg Festuge, JOTA osv. osv.
   

HamDay var årets største arrangement – igen med rigtig mange besøgende fra ind og udland. Det var en fornøjelse for første gang også at kunne
byde velkommen til et par udenlandske leverandører af nyt grej og i hvert fald den ene er tilbage i 2015. Her i min Nytårshilsen er jeg nød til at fremhæve projektet Tech4Fun.

Vi startede med en stand på Korskro Hestemarked hvor vi fortalte om denne nye mulighed, og det var meget glædeligt at se den store interesse for at komme til

at arbejde med kommunikation og elektronik. I midten af september startede det første lille hold – pilotholdet.
Her er vi nu i fuld gang med at finde modellen for det fremtidige arbejde, og få lavet alt det materiale der skal bruges - et kæmpe arbejde.
Men også en aktivitet der får fremtiden til at se temmelig lys ud, og så sandelig understreger EDR Esbjerg afdelingens placering
i den absolutte elite - også når det gælder nytænkning og udvikling.
    

Fremtiden er det svært at spå om, men jeg håber vi kan fortsætte den positive udvikling vores forening er inde i, og det er mit håb at alle medlemmer vil
fortsætte med at støtte op og hjælpe med at gennemfører alle vores mange kommende aktiviteter, arrangementer og projekter - en meget stor tak til alle for indsatsen i 2014.

Med ønsket om et fantastisk 2015 – Godt Nytår alle sammen.
  
René, OZ2AKM.  
      

 

 

Tilbage til Sidste nyt