Arkiverede nyheder fra 2009.

11. januar 2009

Nyhederne for uge 2 - Og først og fremmest -

rigtig Godt Nytår alle sammen.

Så er vi (efter 14 dages tiltrængt juleferie), tilbage med alle aktiviteterne i EDR Esbjerg afdeling. Vi startede mandag aften, med at arbejde videre på vinterens mange projekter i værkstedet. Og onsdag var der Almindelig mødeaften, hvor folk mødte talstærkt op til lidt "efter jul" hygge, og snak om hvad de 14 dages ferie var gået med.

Næste onsdag havde vi planlagt et EDR foredrag med Jørgen, OZ7TA om ombygning af Pc strømforsyninger, men desværre er Jørgen blevet forhindret pga. arbejde, og vi har været nød til at flytte foredraget til d. 18. marts - så må vi håbe at det lykkedes til den tid. I stedet har vi

valgt at vise endnu en spændende film, fra en af de sidste års helt store DX-speditioner til sjældne og eksotiske steder på kloden. Denne gang bliver det, om den lidt kolde oplevelse for operatørerne på VP8.

     

Her ved årets begyndelse, er der jo tradition for at se lidt på, hvad der i årets løb er sket her på vores hjemmeside.

Og ja, også i 2008 gik vores besøgstæller i sort, og vi måtte finde en ny - men ca. 13197 gange blev der fundet frem til hjemmesiden, og det svarer til 36 unikke besøg om dagen, året rundt - meget tilfredsstillende.

Siden er jo også vokset lidt i størrelse, fra 204MB fordelt på 13837 filer ved årets begyndelse, til nu 233MB og 15660 filer - og også sidste år, er det de mange billeder i Galleriet, der er den største bidragsyder til væksten.

Nyheder er der også kommet lidt mere af - "Sidste nyt"

(2008) fylder som ren tekst (uden billeder) 221kB - så kom ikke og sig, at vores medlemmer ikke har chancen for at være yderst velinformerede :-). Henover julen er mange sider blevet opdateret, og en hel del billeder lagt ind i Galleriet - fra bl.a. turen til Interradio i Hannover, ATF i Odense og Juleafslutningen i afdelingen.

Aktivitetskalenderen er også blevet fyldt ud, helt frem til sommeren 2009.

Her mangler der dog stadig f.eks. vores rævejagts aktiviteter, der først bliver planlagt d. 11. marts, og vores kursustilbud, hvor vi i år har valgt at vente lidt med de endelige datoer, til der har meldt sig nogle deltagere - og man skal endelig ikke holde sig tilbage, kunne du tænke dig at deltage i et certifikat kursus er det kun at tilmelde sig - se mere om vores kursustilbud her.  

Vores anden hjemmeside www.HamDay.dk er også blevet opdateret, og her er den mest synlige forandring nok at baggrunden er blevet lidt mere "læsevenlig", og at Galleriet på denne side er blevet beskåret - der er jo ikke meget mening i, at ha' de samme billeder liggende 2 steder.

Redaktionen takker for interessen, og de mange besøg - vi ses, om ikke andet så på www.OZ5ESB.dk

     

På gensyn til Filmaften, nu på onsdag, i EDR Esbjerg afdeling. 

     

18. januar 2009

Nyhederne for uge 3 - Onsdag, havde vi som omtalt i sidste uge, egentlig planlagt et EDR foredrag om ombygning af Pc strømforsyninger. Men desværre var Jørgen, OZ7TA blevet forhindret pga. hans arbejde - og vi har måttet flytte foredraget til d. 18. marts.

Så i stedet blev det til en filmaften for de fremmødte, hvor vi fulgte den spændende DX-speditionen i 2002 til øerne South Sandwich og South Georgia, helt mod syd i Atlanterhavet tæt på Antarktis.

En kold og blæsende oplevelse for deltagerne, der med kaldesignalerne VP8THU og VP8GEO hjalp mange til et nyt DXCC land. Vi fulgte den lange rejse fra Argentina, og den lidt besværlige landgang, opsætning af telte og afstemning af de små GP-antenner, med pingviner som grundplan !!!

En spændende film, der viste hvad rigtige radioamatører gør, for at komme i luften med et godt kaldesignal.

  

Nu den kommende uge er der Mandagsåbent i værkstedet - hvor bl.a. endnu et læs grej sorteres. Og onsdag er der Almindelig mødeaften - her kommer der forhåbentlig QSL-kort til medlemmerne. Ja, sagen er den at bureauet valgte at udsende kort lige inden jul - sådan set vældig fint. Hvis bare det var sådan, at pakken kunne være i vores postboks (men den er fuld at reklamer, som vi ikke kan slippe for !!) - pakken ankom d. 22. december, og der var vi jo for længst gået på juleferie. Og da vi så endelig kommer over alle helligdagene, er pakken blevet sendt retur - lidt en historie værdig til en Gøg og Gokke film. Formanden var lørdag i Odense til HB-møde, så håber vi at han kunne få plads til den store pakke i den lille bil, og vi endelig kan få uddelt årets første QSL-kort til medlemmerne.

   

Datoen for årets Generalforsamling nærmere sig - d. 25. februar 2009 - og har du forslag der skal behandles, skal de være bestyrelsen (skriftligt) i hænde senest d. 11. februar 2009. Så husk at få sat et kryds i kalenderen - det ville jo være kedeligt, ikke at få indflydelse på foreningens fremtid.

   

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor rigtige radioamatører mødes.

   

25. januar 2009

Nyhederne for uge 4 - Ugen hvor også det helt rigtige vintervejr, endelig kom til byen - vist meget praktisk at Fieldday og de andre udendørs aktiviteter, ligger i den varme del af året, men det ser da flot ud.

 

Onsdag var der Almindelig mødeaften, med det næsten sædvanlige program - og en pæn bunke spændende nye blade, fra det store udland. Samt lidt hygge og snak om de forskellige projekter, der optager medlemmerne denne vinter. Pakken med de mange QSL-kort, var også langt om længe nået frem i god behold, så var du ikke til stede og fik udleveret din pakke (stor eller lille) straks, bør du nok kikke i kassen, næste gang du kommer forbi radiorummet - til flere venter en ordentlig bunke kort.   

        

Den kommende uge, er der onsdag foredrag på programmet - Lars, OZ1HPS kommer og fortæller om hans DX-spedition til Svalbard (JW). Lidt i stil med oplevelserne, vi så på sydhavsøerne (VP8THU og VP8GEO) - dog uden pingviner - men kom selv og hør om denne spændende tur, hvor der vist også blev tid til at se den fantastiske natur, og ikke kun pile-up'en på radioen.

     

Er der interesse for de højere bånd, var det måske en idé at kikke lidt nærmere på Dansk Vinter VHF Dag næste lørdag d. 31. januar. Arrangementet afholdes på Ingeniør Højskolen i København, og byder bl.a. på en række spændende foredrag, og muligheden for at handle lidt grej på loppemarkedet. Sidste gang arrangementet fandt sted i 2007, var flere af afdelingens medlemmer taget derover, og havde en rigtig god dag - så måske kunne der findes ud af noget fælles transport, nu på onsdag. Vil du vide mere om hvad der helt nøjagtigt sker på dagen, kan du jo prøve at kikke lidt på VHF-udvalgets hjemmeside.

    

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - til foredrag nu på onsdag.

   

1. februar 2009

Nyhederne for uge 5 - Onsdag havde vi besøg af Lars, OZ1HPS, der fortalte om hans interessante rejse til det kolde og snedækkede Svalbard - JW.

Lars viste flotte billeder og en lille film, fra turene rundt i området hvor han og kammeraten LA8DW, bl.a. kikkede nærmere på de store antenneanlæg der bruges til forskning i nordlyset. Der var også i filmen, klip fra deres aktiviteter på radioen, hvor forholdene dog begrænsede antallet af QSO'er - men så kunne man jo gå ud i sneen, og kæmpe lidt med opsætningen af en ny antenne.

Tak, til Lars, OZ1HPS for en ganske interessant aften.

   

Den kommende uge, er der som sådan ikke planlagt specielle aktiviteter - men mandag, arbejdes der

selvfølgelig videre på de mange forskellige projekter i værkstedet, og onsdag mødes vi til Almindelig Mødeaften og snak i lokalerne på 1. sal. Der er altså op til medlemmerne selv, at sørge for underholdningen den kommende uge, men det plejer jo heller ikke at være et problem - og der er jo emner nok at tage fat på. F.eks. kunne man jo snakke om eventuelle forslag til årets Generalforsamling - det er jo ved at være den tid, hvis man har gode forslag eller ønsker til nye tiltag / forbedringer / investeringer, der ønskes behandlet af medlemmerne. Sidste frist for aflevering af skriftlige forslag er onsdag d. 11. februar 2009.

    

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor vi lige i tiden, afholder aktiviteterne indendørs.

      

8. februar 2009

Nyhederne for uge 6 - Hvor vi kan berette om, at der nu for alvor arbejdes med at komme "i luften", på 23cm / 1296 Mhz rundt omkring i de små hjem.

Der saves, bores, loddes, monteres og trimmes på de efterhånden temmelig populære Storno 5000 UHF radioer, og flere medlemmer af "Den Grå Elite" er allerede kommet så langt, at der er lyd på højtaleren og effekt ud af antennestikket. Ugens billede er "lånt" på Lasse, OZ1LN's hjemmeside, hvor man kan læse og se mere om projektet - klik på billedet, og se hvad der skal gøres for at komme i gang på 23cm.

 

Rygterne vil også vide, at der er godt gang i arbejdet med endelig, at få en repeater på 1296Mhz op at kører - antennen til formålet, har jo siddet klar i flere år, så det ville jo ikke være så ringe, hvis der også kunne monteres

lidt egnet teknik i modsat ende af fødekablet - nærmere info om projekterne følger forhåbentlig snarest. 

     

Ugen i afdelingen, gik med aktiviteter i værkstedet mandag aften - hvor gulvet nu igen er ryddet, for indkomne grejer. Og onsdag aften hvor der var Almindelig mødeaften, og der blev hygget med de sidste rester i kagedåserne - de er nu igen HELT rene og tomme, men der er nok også bedst, så folk kan nå at komme i god form til den kommende rævejagt sæson.

     

Den kommende uge, fortsætter arbejdet i værkstedet mandag aften, og onsdag er der foredrag med vores formand Kjeld, OZ1FF, der som hovedbestyrelsesmedlem for kreds 7. vil fortælle om aktiviteterne og arbejdet i landsforeningen EDR - mød op, og få svar på dine spørgsmål om hvad landsforeningen kan gøre for dig, og hjælp Kjeld med forslag til at gøre foreningen meget bedre. 

Onsdag aften er samtidig sidste chance, for at aflevere skriftlige forslag om nye investeringer / forbedringer / vedtægtsændringer osv. til vores Generalforsamling - onsdag d. 25. februar 2009.

      

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor der stadig eksperimenteres.

   

15. februar 2009

Nyhederne for uge 7 - "Livets gang i landsforeningen" kunne ha' været titlen for onsdagens foredrag i afdelingen. Vores formand Kjeld, OZ1FF som samtidig er hovedbestyrelsesmedlem i landsforeningen, fortalte om arbejdet i EDR, og hvilke store udfordringer der ligger i at bevarer denne "institution" for vores hobby.

   

Og opgaverne er mange, hvis vi igen for alvor skal ha' gang i tilgangen til vores hobby på landsplan. Og om man vil det eller ej, kræver det altså også en del nytænkning på alle niveauer i landsforeningen, som de fremmødte medlemmer i den efterfølgende debat gav udtryk for - og Kjeld fik en hel del idéer, med til de næste bestyrelsesmøder i landsforeningen.  

For at vi har brug for en aktiv landsforening, var alle stort set enige om - og med et meget mere moderne "set up", ville man helt sikkert også igen, kunne opleve en større tilgang af interesserede medlemmer. Vi takker Kjeld, OZ1FF for gennemgangen, og ser frem til hvad der kommer ud af anstrengelserne.

   

Så går det straks meget lettere med det lokale foreningsarbejde, fredag aften var der således bestyrelsesmøde forud for Generalforsamlingen d. 25. februar 2009. Og det tegner (som sædvanlig) til at blive en ganske fredelig "forestilling", i hvert fald er der ikke indkommet nogen forslag, bestyrelsesmedlemmerne på valg genopstiller, der er ikke planer om kontingentstigninger, og der er igen bestilt wienerbrød til alle fremmødte.

