Kontingentsatser for EDR Esbjerg afdeling 2019:
 

Kategori:

 

Årlig kontingent:

 

Bemærkninger:

 

Aktiv medlem

660,- kr.

 

Aktiv ungdomsmedlem

Tech4Fun

650,- kr.

 


For medlemmer under 25 år.

Under 14 år ingen stemmeret på Generalforsamlingen.

 

Aktiv ungdomsmedlem

 

330,- kr.

 


For medlemmer under 25 år.

Under 14 år ingen stemmeret på Generalforsamlingen.

 

Aktiv seniormedlem

 

 

 

420,- kr.

 

 

 

For medlemmer over 65 år.

Denne kategori er kun mulig efter særskilt ansøgning til bestyrelsen.

 

Aktiv distancemedlem

 

 

200,- kr.

 

 

For medlemmer med fast bopæl min. 75km i luftlinje fra Esbjerg.

Ingen stemmeret på Generalforsamlingen.

 

Aktiv familiemedlem

 

250,- kr.

 

Familie til Aktiv medlem.

 

Aktiv ungdoms familiemedlem

 

 

40,- kr.

 

 

Familie (under 25år) til Aktiv medlem.

Under 14 år ingen stemmeret på Generalforsamlingen.

 

Passiv medlem

330,- kr.

Ingen stemmeret på Generalforsamlingen.

 

Kontingentet opkræves ½ årligt med sidste rettidige betalingsfrist d. 1. juli og d. 1. januar.

Henvendelser omkring ændring af medlemskategori bedes rettet til kassereren.