At der nu ikke er indkommet forslag fra medlemmerne, betyder dog ikke at der ikke bliver noget at tage stilling til, bl.a. skal vi ha' en snak om hvad de efterhånden "mange pengene på kistebunden" skal bruges til - det kunne jo være et krydstogt med alt betalt til bestyrelsen, en ny repeater eller en rigtig smart OB-vogn - mulighederne er efterhånden mange, med mød selv op og vær med i beslutningerne.

Andre ting der var på dagsordnen for bestyrelsesmødet, var nedlæggelsen af vores egen server, og flytning af vores hjemmesider www.oz5esb.dk og www.hamday.dk over på et webhotel - et skridt der kan betyde en årlig besparelse på omkring 3000,- kr., og samtidig betyde en hurtigere service for de mange besøg på vores sider.

Bestilling af lokaler og planlægning af aktiviteter frem mod sommerferien 2010, var et andet punkt og understreger at vi i hvert fald ser fremad - og at du næste år, skal gøre plads i kalenderen til generalforsamling onsdag d. 3. marts 2010 - alt sammen noget du kan hører mere om onsdag d. 25. februar 2009.

     

Næste uge er der aktiviteter i værkstedet mandag aften - og her gøres der opmærksom på, at bl.a. vores plade bukkemaskine, midlertidigt er ude af drift, som følge af tiltrængte vedligeholdelsesarbejder. Og onsdag er der Almindelig mødeaften med de sædvanlige aktiviteter.

    

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet med de mange muligheder.

   

22. februar 2009

Nyhederne for uge 8 - Og selvom vejret stadig byder på en enkelt snebyge, nærmere foråret og sommeren sig hastigt - højsæson for gode udbredelsesforhold.

Og som man har kunnet følge solpletternes indvirkning på HF, øverst på denne side, har Lasse, OZ1LN fundet en hjemmeside med noget tilsvarende, ganske brugbart information for VHF / UHF området.

På William Hepburn's hjemmeside, kan man i stil med vejrudsigten på TV, se en prognose for de kommende dage og muligheden for Tropo, og dermed forbedret udbredelsesforhold - klik på billedet af prognosen for i dag søndag, og se hvad der forventes for den kommende uge på VHF / UHF - man skulle jo nødig gå glip af noget !!!

Linket til dxinfocentre er selvfølgelig tilføjet under Links.

Onsdag var der Almindelig mødeaften i afdelingen - desværre var der også en trykfejl i OZ februar, så der stod at der var foredrag med OZ7TA, Jørgen. Det var ikke tilfældet, da dette foredrag først er d. 18. marts - vi beklager selvfølgelig at nogen kørte forgæves, og kan kun endnu en gang understrege, at du finder de rigtige og aktuelle informationer om EDR Esbjerg afdeling, her på vores hjemmeside. Vi håber ikke de tilrejsende er alt for skuffet, og ser frem til et gensyn d. 18. marts 2009 kl. 19.00.

  

Den kommende uge, er den alt overskyggende begivenhed årets Generalforsamling - hvor vi skal ha' taget stilling til de store spørgsmål, i den fortsatte og succesfulde drift af vores forening, valg til bestyrelsen, gratis wienerbrød og en debat om fremtiden. Så som med forholdende på VHF - vil du ikke gå glip af noget, og samtidig være med i beslutningerne, kan vi kun opfordre dig og ALLE medlemmer til at møde op.

For god ordens skyld, skal det lige nævnes at kun medlemmer uden kontingentrestance har adgang og stemmeret, så har du endnu ikke fået indbetalt kontingentet for 1. halvår 2009, er det med at få det bragt i orden inden onsdag.

    

På gensyn til Generalforsamling nu på onsdag - i DIN afdeling - EDR Esbjerg.

    

1.marts 2009

Nyhederne for uge 9 - Ugen hvor vi fik valgt medlemmer til bestyrelsen, præsenteret regnskabet for 2008, og snakket om afdelingens fremtidsplaner - onsdag var der Generalforsamling i EDR Esbjerg afdeling.

Desværre var der kun 18 medlemmer inkl. bestyrelsen, der havde fundet det værd at møde op til, men sådan skal det jo nok være, når alt i sin helhed faktisk går vældig godt, og afdelingen "sprudler" af liv og aktivitet.

Første punkt (ifølge dagsordenen) var valg af dirigent - her blev Ronald, OZ1CBQ valgt. Og herefter fremlagde formanden - Kjeld, OZ1FF sin beretning.

Og Kjeld kom langt omkring vores mange aktiviteter, i det forgangne år - om de spændende foredrag, vores contest deltagelse, arbejdet i værkstedet, deltagelsen i

messer over hele Europa, samt nogle af de nye ting der var blevet indkøbt til glæde for medlemmerne. Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. Herefter fik kassereren (Bjarne, OZ1CWP) ordet, for en gennemgang af det reviderede regnskab. Bjarne gennemgik de mange tal, der på trods af at der var var brugt over 30.000,- kr. på aktiviteter og ny investeringer, også viste et overskud på over 10.000,- kr. som blev overført til investeringskontoen - det samlede regnskab kan som altid, afhentes (som kopi) i afdelingen. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget, og herefter var der gennemgang af budgettet for det kommende år.

De næste punkter var hurtigt overstået, da der ikke var nogen indkomne forslag, og kontingentet (som foreslået) også det kommende år, fortsætter på samme lave niveau.

Herefter var der valg til Kassererposten - og Bjarne, OZ1CWP kunne da efter kun 22 år på posten også overtales til genvalg, så sådan blev det - uden modkandidater, blev Bjarne, OZ1CWP genvalgt for endnu en periode på 2 år. Næste punkt var valg til bestyrelsen - her var der genvalg til både Allan, OZ1IOM og Kurt, OZ4AFQ. Og som suppleant til bestyrelsen var der genvalg til Svend, OZ1DYI, til Revisorposten var der genvalg til Ronald, OZ1CBQ og Revisorsuppleanten Knud, OZ8KF blev også genvalgt - så med genvalg til alle poster, fortsætter alle også det kommende år. Sidste punkt var Eventuelt - her fortalte Bjarne, OZ1CWP om en besparelse, ved fremover at opkræve kontingentet direkte via E-mail. Ligeledes blev besparelsen ved en ændring af vores Internet opsætning, og flytning af vores hjemmesider til et webhotel snakket igennem. Jan, OZ1INN orienterede om vores deltagelse på de mange messer, og takkede for alle bidrag, i form af hovedsaligt gammelt udstyr, der var kommet i det forgange år. Jan fortalte også om planerne for disse aktiviteter i 2009, og som det ser ud nu, tegner det på trods af den store internationale finanskrise til at blive et rigtig godt år - lageret er i hvert fald ved at være pænt fyldt op med gode dele, men ligger du inde med noget du ikke selv gider at "bøvle med", er vi altid interesseret i at overtage det.

Jan, OZ1INN orienterede om planerne for de næste store investeringer, og her er det alt overskyggende problem dog en permanent løsning for opbevaringen af udstyret - en sag vi arbejder videre med, og skal ha' fundet en løsning på. Af forslag til nye udflugtsmål, var der fra bestyrelsens side forslag om en udflugt til TV2 i Odense - et forslag som blev godt modtaget, og som der vil blive arbejdet på, at kunne få arrangeret til efteråret.

Situationen omkring vores UHF (70 cm) repeater blev vendt - Brian, OZ1LNI orienterede om problemerne med støj på frekvenserne, og mulighederne for at ombygge / udvide den til D-star. Ligeledes blev en ny 23cm repeater vendt - så med lidt held, sker der indenfor en overskuelig fremtid en helt masse også på den front.  

Klokken 21.25 kunne formanden takke deltagerne i årets Generalforsamling, for god ro og orden - og med et ekstra stykke af det gode wienerbrød i munden, kunne deltagerne tilfredse drage hjem.

  

Den kommende uge, er der onsdag bare Almindelig mødeaften på programmet - og det kunne jo være at et par af punkterne fra Generalforsamlingen, skulle snakkes lidt mere igennem. Næste weekend starter vores contestsæson så endelig igen, når vi efter planen, retter antennerne mod Amerika og forsøger at "fange" så mange QSO'er med W og VE som overhovedet muligt - vil du se hvad der sker, er dørene åbne for besøg i afdelingen, lørdag og søndag eftermiddag eller efter aftale.

   

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet med styr på fremtiden.

  

8. marts 2009

Nyhederne for uge 10 - Og efter sidste uges, sådan lidt administrative aktiviteter i vores forening, var det igen blevet tid til det som det hele vel handler om, som aktive radioamatører - aktivitet ved radioen.

Onsdag var der Almindelig mødeaften, og blandt andre aktiviteter blev der også "fyret op" under både det store PA-trin og kortbølgeradioen. En flink nabo havde nemlig observeret, at vi engang imellem kunne forstyrrer et par af hans tv apparater. Og det vil vi da selvfølgelig gerne hjælpe med at forhindre - og ja, hvis man slukkede bredbåndsforstærkeren, som naboen havde købt hos Harald Nyborg forsvandt forstyrrelserne (men desværre også tv billedet) - vi ser hvordan det går, men en bedre forstærker og korrekt installation, må være vejen frem.

  

Da nu radioen og alt det andet udstyr var afprøvet og varmet op, kunne vi jo med ro i sindet her i weekenden dreje antennerne mod Nordamerika, og deltage i årets ARRL DX SSB contest. Forholdene er dog stadig ikke helt optimale, og vi fik kun få rigtige "runs" på 14MHz (de andre bånd var helt "døde"), men det går da den rigtige vej, med godt 630 kontakter og 58 forskellige stater / provinser, blev det til næsten dobbelt så mange QSO'er som sidste år, og endda med kun en begrænset indsats, lørdag og søndag eftermiddag.

 

Den kommende uge, er det blevet tid til at planlægge årets Rævejagter - vi skal ha' fundet ud af hvilke dage der passer deltagerne bedst, hvor mange jagter der skal være, og om reglerne måske skal trimmes lidt, så vi også i år kan finde afdelingens bedste jæger, i kampen om Afdelingsmesterskabet 2009. Alle med interesse i denne aktivitet opfordres tid at møde op, og være med i planlægningen.

   

Så begynder de første nye blomster i haven at kikke frem, dagene er blevet lidt længere og fuglene fløjter lystigt - foråret er så småt kommet i gang. Og det er tilmeldingerne til årets HamDay 2009 også - de første 4 private deltagere, har således allerede nu reserveret en plads på markedspladsen, og forhåndsinteressen er rigtig stor, blandt folk man møder rundt omkring. Så det tegner altså rigtig godt, - og med kun 69 dage til at vi finder alle bordene, overskudsgrejet, pølserne og den store grill frem, er det altså ikke spor for tidlig allerede nu, at sikre sig et eller flere borde og en god plads - nærmere info og tilmelding på www.hamday.dk

  

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor også rævejægere mødes.

       

15. marts 2009

Nyhederne for uge 11 - Ja, i sidste uge fik vi jo endelig konstateret at foråret er kommet godt i gang, og nu begynder de udendørs aktiviteter snart. Onsdag blev der således kikket nærmere på årets rævejagter, der blev snakket pointsystem / regler, flere løbsområder i skoven, og datoerne for årets i alt 14 jagter blev (dog med lidt besvær, på grund af mange andre aktiviteter) fundet.

Nu venter vi så bare på svar fra plantøren, og tilladelsen til at arrangere jagter i Marbæk plantage.

Når tilladelsen foreligger, vil løbskalenderen blive opdateret her på hjemmesiden, så du ved hvilke dage løbeskoene, kortet, kompasset og rævemodtageren skal ha' lidt frisk luft - i kampen om afdelingsmesterskabet.

  

Fredag var der Bestyrelsesmøde hvor bl.a. de mange

forskellige emner, der blev bragt frem på årets generalforsamlingen kom under kyndig behandling. En af disse "sager" er flytningen af vores hjemmesider, og her sker der nok noget allerede i den kommende uge, hvor i første omgang www.hamday.dk skifter server. Forløber det uden problemer, følger www.oz5esb.dk hurtigt efter - så ha' lige lidt tålmodighed, hvis siderne ikke kommer frem som de plejer, det er trods alt store datamængder der skal flyttes, og op og kører igen. En anden og ganske glædelig sag er, at afdelingen er blevet indstillet til årets Nordea pris (som det står at læse i dagspressen) - ikke så ringe, bare det at blive indstillet til prisen. Og skulle vi endda være så heldige også at få prisen, skal det være en meget kærkommen hjælp til noget mere nyt grej :-).

Ellers arbejdes der i bestyrelsen videre med programplanlægningen for efteråret, og de mange aktiviteter og arrangementer der er "lige om hjørnet".

 

Den kommende uge er der EDR foredrag på menuen - det længe ventede foredrag med Jørgen, OZ7TA om ombygningen af pc-strømforsyninger (som vi har været nød til at flytte, fra den først planlagte dato i januar) bliver præsenteret nu på onsdag. Hvordan "hiver" vi 13,8V / 20A ud af en pc-strømforsyning, som de fleste nok har liggende og flyde, uden at risikere at brænde det hele af - ja, det kan du helt sikkert få meget mere at vide om, hvis du kommer til foredraget nu på onsdag. Da Jørgen har lang vej hjem, er det vigtigt at du er opmærksom på, at vi starter foredraget allerede kl.19.00 og ikke kl. 20.00 som vi plejer - det ville jo være temmelig kedelig, at gå glip af den første halvdel.

        

Så er Medlemslisten, her på hjemmesiden også blevet opdateret - check lige selv om oplysningerne er korrekte, eller der måske er "smuttet" et kaldesignal. Rettelser (og evt. indmeldelse) bedes sendt til kassereren.   

 

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - til EDR foredrag nu på onsdag kl.19.00.

     

22. marts 2009

Nyhederne for uge 12 - Onsdag aften flokkedes tilhørerne, efter det meget interessante foredrag om ombygning af switch mode strømforsyninger, for at se lidt nærmere på de prototyper Jørgen, OZ7TA havde medbragt, så man også i praktisk kunne se (og føle på den varme køleplade), hvor nemt det er at få dem til at virke, med 13,8V og mange Ampere på udgangen.

En stor tak til Jørgen, OZ7TA for foredraget, og inspirationen til selv at gå i gang med at bygge de gamle strømforsyninger om.

Jørgen omtalte i sit foredrag, nogle hjemmesider med mere information: www.qrp4u.de/index_en.html

www.smps.us/computer-power-supply.html og www.webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc1.htm

Ligeledes var Jørgen så venlig, at give os lov til at ligge tekstmaterialet fra foredraget, ud her på hjemmesiden - hvis der nu er et eller andet, du lige skal ha' genopfrisket under byggeriet.

  

Så foreligger tilladelsen, til årets Rævejagter i Marbæk plantage fra Plantøren. Tilladelsen gælder for både det gamle område, og det nye nordlige område, så det skal nok blive muligt at få set lidt mere af plantagen i år - første jagt er som aftalt, lørdag d. 18. april 2009 kl. 14.00 i det "gamle" område ved Bopladsvej.

    

"Slogan konkurrence 2009" - hvad er det nu for noget tænker du måske ? - Ja, det er kun starten på en kommende PR-kampagne, for at gøre opmærksom på vores hobby, og de mange muligheder og aktiviteter vi har gang i, og dermed kunne tiltrække endnu flere interesserede medlemmer / nye radioamatører. Ikke at vi umiddelbar har noget at klage over lokalt, med hensyn til de mange medlemmer vi har - men der er da altid plads til at vi bliver lidt flere, ikke mindst til vores aktiviteter som f.eks. Rævejagt og Fieldday. Selve konkurrencen går i sin enkelthed ud på, at forfatte den tekst / det slogan der bedst beskriver, eller gør opmærksom på vores hobby, f.eks.

 

"Spild ikke tiden med en kedelig hobby - bliv Radioamatør" eller "Radioamatører - gør det trådløst".

 

Men find selv på flere (og måske bedre), indsend dem, og deltag i konkurrencen om de fine præmier. De nærmere informationer finder du her: "Slogan konkurrence 2009" - og de første spændende bidrag, er allerede modtaget.

  

Den kommende uge, fortsætter vi mandag bl.m.a. med renoveringen af vores pladesaks og pladebukkemaskine, i værkstedet, og onsdag skal vi ha' kikket nærmere på planlægningen, af årets store udendørs aktiviteter som VHF Fieldday, Fyrweekenden og HF Fieldday. Hvem vil være med, og hvad skal vi ha' lavet færdig, så det om muligt bliver endnu bedre end sidste år. Mød op og deltag i planlægningen - der er brug for alle.

I weekenden er der aktivitet på kortbølge, når forårets sidste af de helt store contester løber af stablen - CQWW WPX SSB er navnet, og afdelingen er selvfølgelig med, når det gælder hurtige QSO'er og point indsamling. Vil du se hvad der sker, er dørene til radiorummet åbne lørdag og søndag eftermiddag. Og vil du være med ved mikrofonen, kan du komme i afdelingen på onsdag, når vagterne fordeles.

   

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet med de mange muligheder, for aktive radioamatører.

  

29. marts 2009

Nyhederne for uge 13 - Også denne uge har der været travlhed, med mange forskellige aktiviteter i afdelingen.

Onsdag blev der snakket Fieldday's og Fyrweekend - hvem vil være med, hvor mange campingvogne har vi, hvor skal vi være til de enkelte aktiviteter, hvilke nye tiltag er der osv. osv. og der kom da styr på det meste.

Nu er vi jo ude i god tid med planlægningen, men hellere velforberedt - end stå og mangle et eller andet, når vi er ved at stille grejet op. Og det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at de to 3. pladser i VHF / HF Fieldday konkurrencerne i hvert fald vil blive forsvaret, og forsøgt forbedret i år. Vores PR-aktivitet i Fyrweekenden vil der også blive optimeret lidt på - for nye / flere medlemmer / radioamatører er jo altid velkomne.  

Her i weekenden blev / bliver vores kaldesignal 5Q1A luftet på kortbølge - afdelingen "summer" af radioaktivitet i CQWW WPX SSB contesten, og selvom forholdene er lidt svingende, er der midtvejs allerede "kørt" mange fine kontakter fra alle verdenshjørner - hvad det ender med, finder vi ud af når det hele slutter, sent søndag aften - mere herom i næste uges nyheder, her på siden.

   

Som flere opdagede i løbet af lørdag eftermiddag, var det ikke muligt at komme ind her på vores hjemmeside - man blev bare mødt af en side fra vores nye webhotel. Det skyldes at sidste del, af den annoncerede flytning af vores hjemmesider var i fuld gang, og at vores egen server nu endelig er lukket og slukket. Fra lørdag er både www.hamday.dk og www.oz5esb.dk indlogeret på "hotellet" hos one.com - et skifte, der betyder en ikke ringe besparelse i vores internetregning, og nok også en bedre og hurtigere forbindelse, til vores mange besøgende her på siden. Tilbage står forskellige ændringer, af vores opkobling i afdelingen - hvor bl.a. vores nuværende udbyder bliver udskiftet med en mere tidssvarende, og der skal også ændres lidt på det hardwaremæssige - hvilket sker hurtigst muligt, og forhåbentlig lige så "smertefrit" som flytningen af server.

  

Den kommende uge, trænger vi vist alle til at "puste lidt ud" efter 3 uger med programsatte aktiviteter, så der er onsdag, igen Almindelig mødeaften - med god mulighed for bl.a. at få opdateret de lokale rygter, eller måske lokke træningstilstanden ud af konkurrenterne, inden de kommende Rævejagter. Bunken af nye blade, trænger vist også til lidt "æselører", og mundvand på billederne med nyt grej :-)

   

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet med de aktive medlemmer.

   

5. april 2009

Nyhederne for uge 14 - Så nærmere vi os afslutningen, på vinterens aktiviteter i værkstedet. Og et af de mange projekter, der i vinterens løb er lagt en del arbejde i, er total renoveringen af vores "gode gamle" pladebukker og pladesaks, der nu næsten er bedre end nye.

Begge er de blevet, slebet, malet, justeret og rettet op - så hvis de behandles pænt, og man ikke prøver at bukke / klippe alt for tykke / store plader (max. 3mm aluminium, og 1mm jern), burde de nok kunne holde til endnu mindst 30 års slid. Nu samles der så op på de sidste projekter i værkstedet, inden vi sidst i denne måned officielt lukker lidt ned, og holder velfortjent "Sommer fri".

    

Sidste weekends deltagelse i den store CQWW WPX

SSB contest fra afdelingen, forløb egentlig ganske tilfredsstillende - og det samlede resultat blev: 160m - 148 QSO'er, 80m - 366 QSO'er, 40m - 269 QSO'er, 20m - 624 QSO'er og 15m - 24 QSO'er, 10m var desværre lukket. I alt 1433 QSO'er / 689 prefix mulitipliere, og en score på 2.102.139 point.

Ikke det bedste resultat eller nogen ny rekord, men lidt god træning, ikke mindst for et par nye deltagere - og der ses med forventning, frem til bl.a. de kommende Fieldday's !!.

    

Onsdag var der Almindelig mødeaften, og ind imellem udvekslingen af høj interessante og yderst intelligente synspunkter, blev der også tid til montering af afdelingens nye informationsdisplay - på pladsen hvor opslagstavlen tidligere holdt til. Opslagstavlen vil efter en tur på værkstedet (og ny tilpasning af målene), blive genmonteret under bogreolen ved siden af bladhylden - opslag af uopsættelig vigtighed, vil mens arbejdet pågår være henvist til offentliggørelse på opslagstavlen ved trappen. 

   

Den kommende uge er der bl.a. EDR foredrag på programmet, Jørgen OZ0J kommer og fortæller om LoTW (Logbook of The World), som er et QSO certifiseringsprogram fra vores søsterorganisation ARRL i Amerika.

Et online system, hvor man kan få sine loggede QSO'er bekræftede uden brug af QSL kort, og dermed få mulighed for at få nogle af de største / sværeste og mest eftertragtede diplomer - også uden at skulle bruge en mindre formue i porto for at få de mange kort hjem. Jørgen demonstrere hvordan det hele virker, og er klar til at svarer på alle spørgsmål, omkring dette smarte system til afløsning af QSL-kort.

     

Så er vi kommet frem til Påskeugen, og det kunne jo være at fridagene skulle bruges på at finde overskudsgrejet, og alt det man alligevel aldrig får brug for, frem fra gemmerne rundt omkring i de små hjem, og gøre det klar til årets største loppemarked / auktion - HamDay 2009.

Der er nu kun 41 dage til d. 16. maj, hvor området omkring Gammelby Fritidscenter, vil være fyldt med handlende der ønsker at købe / sælge, alt hvad hjertet kan begærer indenfor vores hobby. Skal vi reservere en plads til dig og dit grej, kan tilmelding ske her - nærmere info på HamDay hjemmesiden

   

Bestyrelsen ønsker alle en god Påske, efter et spændende EDR Foredrag - nu på onsdag, i EDR Esbjerg afdeling

     

12. april 2009

Nyhederne for uge 15 - Hvor vi fik lidt med hjem at tænke over i påskeferien. Jørgen OZ0J havde taget turen helt fra Sjælland, for at fortælle os om LoTW. Og selvom det måske er lidt indviklet at komme i gang med, er det en temmelig nem (og billig) måde at få bekræftet sine QSO'er, til de eftertragtede DXCC / WAS diplomer uden at skulle "bøvle" med, at sende en masse QSL-kort frem og tilbage. I hvert fald noget vi for afdelingens vedkomne skal ha' kikket nærmere på - for der må da være noget at hente, med hensyn til bekræftede DXCC-lande, med alle de kontakter vi i årenes løb har "kørt", ikke mindst i de mange contester, hvor afdelingens kaldesignaler er blevet "luftet". Flere medlemmer virkede også meget interesseret, og så kan vi jo nok hjælpe hinanden med

opsætningen af programmet. Tak til Jørgen, for inspirationen - vi håber du kom hjem igen, i god behold.

   

Vores Slogan konkurrence 2009 (som du sikkert har hørt om) er kommet forrygende fra start, og der er allerede kommet en del spændende forslag - ja, ikke kun fra lokale, men også flere udenbys amatører, og selv medlemmer af landsforeningens hovedbestyrelse har indsendt bidrag. Men der er god plads til mange flere i indbakken, så hold dig ikke tilbage - indsend også dit bidrag, og deltag i konkurrencen om de fine gevinster. 

     

Efter påske, nærmere bestemt torsdag d. 23. april  kl.19.30, har vi på opfordring arrangeret en Introduktionsaften for interesserede og måske kommende radioamatører. Vi vil her prøve at fortælle lidt om de mange muligheder, vores hobby tilbyder, hvad man må, og hvad der kræves for at få certifikat osv. var det noget for dig eller en du kender, er man meget velkommen til at deltage, og måske få svar på de mange spørgsmål - af hensyn til planlægningen, venligst tilmelding senest d. 21. april - klik her.

   

Den kommende uge er der onsdag, Almindelig mødeaften på programmet. Og på lørdag er der endelig premiere på årets rævejagter - når første jagt i kampen om afdelingsmesterskabet 2009 "skydes i gang". Løbsområdet er denne gang det sædvanlige, i området omkring Bopladsvej i Marbæk plantage.

Vi mødes i god tid inden kl.14.00, på parkeringspladsen ved siden af pladsen hvor vi afholder VHF Fieldday - og det kan vist ikke siges tydeligt nok - nybegyndere og folk der bare vil se hvad det er for noget, er MEGET velkomne til at komme ud og være med. Pejleudstyr kan lånes på pladsen, men kom i god tid - der er kamp om at komme ud af starthullerne, når første udsendelse fra rævene går "ON AiR".

   

Fortsat God Påske - og på gensyn i EDR Esbjerg afdeling.

  

19. april 2009

Nyhederne for uge 16 - Onsdag i den nu forgangne uge, var der Almindelig mødeaften - ikke det store at berette herfra, andet end at de fremmødte så ud til at ha' vældig travlt, med at læse blade og diskutere forskellige interessante emner.

  

Lørdag var der lidt mere fart over feltet - i årets premiere Rævejagt i Marbæk plantage. I det fantastiske forårsvejr, var 7 hold mødt frem til start, og de havde et par rigtig  fornøjelige timer i skoven. Vinderen blandt deltagerne i mesterskabskampen blev Børge, OZ2ZJ og Henning, OZ1LYO som posere på ugens billede, klarede sig også fint igennem - en lidt varm jagt, hvor der ikke blev brug for hverken dynejakken eller den uldne sweater.

Næste Rævejagt er lørdag d. 2. maj kl.14.00 - og denne gang i det nye lidt nordligere løbsområde - ses vi derude ?

 

Den kommende uge tilbyder EDR Esbjerg afdelingen følgende interessante aktiviteter:

   

   - Mandag - Projektaktiviteter i værkstedet - fra kl.19.00 til 21.00.

   - Onsdag - Foredrag om afdelingens historie - 6. kapitel. Niels OZ7NB har igen gravet i bøger og blade, og

                      har fundet frem til hvad der rørte sig i foreningen fra 1964 til 1971.

   - Torsdag - Introduktionsaften for interesserede og måske kommende radioamatører. Venligst tilmelding 

                     senest d. 21. april - klik her. Vi starter kl. 19.30. - så husk at få dig selv eller en du kender tilmeldt, hvis

                     man vil vide lidt om hvad der er muligt med vores hobby, og hvad det kræver for at komme i gang.

   - Lørdag - Forårsrengøring. Tid til endnu engang at få vasket sløvet af hylderne, støvsuget og ryddet grundigt

                     op i alt det, der har samlet sig sammen i løbet af vinteren. Vi starter kl.10.00, og som sædvanlig er

                     afdelingen vært ved middagen.

   - Lørdag - Bestyrelsesmøde med fuld fokus på aktiviteter, nye tiltag, investeringer og medlemmernes ve og vel.

    

Så man kan jo nok se, at der er lidt for enhver smag og interesse bare den kommende uge. Men tiden løber jo lidt stærkt, og f.eks. om kun 27 dage er der allerede HamDay 2009 her i Esbjerg - i den forbindelse er det en rigtig god idé, at få sig tilmeldt nu, hvis man ønsker at sikre sig en plads (og måske et bord) på loppemarkedet - ligeledes vil bestyrelsen meget gerne hører fra dig, hvis du kunne afse et par timer, og hjælpe til med opstilling eller oprydning d. 16. maj. Det var måske også værd allerede nu, at overveje om man vil med til det store Funkflohmarkt i Hamburg d. 6. juni - afdelingen er igen i år tilmeldt med en stand, og vores ture derned plejer jo at være en stor oplevelse. Lidt længere væk er HAMRADIO 2009 i Friedrichshafen d. 25.-26.-27-28. juni, her er afdelingen også tilmeldt med en stand, og i hvert fald Allan, OZ1IOM og Jan, OZ1INN tager derned. Vil du med ? - eller planlægger du evt. at kombinere en ferierejse, med et besøg på Europas største messe for radioamatører, hører vi også gerne om dine planer.  

  

Tilbage til nutiden, og på gensyn til aktiviteterne i EDR Esbjerg afdeling.

  

26. april 2009

Nyhederne for uge 17 - Ja, så er endnu en hektisk uge overstået, i afdelingens lange historie. Mandag blev endnu flere ting færdige på værkstedet, og med lidt held vil det snart igen være muligt, at kunne komme til alle materialer / grejer, uden først at skulle kravle over eller flytte noget andet - vi håber bl.a. HamDay, kan hjælpe lidt på lagersituationen :-).

Onsdag underholdte Niels, OZ7NB med 6. kapitel af  afdelingens historie. Et tilbageblik hvor vi nåede frem til 1971, og blandt andet fik hørt om de tilbagevendende problemer med lokaler, og hørte om medlemmernes store interesse, for at "kører" RTTY på de gamle støjende fjernskrivere - og som Niels på billedet prøver at finde et godt signal til. Tak til Niels, OZ7NB for en interessant aften - vi ser frem til næste kapitel. 

Var du selv forhindret i at hører foredraget, kan afsnittet læses under linket Historien - bare klik på billedet herover.

    

Torsdag havde vi besøg af en gruppe interesserede udenbys folk, der gerne ville hører lidt mere om mulighederne med vores hobby - de havde forgæves søgt hjælp i deres lokalområde, så en tur til Esbjerg blev løsningen. Spørgelysten var stor, og en hel del af de mange forskellige grene af vores hobby blev omtalt - og det er vist nu, kun et spørgsmål om at finde en dato efter sommerferien, for at afholde et certifikatkursus / prøve, og forhåbentlig få dem i gang med verdens bedste hobby.

   

Lørdag var der fart på - fra den tidlige morgenstund (læs kl.10.00) blev sæbevandsfugtede klude svunget over hylder, borde, stole, køleskab osv. der blev støvsuget i alle hjørner og kroge, vinduerne blev vasket - ja, selv i vores gittermast blev der gjort forårs rent. Desværre var kun bestyrelsen og et enkelt medlem, villige til at yde en lille indsats, så vi nåede ikke det hele, men det må vi jo så bare vente med til næste gang, og håbe på større tilslutning.

Med sæbebløde hænder, fortsatte bestyrelsen dagen med bestyrelsesmøde, hvor de forskellige sager til behandling blev gennemgået - bl.a. programmet for sommeren / en udflugt til efteråret, spørgsmål om D-star på 70cm repeateren, og andre nye tiltag.

  

Den kommende uge slutter sæsonen officielt i værkstedet om mandagen - så skal du ha' klippet en plade, eller boret nogle huller er det altså sidste chance, om mandagen i denne omgang. Onsdag er der igen Almindelig mødeaften, og lørdag er der Rævejagt i Marbæk plantage - for første gang fra det nye løbsområde. Vi mødes på parkeringspladsen på Marbækhøjvej, som du finder på den nordlige side af søerne, og første udsendelse fra rævene er kl.14.00, men kom i god tid - du skulle jo gerne være helt klar, når jagten "skydes" i gang.

   

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - med nu kun 20 dage til HamDay 2009.

   

3. maj 2009

Nyhederne for uge 18 - Onsdag var der tid til igen, at få snakket lidt seriøst med de fremmødte medlemmer - der var Almindelig mødeaften. Og det er jo slet ikke så ringe

også engang i mellem, at hører lidt om hvad folk går og "bøvler" med i det private, måske en ny antenne, en ny rævemodtager, eller bare "kvaler" med oprydningen.

  

Lørdag var der Rævejagt i Marbæk plantage - forårets sidste lørdagsjagt - og for første gang, i det nye område ved Marbækhøjvej. Et lidt mere "åbent" skovområde hvor træerne er lidt højere, men også et område hvor det er muligt at finde et godt solidt og massivt træbord, at stå ved, når der skal pejles efter de 3 godt gemte ræve -  Niels, OZ9NJ på billedet ser i hvert fald ud til at ha' fået

sig godt indrettet. I alt 7 jægere + "ræveudlæggeren" var undervejs i det fantastiske vejr, og vinderen i kampen om maksimum point til mesterskabet, blev for 2. gang i træk Børge, OZ2ZJ der vist ser ud til at ha' genfundet tidligere tiders storform, skarp forfulgt af sidste års mester Bjarne, OZ1CWP på 2. pladsen.

Næste rævejagt, er mandag d. 11. maj kl. 18.00 i område 1., ved Bopladsvej - hvis du skulle ha' fået lyst til at prøve.

      

Den kommende uge, er det blevet tid for den årlige Old Timer aften - et tilløbsstykke, hvor ikke mindst de lidt ældre amatører møder talstærkt frem, for at hilse på hinanden og genopfriske minderne - ikke at aftenen er forbeholdt dem fra tiden hvor CW var et krav, de lidt yngre kan bestemt også få udbytte af de gode historier.

Som sædvanlig indledes aftenen med et mindre foredrag, og i år er det EDR's aktive landsformand Martin,OZ3MC der kommer, og (vist nok) fortæller om sit liv som radioamatør - så alene af den grund, er det nok værd at komme i afdelingen nu på onsdag d. 6. maj kl. 20.00.

     

Så skal vi jo heller ikke denne uge, undlade at gøre opmærksom på, at der nu kun er 13 dage til at der for 7. gang afholdes HamDay på området ved afdelingen. Og der er stadig plads til dig, hvis du ønsker at få en stand på loppemarkedet, og måske vil sælge lidt af det du alligevel aldrig får brug for - der skulle jo også gerne være plads til lidt nyt, uden konen opdager at "lageret" vokser :-). Tilmelding til loppemarkedet, og de nærmere informationer finder du på HamDay hjemmesiden, og minderne fra sidste år - finder du bl.a. her.

   

På gensyn ALLE sammen til Old Timer aften - nu på onsdag - i EDR Esbjerg afdeling.

    

10. maj 2009

Nyhederne for uge 19 - Onsdag var der Old Timer aften i afdelingen. Som sædvanlig et tilløbsstykke, hvor ikke mindre end 27 af deltagerne, opfyldte betingelserne for titlen (mindst 20 år med certifikat). Aftenen blev indledt af Martin, OZ3MC der kort fortalte om hans liv, og nogle af hans mange bedrifter som radioamatør - ikke mindst den kæmpe store gittermast, vakte forsamlingens interesse (og bekymring). Efter Martins lille fortælling gik snakken lystigt - ja, nogle kunne dårlig nok vente, med at komme til at sludre med de gamle venner, man ikke havde set siden sidste år, så helt bestemt en aften afdelingens medlemmer hvert år ser frem til. Vi takker Martin, OZ3MC for det fine oplæg til den efterfølgende hygge og snak - billederne fra arrangementet, vil snarest være at finde i Galleriet. 

Så begynder en travl og hektisk uge ellers - mandag aften, lægger vi ud med en frisk Rævejagt i Marbæk plantage. Vi løber årets første aften løb, i det "gamle" område med start fra parkeringspladsen på Bopladsvej, og første udsendelse fra rævene er kl. 18.00 - så kom i god tid, også hvis du skal låne en modtager til jagten.

Onsdag er der godt nok Almindelig mødeaften på programmet - men det kommer vist mest, til at dreje sig om de mange forskellige opgaver, i forbindelse med årets største arrangement i afdelingen:

 

HamDay 2009 - lørdag d. 16. maj kl.10.00.

 

Hvor vejret forhåbentlig bliver rigtig godt, og vi kan fylde hele pladsen foran afdelingen, med gode sager / grejer / udstyr og mange glade mennesker (skulle det meget mod forventning, blive regnvejr er pladsen indenfor dog også reserveret). Men nu er der jo ikke noget der kommer af sig selv, så onsdag begynder vi at finde "varerne" frem til

afdelingens egen stand og auktionen, ligeledes skal grillen og alt det andet vi skal bruge, findes frem og gøres klar.

Fredag aften fortsætter vi, samt begynder på opstillingen af stole, borde osv. - et projekt hvor et par ekstra hænder er mere end velkommen. Så kan du hjælpe et par timer fredag eller lørdag (med opstilling / oprydning), hører vi meget gerne fra dig - kontakt Jan, OZ1INN (tlf. 4053 7394).

Og skulle du selv ha' fået fundet noget "overskudsgrej", frem fra gemmerne er der stadig flere stadepladser på loppemarkedet, og Auktionen (kl. 14.00) var jo også en mulighed, hvis du vil af med dit gamle grej - tilmelding til loppemarkedet via HamDay hjemmesiden

 

Så går vores Slogan konkurrence 2009 ind i den afsluttende fase - hvilket betyder at alle forslag, skal være os i hænde senest tirsdag d. 19. maj 2009, for at kunne deltage i konkurrencen om de fine præmier. Så er du kommet i tanke om et godt slogan, der med få ord kan fortælle hvad vores hobby handler om, er det med at få det indsendt - dit forslag modtages døgnet rundt - tryk her, og se hvordan også du kan deltage.

 

På gensyn ALLE sammen til HamDay - nu på lørdag, i EDR Esbjerg afdeling.

 

17. maj 2009

Nyhederne for uge 20 - Ja, hele ugens aktiviteter drejede sig jo næsten kun om en ting - HamDay 2009.

Og allerede mandag aften, blev der arbejdet på værkstedet og centrallageret, med at finde grej / udstyr frem, og gjort det helt klar. Men samtidig med disse tidlige forberedelser, var der dog også tid til at andre medlemmer kunne få lidt motion, med ugens rævejagt i Marbæk plantage. Jagten forløb ikke helt uden problemer - da der var lidt misforståelser omkring starttidspunktet, men efter lidt ventetid kom jagten da i gang. Ugens vinder blev Lars, OZ1HVR der nu endelig igen, har fået tid til at deltage - Børge, OZ2ZJ kæmpede sig frem til 2. pladsen. Efter jagten blev deltagerne enige om, at de resterende aftenjagter alle starter kl. 18.30.

Onsdag fortsatte arbejdet med forberedelserne til HamDay, og fredag aften blev det sidste ordnet - samtidig med at alle tilgængelige vejrudsigter blev studeret nøje. Og ja, det var jo ikke vejr til det vi allerhelst vil - et udendørs arrangement i høj solskin. Så vi flyttede alt andet end grillen, indenfor i sikker tørvejr - og det gik jo trods alt ganske udmærket. I alt 16 udstillere fra Danmark, Sverige og Tyskland havde fundet vej til Esbjerg, og stillede deres grej op til en god handel (ikke mindre end 36 borde fyldte med grej) - og ja, for de flestes vedkomne, var der rigtig godt salg i de medbragte varer - enkelte fik endda helt udsolgt, så et meget tilfredsstillende loppemarked.

Auktionen forløb også ganske godt - næsten alle indleverede effekter, opnåede et for både køber og sælger fornuftigt hammerslag.  

Afdelingerne bag HamDay arrangementet takker alle besøgende, udstillere og hjælpere for en god dag, og håber alle har fået tømt bilen eller indkøbsvognen, uden for meget ballade med hjemmets andre medlemmer :-).

Og siger på gensyn - om ikke før - så lørdag d. 8. maj 2010 til HamDay 2010.

   

Den kommende uge "puster vi lidt ud" (og rydder meget op), og onsdag kikker vi frem, mod de mange kommende aktiviteter og arrangementer i EDR Esbjerg afdeling - der er Medlemsmøde med mulighed for at få "luftet" dine personlige ønsker om, hvad vi skal lave det næste halve år - så det er bare med at møde frem, hvis du vil være med i beslutningerne, eller hører om hvad bestyrelsen allerede har arrangeret. Helt aktuelt kunne det jo f.eks. være at tilmelde sig, til vores udflugt til Hamborg Funkflohmarkt, lørdag d. 6. juni 2009 ??

     

Vores Slogan konkurrence stopper på tirsdag d. 19. maj - så skal dit bidrag med i konkurrencen om gevinster, er det altså med at få det sendt af sted - de nærmere informationer finder du her.

 

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor ALLE radioamatører mødes.

      

24. maj 2009

Nyhederne for uge 21 - Ja, som ugens billede viser, sætter sådan en HamDay visse spor på ryddeligheden, både på værkstedet og lageret. Men der arbejdes på sagen, og allerede mandag aften kom vi langt med at få det hele tilbage på den rigtige plads - selvfølgelig pænt rengjort, og klar til næste gang. En lille billedserie fra dagen, er der også blevet tid til at lægge ind i Galleriet - hvis du lige vil genopfriske minderne. 

 

Onsdag var der Medlemsmøde, hvor vi bl.a. fik en snak om afdelingens mange aktiviteter og arrangementer. Både hvad der lige har været, og hvad der kommer i den nærmeste fremtid - og her er det vist værd at nævne, at vi har lavet en aftale med TV2 i Odense, om at komme

ind og se hvordan man laver rigtig fjernsyn - onsdag d. 2. september 2009. Men også Rævejagt, VHF Fieldday, Fyrweekenden og HF Fieldday, (hvor der altid kan bruges flere deltagere) blev vendt, og snakket planer. Så var der en hel del spørgsmål om D-STAR projektet, som Lasse, OZ1LN og Brian, OZ1LNI for tiden arbejder med, men desværre var der ikke nogen tilstede, der rigtig kunne svarer på de mange spørgsmål, så vi må ha' dem i forhør, ved førstkommende lejlighed :-). Muligheden for certifikatkursus til efteråret, og hvordan vi gør opmærksom på vores forening / hobby - herunder f.eks. vores Slogan konkurrence blev også drøftet.

Der var også en orientering omkring nedlæggelsen af vores webserver, og den nye opkobling i afdelingen (og der er sørme også allerede kommet en check fra TDC, på for meget indbetalt abonnement - helt uden vi har rykket, eller haft sagen omtalt i Kontant på DR). Så en næsten ren solstråle historie, om at sparer penge - og så endda få et bedre produkt. Et godt møde, hvor der (i hvert fald blandt de fremmødte) kun var glade og tilfredse medlemmer.

   

Som enkelte besøgende her på "Sidste nyt" måske har bemærket, har redaktionen den seneste tid leget lidt med en webafstemning. Desværre var den valgte løsning, mildest talt ikke særlig stabil - så den er fjernet igen.

Så må vi se om der kan findes en bedre, så vi kan få svar på nogle af de mange spørgsmål, der trænger sig på.  

     

Den kommende uge, er der mandag aften kl. 18.30, Rævejagt i Marbæk plantage - denne gang fra område 2. med start fra parkeringspladsen på Marbækhøjvej. Som altid må man gerne komme i god tid - specielt hvis man skal låne en modtager, eller som nybegynder, ha' en instruktion i hvordan man finder alle rævene.

Onsdag er der Almindelig mødeaften, uden noget fast på programmet - men man kunne jo passende overveje, om man vil med til Funkflohmarkt i Hamborg d. 6. juni. Det kunne jo være, at vi kunne fylde endnu en bil med glade indkøbsturister, til dette kæmpe stumpemarked.

   

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor aktive radioamatører mødes.

     

31.maj 2009

Nyhederne for uge 22 - Så er de mange mails med forslag, der er indsendt til vores Slogan konkurrence 2009 endelig blevet lukket op - og faktisk er der indkommet hele 57 idéer / forslag, til et godt slogan for amatørradio hobbyen anno 2009.

Det er jo særdeles positivt og meget glædeligt, at så mange har fulgt vores opfordring om at indsende bidrag. De mange spændende forslag (fra hele landet) vil nu blive grundigt vurderet - og vinderne vil få direkte besked (ultimo juni), men først og fremmest, en meget stor TAK, for alle de mange forslag.

   

I afdelingen, var der i den forgange uge - mandag rævejagt i Marbæk plantage. Og ugens vinder blev Bjarne, OZ1CWP med Lars, OZ1HVR på 2. pladsen, og

samlet deltagelse af 8 jægere / hold. Næste rævejagt er mandag d. 8. juni - hvis du skulle ha' fået lyst til at prøve, det er jo trods alt ikke en "sportsgren" forbeholdt de få, eller de tykke :-). 

 

Onsdag var der Almindelig mødeaften (uden de helt store ting at berette) - men vi kan da berette om, at der nu igen i værkstedet er farbart de fleste steder - ja, farbart og farbart, for nu pakkes der grej i stor stil, til de kommende messer i udlandet. Og første sted er allerede næste lørdag d. 6. juni, hvor vi deltager i Funkflohmarkt i Hamborg - er du interesseret i at komme med, aftales der nærmere nu på onsdag i afdelingen. På onsdag er det også blevet tid, til at kikke lidt nærmere på forberedelserne, forud for vores deltagelse i årets V/UHF Fieldday d. 4. / 5. juli - vi skulle jo gerne forsvarer / måske forbedre vores 3. plads fra sidste års contest. Og ALLE kan være med - vi skal jo bruge både operatører, riggere og motiveret hjælpemandskab til opbygningen, og drift af den store portabel station i Marbæk plantage. Fyrweekenden d.15 / 16. august ved Blåvandshuk fyr skal vi også ha' "sat på skinner" - så har det din interesse, så mød op nu på onsdag til Fielddaymøde 2., og deltag i den minutiøse planlægning og uddeling af interessante opgaver i begge arrangementer.

    

Vedrørende den / de nye D-STAR (Digital Smart Technologies for Amateur Radio) repeatere her i Esbjerg, som der på Medlemsmødet blev stillet en del spørgsmål omkring, så kommer Lasse, OZ1LN og Brian, OZ1LNI onsdag d. 10. juni og giver en kort introduktion, til dette nye tiltag for interesserede - senere på året, nærmere bestemt onsdag d. 9. september er der arrangeret et større foredrag, hvor hele systemet og teknikken bag vil blive gennemgået i detaljer. Men vil du vide lidt omkring hvordan status er på projektet, og hvad det kræver for at komme i gang, samt se en demonstration af systemet - er det altså med at komme i afdelingen onsdag d. 10. juni.  

 

Så altså Fieldday møde på onsdag, og udflugt til Funkflohmarkt i Hamborg på lørdag - ses vi ?

 

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet med de mange forskellige aktiviteter.

    

7. juni 2009

Nyhederne for uge 23 - Og igen i denne uge, har der været hektisk aktivitet i vores forening. Således var der gang i pakkeriet, mandag / fredag aften i værkstedet - forud for vores tur til Hamborg Funkflohmarkt lørdag. Onsdag var der Fielddaymøde 2. hvor specielt V/UHF Fieldday, der løber af stablen om kun 4 uger, lige skulle snakkes lidt igennem. Og her er der vist styr på, i hvert fald alle de store ting, så det var lidt begrænset hvad der skulle snakkes om - og det var jo sådan set meget heldigt, da der ikke var mødt ret mange af deltagerne op - og dem der var kommet, havde travlt med mange andre interessante opgaver :-)

Men vi fik da ordnet et par spørgsmål og er nu så godt som klar, til det første store arrangement med radioerne

ude på marken, lørdag / søndag d. 4./5. juli - hvis du skulle ha´ fået lyst til at være med, når slaget skal slås på VHF / UHF, fra pladsen i Marbæk plantage kan du tilmelde dig hos Bjarne, OZ1CWP eller Jan, OZ1INN.

  

Lørdag var det så Funkflohmarkt i Hamborg (Uetersen), der var på programmet. Og i de tidlige morgentimer kørte 3 biler her fra byen sydpå, med udsigt til en god handel om noget godt nyt grej til samlingen, eller et par længe søgte stumper. I det flotte solskinsvejr var afdelingens stand på plads, da de første besøgende (med mønter på lommen) dukkede op kl. 08.30. Og handlen var livlig, med godt salg i de medbragte varer - antallet af besøgende var også helt godt i år - så det kan man jo absolut ikke klage over, lige som vejret der var perfekt til en god handel.

Ja, selv afdelingens egne medlemmer blev fristet over evne, af vores mange gode tilbud og blev kunder i butikken - det kan da vist bedst betegnes, som at gå over åen efter vand :-) - på ugens billede er Henning, OZ1LYO og Bjarne, OZ1CWP lige ved at "gå i fælden".

Efter en nærgående studering af alle tilbudte varer / indkøb, og salget fra afdelingens stand, blev bilerne pakket igen og kursen lagt mod nord - et par stykker mente dog, at de lige ville se lidt mere af byen - så der blev lidt ekstra ventetid, ved vores nye spisested inden alle var samlet, og klar til at indtage det helt store måltid, med alt godt fra grillen / softice maskinen. Så på nu fulde maver forsatte turen hjem mod regnskyerne, uden yderligere fejl fra kompasset - igen en rigtig god oplevelse rigere.

   

Den kommende uge, omfatter programmet også interessante aktiviteter - således er der mandag aften igen Rævejagt i Marbæk plantage. Kl. 18.30 starter udsendelserne fra rævene - så kom i god tid - hvis du ikke vil løbes ned af de andre deltagere. Mødestedet er denne gang parkeringspladsen på Bopladsvej - altså ved vores VHF Fieldday plads, og som sædvanlig kan modtagere lånes på pladsen, hvis du vil prøve hvad det der rævejagt er for noget - men kom i god tid inden starten, så der er tid til at sætte dig rigtig ind i jagtkunsten.

Onsdag er der Almindelig mødeaften med lidt ekstra på menuen - Lasse, OZ1LN og Brian, OZ1LNI kommer og fortæller lidt om de nye D-STAR VHF / UHF-repeatere de går og arbejder med for tiden. Hvad kan systemet / hvor langt er man kommet med opbygningen, og hvad kræver det for at du kan være med ? - få svar på dine spørgsmål i afdelingen, nu på onsdag.

 

På gensyn ved rævesenderen eller i EDR Esbjerg afdeling, også den kommende uge.

   

14. juni 2009

Nyhederne for uge 24 - Mandag aften var der Rævejagt i Marbæk plantage (sæsonens 5. jagt), og ugens vinder blev også denne gang, regerende afdelingsmester Bjarne, OZ1CWP et par "mulehår" foran Lasse, OZ1LN, på anden pladsen. Rævene var denne gang udlagt af René, OZ2AKM - og hans synes åbenbart ikke, at der ses nok af skoven under selve jagten, så en enkelt ræv var kommet en hel del udenfor løbsområdet. Men med en ihærdig indsats, lykkedes det da alle jægere også at finde den - inden det blev alt for mørkt.

Næste og sidste Rævejagt inden sommerferien, er mandag d. 22. juni kl.18.30 - hvis du også vil prøve ?? 

  

Onsdag var der så endelig mulighed for at få en

detaljeret forklaring, på den / de nye digitale D-STAR repeatere som Lasse, OZ1LN og Brian, OZ1LNI for tiden arbejder med. Et ganske smart / interessant projekt, der allerede har fået en del brugere her i lokalområdet - hvilket også kunne ses på det store antal tilhører, til onsdagens foredrag - hvor Lasse fortalte om systemet. Og det drejer sig altså om både en ny VHF repeater på 145.750 MHz, og en ny UHF repeater på 434.962,5 MHz (udgangsfrekvenser) - ikke dermed forstået at, de 2 "gamle" repeatere bliver berørt (endnu) eller flytter frekvenser, for foreløbig er D-STAR systemet under opbygning, og et par ting mangler endnu bl.a. en antenne og et duplexfilter. Tak til Lasse og Brian for det meget informative foredrag - var du forhindret i at deltage, kan teksten ses på Lasses hjemmeside - og projektet kan følges på OZ4RED's hjemmeside - vi vender tilbage her, med mere nyt efterhånden som arbejdet skrider frem.

   

Den kommende uge er der onsdag Grillaften i afdelingen - hvor vi i det forhåbentlig gode vejr, rister en kasse af de store HamDay pølser til de lækkersultne medlemmer - selvfølgelig garneret med brød / dyppelse, og dejlige læskende drikke. Og ja, vejrudsigten lover da godt vejr, men skulle det regne flytter vi da bare ind under halvtaget - så bare kom i afdelingen, det skal nok blive hyggeligt.

  

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - også stedet med de bedste grillpølser. 

   

21. juni 2009

Nyhederne for uge 25 - Onsdag rundede vi første del af årets aktiviteter i afdelingen af, med lidt godt til maven - vi grillede i "gårdhaven" ved afdelingen. Og mange var på trods af det lidt overskyede vejr, mødt op for at supplere aftensmaden med en (eller flere) af de gode, og velkendte HamDay pølser. Tage, OZ1EYC og Mara, OZ1MUS var også kommet, men for at sige pænt farvel inden de flytter til Nordjylland - og de havde endda taget lækre kager med, så der var absolut ingen der gik sultne hjem i seng. Tak for kage, til Tage og Mara og god held med det nye job og udfordringerne i det nordlige.

    

Fredag var der bestyrelsesmøde, hvor bl.a. de mange indkomne forslag til vores Slogan konkurrence, blev

grundigt gennemgået og diskuteret. Det bedste forslag mente dommerpanelet, var indsendt af Lars, OZ1HVR, der dermed vandt 1. præmien - 2. præmien gik til Torben Switzer og endelig 3. præmien gik til Niels, OZ7NB.

Vi takker for alle de mange indkomne forslag, der har / vil give os god inspiration, til det videre arbejde med fremstillingen af moderne PR-materiale for vores hobby - rigtig glædeligt, at så mange mener at det er værd at reklamere for amatørradio hobbyen - vinderne vil blive kontaktet direkte.

Andre ting på dagsordenen var efterårets program, D-STAR projektet og sommerens aktiviteter, og her er der "tryk på" de næste par weekender, hvor først vores deltagelse i HAMRADIO 2009 i Friedrichshafen den kommende uge, og weekenden efter V/UHF Fieldday i Marbæk plantage, nok skal beskæftige de aktive deltagere.

   

Den kommende uge, er der også mandag aften Rævejagt i Marbæk plantage - området ved Marbækhøjvej, og første udsendelse fra rævene kl.18.30. Onsdag er der Almindelig mødeaften, og samtidig afrejse dag for teamet der kører sydpå. Og så starter ellers vores sommertid - med Sommeråbent hver onsdag i afdelingen, og god mulighed for at møde gamle venner og bekendte, samt måske turister på besøg i området.

     

Redaktionen her på "Sidste nyt" holder derfor nu sommerlukket - og er først tilbage med nye historier om livet gang i EDR Esbjerg afdeling, i midten af august - hvis der da ikke dykker nyheder op, der ikke kan vente :-)

 

EDR Esbjerg afdeling ønsker ALLE en rigtig god sommer

- på gensyn i afdelingen, Friedrichshafen eller måske til VHF Fieldday.

   

9. august 2009

Nyhederne for sommeren 2009 - Så er sommerferien for de fleste, ved at være et overstået kapitel, og der er igen tid til alle aktiviteterne i Esbjerg afdeling.

Som altid, har vi heller ikke denne sommer ligget på den lade side, men har haft travlt med forskellige aktiviteter.

Og hvis vi kikker lidt tilbage på det hele, startede sommeren med, at nogle få udvalgte medlemmer havde en rigtig vellykket tur til HAMRADIO messen i Friedrichshafen. Hvor afdelingens overskudsgrejer blev forhandlet / udbudt til salg - og ja, blandt årets mange besøgende, kunne man bestemt godt mærke at "krisen kradser", men med et efterhånden veludviklet salgstalent lykkedes det da at komme af med en stor del af grejet - og sikre en ny rekordomsætning / overskud. 

Også i år kæmpede afdelingen om hæder og ære, i EDR's U/VHF Fieldday fra pladsen i Marbæk plantage.

En god oplevelse for deltagerne, der rigtig blev varmet op af både solen, og de store PA-trin.

Men dårligt nok kommet i gang, ville vores højspændings strømforsyning i 50MHz PA-trinnet, pludselig ikke være med længere, og gik i en vældig røgsky til de evige jagtmarker - og selv med 2 antenner, er det altså lidt svært at råbe folk op med kun 100W. Så i løbet af aftenen, blev en ny strømforsyning bygget og vi var tilbage med fuld effekt :-).

Forholdene på båndene var ikke særligt gode, men QSO'er kom der da i loggen, både på 50 / 144 / 432 / 1296 MHz, så vi håber det bedste omkring resultatet. 

D-STAR projektet (OZ4RED) som Lasse, OZ1LN og Brian, OZ1LNI har brugt meget tid på at få stablet på benene, fik i løbet af sommeren ny antenne, og dermed bedre rækkevidde på både 145 og 435 MHz, og er nu kørende på begge bånd. Nærmere info på Lasse's hjemmeside, eller på OZ4RED hjemmeside.

Arbejdet med en fortsat udbygning og optimering af systemet fortsætter, og bestyrelsen har besluttet at afdelingen vil bidrage mere aktivt / økonomisk, i den videre udvikling. Så det bliver spændende, at hører mere om D-STAR og fremtidsplanerne, når der er foredrag om emnet d. 9. september.

  

Derudover har sommertiden, selvfølgelig budt på "Sommeråbent" for medlemmer og gæster i området,

og på værkstedet er der brugt meget tid, på oprydning efter de forskellige arrangementer.

   

Nu er vi så klar igen, med et varieret "fuldt program" - og vi lægger ud med en frisk rævejagt, allerede nu mandag aften d. 10. august. Rævene bliver gemt i området omkring Bopladsvej (og ikke som der står i OZ), og de starter med udsendelserne kl.18.30 - skal du være med, så kom i god tid specielt hvis du vil låne en modtager, eller skal ha' lidt instruktion i hvordan man gør.

Onsdag fortsætter aktiviteterne, med Almindelig mødeaften - nå, ja helt almindelig bliver det nok ikke, da der skal finplanlægges lidt forud for næste weekends aktiviteter i ILLW (Fyrtårnsweekenden). Igen i år er vi med, fra Danmarks vestligste punkt ved Blåvandshuk fyrtårn, og som altid er der brug for alle, der vil give en hånd med - både med opstilling / nedtagning / transport og operation. Så er det noget for dig - så kom i afdelingen på onsdag og deltag i planlægningen - eller vil du bare se hvad der sker, så kik forbi ved fyrtårnet i Blåvand. Vi regner med at være i luften, fra omkring lørdag middag til søndag eftermiddag, og besøgende er selvfølgelig meget velkomne.

    

Efterårets mange spændende arrangementer venter i kulissen, og de sidste tomme pladser i kalenderen er ved at være fyldt ud - og her vil vi gerne lige minde om, udflugten til TV2 i Odense d. 2. september. Sidste tilmeldingsfrist er onsdag d. 19. august - entrébilletten betaler afdelingen for medlemmerne, men kender du nogen som ikke er medlem endnu og som gerne vil med, kan de deltage for 60,- kr. + evt. bidrag til transporten. Tilmelding på listen, på opslagstavlen eller via E-mail senest d. 18. august.

  

Her på hjemmesiden er der også sket lidt - et par billedserier er da kommet til og flere venter. Men desværre har redaktionen været ramt af et totalt Pc nedbrud - med tab af mange vitale data (bl.a. en masse E-mail adresser og programmer), så tiden er gået med at få det hele op at kører igen, og billederne fra bl.a. Old Timeraftenen kommer snarest - bare ha' lidt tålmodighed.

  

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor alle radioamatørerne mødes.

   

16. august 2009

Nyhederne for uge 33 - Så fik vi startet godt op igen, med de udendørs aktiviteter. Mandag var der Rævejagt i Marbæk plantage - og de 6 ivrige jægere + ræveudlæggeren, havde en god jagt (uden generende regn). Vinderen blev igen Bjarne, OZ1CWP med Lasse, OZ1LN og Knud, OZ8KF på de efterfølgende pladser.

Næste Rævejagt er mandag d. 24. august - kl. 18.30 med start fra parkeringspladsen på Marbækhøjvej.

  

Onsdag var der Almindelige mødeaften, hvor bl.a. alt udstyret til brug for weekendens deltagelse i ILLW (fra Blåvandshuk fyrtårn) blev fundet frem, gjort klar og pakket. Vejrprognoserne for weekenden blev også studeret nøje, og en plan for afviklingen lagt.

Fredag aften skulle vejret være bedst, for opstillingen af bl.a. vores store telt - så efter lidt forvirring, om hvem der kontaktede hvem, fik vi da læsset bilerne og kørte vestpå. Velankommet gik det forholdsvis let, med at få det hele samlet og sat op, uden regn eller kraftig blæst.

Lørdag morgen fik vi ordnet det sidste, og vi var i luften sidste på formiddagen - i småregn, og med en stiv kuling fra vest der rigtig rykkede i teltet. Men dagen forløb godt, og med overraskende mange besøgende - både i teltet, men også på frekvenserne. Så det bliver spændende at se hvad dagen i dag bringer - vi er i gang til ca. kl.16.00 - hvis du skulle få lyst til at se hvad der sker.

  

Nu den kommende uge, er der onsdag Almindelig mødeaften - med sidste frist, for tilmelding til turen til TV2 i Odense d. 2. september. Og ellers god mulighed for at hjælpe med oprydningen, efter weekendens arrangement.

Fredag samles bestyrelsen til møde, og er der noget du ønsker der skal ses på, eller forslag der skal behandles - kan du bare kontakt en (eller flere) bestyrelsesmedlemmer inden da, og fortælle om det du ønsker behandlet. 

  

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - du ved, stedet med mange forskellige aktiviteter !!!

   

16. august 2009

Det er med stor beklagelse, at redaktionen i dag har modtaget meddelelse om, at afdelingens mangeårige medlem OZ1DKG, Erling Heiberg, lørdag d. 15. august 2009 efter længere tids sygdom desværre er gået bort.

Erling bisættes fra Hjerting kirke - torsdag d. 20. august kl. 11.30. 

     

Æret være Erlings minde - en nærmere nekrolog følger i OZ.

   

23. august 2009

Nyhederne for uge 34 - Ja, retfærdigvis må vi hellere lige kikke lidt tilbage, på lørdag / søndag i sidste uge, hvor vi jo stadig var i fuld gang med ILLW aktiviteten fra fyrtårnet på Blåvandshuk. Og efter godt og vel 30 timers operation, og med omkring 1100 QSO'er i loggen, samt et overraskende / glædeligt stort antal besøgende på stedet, pakkede vi i det kraftige blæsevejr søndag eftermiddag sammen igen - lidt en udfordring, hvor alle hænder skulle op af lommerne, og holde godt fast i både telt og gittermast - så vi ikke skulle til Blåvand by efter det sidste. Men det lykkedes da ved fælles hjælp, at få det hele samlet pænt ind, læsset på bilerne igen og kørt hjem til lageret i Esbjerg.

Årets deltagelse i ILLW var altså også i år en rigtig god

oplevelse, hvor vi fik hilst på rigtig mange interesserede besøgende på stedet, eller på frekvenserne - og vi ser allerede nu frem til igen næste år, at vise vores hobby frem i International Lighthouse Lightship Weekend.

   

Mandag aften, fik vi stort set klaret oprydningen efter weekendens aktiviteter. Og onsdag var der Almindelig mødeaften, bl.a. med besøg af flere udenlandske radioamatører, vi havde mødt i Blåvand, der gerne ville se vores faciliteter, og hører lidt mere om hvad vi laver i afdelingen - og vi fik lidt inspiration, til nye aktiviteter fra dem.

Ganske hyggeligt - også selvom vi næsten var nød til at "smide" de sidste ud, noget efter kl. 23.00 :-).

  

Fredag aften var der bestyrelsesmøde, og her var der mange sager til behandling bl.a. blev det besluttet at afdelingen, køber en D-STAR 145 / 435 MHz repeater til erstatning for den D-STAR gruppen ejer, og som efter planen når den nye ankommer, vil blive flyttet til en ny position i det centrale Jylland, og dermed sikre at D-STAR systemet bliver næsten fuldt dækkende i Jylland. Andre sager på dagsordnen var endelig planlægning, af programmet for sidste halvdel af 2009 - herunder et nyt D-certifikat weekendkursus. Samt en opfølgning på de henover sommeren  afholdte aktiviter og arrangementer.

    

Den kommende uge, er der mandag aften igen Rævejagt i Marbækplantage - denne gang i området omkring Marbækhøjvej, og som sædvanligt med første udsendelse fra rævene kl.18.30. Og ja, det er faktisk stadig muligt at komme ud og deltage, eller bare se hvad det hele går ud på - der er folk klar til at fortælle og fremvise grej, på den store parkeringsplads fra kl.18.00.  

Onsdag er der Fielddaymøde, forud for konkurrencen med de andre afdelingsstationer på kortbølge. Vi skal ha' kikket lidt på den sidste fin planlægning, om hvem der gør hvad - og også her er der brug for alle hænder, hvis du skulle ha' interesse for at hjælpe, med at kæmpe om endnu en topplacering - og det behøver jo ikke kun at være som operatør, uden hjælp til transport frem og tilbage, eller opsætning / nedtagning af grej og antenner kan det blive lidt svært, at nå endnu en placering blandt de bedste.

   

Og nu vi er ved topplaceringerne, så foreligger resultatet af EDR's VHF Fieldday 2009. På VHF udvalgets hjemmeside, kan man se at det også i år lykkedes at "komme på skamlen", med en samlet 3. plads i  kampen om mesterskabet - ikke så ringe endda - og et STORT TILLYKKE til teamet der gjorde det muligt. 

  

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor stakken, med diplomer nu efterhånden måles i mange cm.

   

30. august 2009

Nyhederne for uge 35 - Mandag aften var de friske rævejægere, igen på jagt i Marbæk plantage. Og det ser ud til at Børge, OZ2ZJ har genfundet topformen, i hvert fald lykkedes det at løbe endnu en 1. plads hjem, og henvise sidste års afdelingsmester Bjarne, OZ1CWP til 2. pladsen - resultaterne fra års jagter, kan du se her.

Og næste Rævejagt er mandag d. 7. september kl.18.30.

   

Onsdag kikkede vi nærmere på forberedelserne, forud for vores deltagelse i årets HF Fieldday. Og ja, ugens billede fra de glade 80'ere, viser at også dengang blev de store antenner luftet - det bliver de også i år !

Godt nok ikke helt så store, men vi er kommet langt 

siden da - med en enkelt station kan vi i dag, sædvanligvis lave lige så mange QSO'er, som vi kunne med alle 5 dengang ! Nå, tilbage til nutiden, et par hængepartier er der stadig omkring lidt grej, og hvilken mark vi vælger, er heller ikke helt afgjort (specielt ikke efter de sidste dages mange "byger"). Men ellers er det hele sat på "skinner" - og de forventningsfulde deltagere er klar, til næste weekends contest fra engen ved Tjæreborg. Som altid er besøgende meget velkomne, til at se hvad der sker eller give en hånd med. Du finder os for enden af V. Strandvej (første vej til højre, efter du er kørt på motortrafikvejen mod Ribe (lidt efter Championfabrikken)) - ikke så svært, bare følg vores skilte, der viser vej til alle radioaktiviteterne ved vandkanten. 

   

Onsdag i den kommende uge, holder afdelingen lukket for almindeligt besøg - vi skal nemlig på udflugt.

Turen går til TV2 i Odense - og nej, der er desværre ikke flere ledige pladser, hvis du ikke har tilmeldt dig rettidigt. Der er afgang fra afdelingen præcis kl. 17.00, og vi forventer at være hjemme igen omkring kl. 22.30. Har man internt selv fundet ud af at fylde bilerne, og kører direkte derover, så giv venligst Bjarne, OZ1CWP besked, så vi ikke står og venter på nogen der allerede er kørt.

    

På gensyn til aktiviteterne i EDR Esbjerg afdeling - hos TV2 i Odense, eller HF Fieldday fra marken i Tjæreborg.

      

7.september 2009

Nyhederne for uge 36 - Igen en uge, med flere ganske interessante arrangementer, på programmet for afdelingens aktive medlemmer. Onsdag var vi således i den gode sags tjeneste, taget på udflugt til Odense, for at se lidt nærmere på Tv-stationen TV2.

Og vi blev mødt af et par flinke rundvisere, der først fortalte lidt om stationens historie, og de gamle bygninger der virkelig havde fået en ansigtsløftning. Herefter var der rundvisning, men desværre var man allerede i fuld gang med optagelser til dagens udgave af "Dags dato", så det blev kun til et lidt begrænset kik på nyhedsredaktionen. Til gengæld kunne vi så uhindret, se nærmere på studiet hvorfra man lige havde lavet udsendelsen "Praxis". En masse lamper, kameraer, kabler og tekniske

installationer blev studeret grundigt, inden det igen gik mod hovedindgangen - og et lille kik på deres samling af store flotte parabolantenner. Desværre så vi ikke helt så meget teknik, men det var trods alt ganske interessant, at komme helt tæt på det, vi hver dag ser i "tossekassen".  

 

Fredag aften, startede vi så småt på ugens næste aktivitet - årets HF Fieldday. Masser af grej og udstyr, skulle findes frem og gøres klar, til weekendens konkurrence med de andre afdelingsstationer - og det var godt nok en våd og meget blæsende oplevelse. Men lørdag formiddag, havde det da stilnet lidt af så opstillingen på marken ved Tjæreborg, blev klaret uden at vi blev helt gennemblødte, og slap så for at skulle i gang ved radioerne med våde bukser. Forholdene på båndene var næsten som sædvanlig lidt svingende, og vi oplevede også en hel del tordenstøj, men ud på aftenen blev vejret da lidt bedre (som det måske kan ses på billedet), og alt i alt forløb det hele ganske godt - og vi kan nu kun (med spænding), vente på resultatet af indsatsen.

    

Den nye uge bød her til aften på Rævejagt - det vender vi tilbage til, ved næste opdatering. Og nu på onsdag er der så et større foredrag om D-STAR repeater systemet, og de nye muligheder her i området. Lasse, OZ1LN kommer og fortæller om opbygningen, planerne, hvad det kræver for at komme i gang - og, ja en demonstration, bliver der nok også tid til. Så kom i afdelingen på onsdag, og hør mere om dette spændende projekt, og de nye muligheder for trådløs kontakt med venner i ind og udland.

   

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor der sker noget på alle områder.

   

13. september 2009

Nyhederne for uge 37 - Efter sidste weekends Fieldday aktiviteter, stod den mandagen på en ekstraordinær åbning af værkstedet - og rengøring af alt grejet. Årets besøg på marken, havde jo været en lidt mudderet omgang for en del af udstyret, så det skulle vi ha' gjort rent og lagt pænt på plads igen - og vi nåede da langt, men helt færdige blev vi godt nok ikke !!.

  

Mandag aften bød også på lidt motion, til dem der havde overskud til en lille frisk Rævejagt. 7 jægere (og 1 ræveudlægger) havde et par fornøjelige timer med jagten denne gang, hvor Benny, OZ5MT havde bedst held med kompasset og modtageren - 2. pladsen gik til Lars, OZ1HVR. Som sædvanlig en god jagt, uden bøvl med

regnvejr osv. - næste Rævejagt er mandag d. 21. september kl. 18.30 i Marbæk plantage.

    

Onsdag var det store tilløbsstykke i afdelingen - foredraget med Lasse, OZ1LN og Brian, OZ1LNI om D-STAR repeater systemet. Meget glædeligt at se så mange møde op, for at hører om dette forholdsvis nye projekt - var du forhindret, kan materialet genses på Lasse's hjemmeside, og alle informationer om systemet her i Danmark, kan du finde på D-STAR4ALL hjemmesiden.

Hvad det hele udvikler sig til, og om vi alle skal til at bruge det fremover, er det godt spørgsmål - men det virker godt nok lidt imponerende. Både med hensyn til rækkevidde, men også med kvaliteten på det man får ud af højtaleren - så det bliver spændende at følge den videre udvikling / udbygning. En stor tak til Lasse og Brian, for en ganske interessant aften.

    

Den kommende uge, arbejdes der videre med oprydningen efter Fieldday, men ellers er der onsdag Almindelig mødeaften på programmet - og det kunne jo være, at der var et eller andet der lige skulle snakkes om, eller et par nye blade der lige skulle "tygges igennem". Programmet har jo været lidt tæt besat med forskellige arrangementer, allerede her først på sæsonen - men det kan man vel ikke klage over :-)

     

Som den opmærksomme besøgende her på siden, måske har bemærket - tilbyder EDR Esbjerg afdelingen igen dette efterår et certifikat kursus og en radioprøve. Er du eller nogen du kender interesseret i at deltage, er tilmelding allerede nu, meget velkommen. De første har tilmeldt sig, så både kursus og prøve gennemføres - men der er stadig god plads til mange flere deltagere - så spred rygtet om muligheden for at blive radioamatør, blandt venner, bekendte, naboer, arbejdskollegaer og andre der kunne være interesseret i en spændende hobby.

     

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet for radioamatører.

  

20. september 2009

Nyhederne for uge 38 - Mandag var der igen "sæbevand på kluden" i værkstedet, hvor der flittigt blev arbejdet på at få alt vores materiel til at ligne sig selv, efter årets HF Fieldday - og det skrider da fremad, så med lidt held kan endnu et par aftener gøre det.

Onsdag var der Almindelig mødeaften, hvor deltagerne i hvert fald så ud til at nyde en friaften, uden et eller andet tema på programmet - og mange emner blev da også vendt og drejet.

   

Den kommende uge er der igen lidt mere "tryk på" - vi starter mandag aften, med endnu en Rævejagt i kampen om årets Afdelingsmesterskab. I det forhåbentlig stadig fine vejr, startes der fra parkeringspladsen på 

Marbækhøjvej kl.18.30. Og som altid er nybegyndere, eller folk der lige vil prøve, meget velkomne - bare kom i god tid, så du kan nå at få lidt instruktion i brugen af modtager, kort og kompas, inden hærskaren af rutinerede jægere forsvinder ind i krattet.   

Onsdag samler vi op på vores deltagelse, i året udendørs radioaktiviter - i både U/VHF Fieldday, Fyrweekenden ILLW og HF Fieldday med et Evalueringsmøde. Hvad gik godt / hvad gik mindre godt - skal vi evt. deltage fra et andet sted, flere / færre bånd, hvad skal vi ud og ha´ investeret i af nyt grej osv. Kom og giv din mening til kende, og vær med i planlægningen af aktiviteterne i 2010 - det skader  jo ikke at komme lidt tidligt i gang, så kan det jo være at alle ønsker kan nå at blive opfyldt.

Næste weekend er der flere ting på programmet - først og fremmest er der EDR Kreds 7. møde i Give afdelingen. Landsforeningens ve og vel skal behandles, inden årets Repræsentantskabsmøde om 14 dage. Mødet er åbent for alle medlemmer af landsforeningen, og der startes med en lille let (og gratis) frokost kl. 12.00, hvis man tilmelder sig hos kredsens Hovedbestyrelsesmedlem Kjeld, OZ1FF senest d. 23. september. Kørelejlighed kunne måske arrangeres fra Esbjerg - men nærmere herom på onsdag i afdelingen. 

Weekenden byder samtidig på SAC SSB contest - en sædvanligvis vældig god contest, hvor det gælder om for resten af verden, at kontakte stationerne i Skandinavien. Testen starter lørdag kl. 12.00 UTC (kl.14.00 dansk tid) og "kører" over 24 timer. Også i år, vil vi forsøge at deltage i denne test fra afdelingen, hvis vi kan samle et hold

- også det ser vi nærmere på nu på onsdag i afdelingen.

     

Af tekniske nyheder denne uge, har du måske bemærket lidt forandring af udseendet her på hjemmesiden, det skyldes at vi gerne vil udnytte så meget af skærmen som muligt, hos de besøgende - og med de nye "widescreen monitorer", er det lidt en kunst at få det til at se godt ud på både de nye og de gamle skærme samtidig. Hvad løsningen endelig bliver arbejdes der på endnu, men synes du det ser helt tosset ud på netop din skærm, hører vi meget gerne fra dig. For brugere af D-STAR repeateren her i byen, er der også sket lidt nyt - den har nemlig flyttet frekvens, og ligger nu 145.162,5 / 145.762,5 MHz. Så skulle problemerne med at brugere i yder området bliver forstyrret, gerne være væk - nærmere info på D-STAR 4 ALL hjemmesiden. 

     

På gensyn til alle aktiviter i EDR Esbjerg afdeling.

      

27. september 2009

Nyhederne for uge 39 - Mandag aften, var afdelingen vært ved den 10. Rævejagt i denne sæson. Og aftens vinder blev denne gang Børge, OZ2ZJ med Bjarne, OZ1CWP på anden pladsen. Jagten var samtidig årets sidste aftenjagt - så når vi mødes igen, til næste jagt lørdag d. 10. oktober kl. 14.00, er det altså ikke helt så nødvendig at medbringe lommelygten !! 

 

I værkstedet blev der mandag aften, samtidig arbejdet videre på rengøringen / oprydningen efter HF Fieldday. Og dermed er vinterens Mandagsåbent i værkstedet sådan set "skudt i gang" - frem til foråret, vil der hver mandag aften fra kl.19.00 til 21.00, være åbent og mulighed for at låne det fine værktøj til egne projekter,

eller deltage i nogle af de mange projekter / gøremål, forud for de mange arrangementer i afdelingen.

    

Onsdag var der Evalueringsmøde, omkring årets udendørs radioaktiviteter - og selv om det var lidt begrænset med fremmødet blandt årets deltagere, blev en hel del ting vendt og drejet. Blandt andet, de lidt for mange fejl i loggen på VHF Fieldday, antallet af antenner på 50MHz, tvivl om fremtidig deltagelse på 434 / 1296MHz, belastningerne på vores store telt / en rigtig operationsvogn, og mulighederne for at udnytte "junior operatørerne" bedre på de knap så travle tider / frekvenser osv. Så der bliver en del at følge op på, når planlægningen af næste års aktiviteter går i gang til foråret. Til almindelig orientering for alle (ikke mindst vores konkurrenter), kunne Bjarne, OZ1CWP fortælle at resultatet (Claimed score) på HF Fieldday, blev 2216 QSO'er og 2 234 308 point - lidt mindre end sidste år, men vist ikke så ringe endda !!! 

Deltagelse i weekendens SAC contest denne weekend, måtte vi desværre opgive i år, da stor set alle de faste operatører var optaget af andre aktiviteter - sådan kan det gå. Vi prøver at se, om det ikke lykkedes lidt bedre med at få indpasset fødselsdage, kredsmøde osv. så vi kan være med i CQWW DX SSB d. 24. - 25. oktober.

  

Drift forstyrrelser på vores VHF-repeater OZ3REK: her sidst på ugen, er vi blevet opmærksomme på at repeateren kører med meget nedsat udgangseffekt. Hvad problemet helt nøjagtigt skyldes vides ikke, men der arbejdes på hurtigst muligt at få løst problemet.   

   

Den kommende uge, er der udover Mandagsåbent (mandag :-)) , onsdag Almindelig mødeaften, og nu den kommende lørdag den stort anlagte Efterårsrengøring - traditionen tro dog ikke et særligt velbesøgt arrangement, men det skal jo gøres, og som belønning til de friske deltagere, er afdelingen vært ved den udsøgte middag.

Vi starter kl. 10.00, og jo flere der møder op, jo før er vi færdige og vores faciliteter igen klar til en ny sæson !!

  

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - mødestedet for aktive radioamatører.

   

4. oktober 2009

Nyhederne for uge 40 - Onsdag var der Almindelig mødeaften, uden det store at berette - ja, udover at der er kommet QSL-kort, til de aktive medlemmer. Og  ja, kommet og kommet - pakken fra bureauet, er så stor at den ikke kan være i vores postboks, så den skal afhentes i postekspeditionen, og deres åbningstider er lidt begrænsende, så der ligger den altså endnu. Allan, OZ1IOM har dog lovet at kører forbi og hente den, så der næste onsdag kan udleveres kort til de heldige / aktive.

  

Lørdag var der lidt mere "fart over feltet", da der var efterårsrengøring i afdelingen. Interessen for at være med, var som sædvanlig meget begrænset, men de 3 friske deltagere fik da styr på både "nullermænd", og de små sorte plader på væggene, der viste sig at være vinduer - som der nu igen kan kikkes ud af !!

Samtidig med at vores faciliteter, igen kom tilbage til den høje standard for moderne EDR afdelinger, blev der hos det sveddryppende rengøringshold, endda også fundet tid til udskiftning af punkt belysningen i biblioteksafsnittet - hvor nye lamper (der ligesom understreger det intellektuelle aspekt i vores forening), nu belyser bordene. De sidste borde i vores mødelokaler, vil i løbet af kort tid også få udskiftet belysningen - så udover den friske rene duft, bør du nok være forberedt på, at det nu er slut med at gemme sig i hjørnerne med lommelygte og alle de nye blade. 

Søndag var der i Odense Repræsentantskabsmøde i landsforeningen EDR, og udover en masser sager der skulle snakkes / orienteres om, var der også andet der skulle ordnes bl.a. tildelingen af EDR's vandrepokal.

I år tilfaldt denne ære vores mangeårige medlem Niels, OZ7NB - ikke mindst som anerkendelse, for det store arbejde Niels udfører med spalten "Det nostalgiske hjørne" i OZ hver måned. Afdelingen kan kun give hovedbestyrelsen ret i valget, og sender et velfortjent og stort TILLYKKE til Niels, OZ7NB.

En anden vigtig detalje ved årets RM-møde, var offentliggørelsen af resultatet af årets HF Fieldday for EDR afdelinger. I klasse A. blev vinderen Sønderborg afdeling, og på 2. pladsen i årets konkurrence finder man såmænd EDR Esbjerg afdeling - der i sikker stil,

nu har pokalen indenfor rækkevidde. Også et stort TILLYKKE til teamet, der sled og slæbte for det flotte resultat.

      

Den kommende uge er der Mandagsåbent i værkstedet, og onsdag er der så Medlemsmøde, hvor vi skal ha´ snakket om den kommende vinters aktiviteter - hvad er der planlagt, og er der evt. noget medlemmerne meget gerne ser vi tager fat på af byggeprojekter / arrangementer. Så kom i afdelingen på onsdag, og fortæl om dine ønsker, og vær med i snakken om den nærmeste fremtid i DIN afdeling.

Lørdag er der Rævejagt, og efterårets første eftermiddagsjagt "skydes" i gang kl.14.00. Mødestedet er parkeringspladsen på Bopladsvej - så kom op af den bløde sofa, og med ud i den dejlige friske luft, på jagt efter de godt gemte rævesendere i skoven. 

   

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - du ved, der hvor det hele sker !

   

11. oktober 2009

Nyhederne for uge 41 - Vi starter ved ugens sidste arrangement i afdelingen. Her var der lørdag eftermiddag

(i det meget fine efterårsvejr), igen Rævejagt i Marbæk plantage - 7 jægere og 1 ræv havde et par hyggelige timer i jagten på pointene. Og ja, denne gang forløb det jo ikke helt efter planen, da 2 af senderne ved en fejl startede udsendelserne en time for tidlig, det var jo ikke så godt - for i startområdet, kunne man opleve hvad der vist bedst kan kaldes, for en kollektiv "tyvstart". For mens tiden på senderne blev rettet, var alle i fuld gang med pejlingerne længe inden kl.14.00 (retfærdigvis bør man nok indfører den regel, at ingen må forlade startområdet inden starttidspunktet, når sådan noget sker). Men af sted, det var flokken :-) - ja, nogen så hurtigt, at selv bildørene stod helt åbne. Så der er virkelig hård kamp om placeringerne, til afdelingsmesterskabet 2009. Vinderen kendes desværre endnu ikke her på redaktionen, så æren må vente til næste uge. Men har du tid, må du ikke gå glip af muligheden for at følge den næste rævejagt, allerede nu den kommende lørdag.

 

Onsdag var der Medlemsmøde i afdelingen, og her blev en hel del ting vendt og drejet, bl.a. de henover

sommeren afholdte, og de for vinteren kommende planlagte aktiviteter og arrangementer. Spørgsmål om rævemodtager projektet og status. Spørgsmål om hjemmesiden, og hvad der skal ligger her, og hvad der ikke skal og hvorfor, forslag om indførelse af log in, nyt skærmformat osv. Forslag til mulige foredrag / udflugter i afdelingsregi. Fieldday resultatet og mulighederne for forbedringer. Et akut behov for en ny opbevaringsplads til vores trailere osv. Så jo, vi kom rigtig langt omkring - lidt en skam, at der ikke var flere medlemmer, der havde tid til at deltage i debatten.

    

Så er pakken fra QSL-bureauet blevet hentet på posthuset, og udover dem der allerede er delt ud, er der denne gang også post til:

OZ1AYU-OZ1DYI-OZ1HL-OZ1LYO-OZ3EB-OZ4AFQ og OZ6BAM.

Men det kunne jo sagtens være, at der også ligger et par til dig og venter, fra sidste gang eller gangen før, kassen er i hvert fald pænt fyldt op, så husk at kikke i kassen i radiorummet, næste gang du kommer forbi.

  

Så er det vist også på sin plads, at minde om et par arrangementer hvor det allerede nu er muligt at tilmelde sig. Først det kommende D-certifikat weekendkursus og Radioprøve d. 14.-15. november - her er de første tilmeldinger på plads, og både kursus og prøve kan gennemføres. Så vil du, eller nogen du kender være med, er det bare med at få sendt din tilmelding, eller endnu bedre møde op i afdelingen - nærmere info finder du her.

Det andet arrangement, er en udflugt til INTERRADIO 2009 i Hannover - lørdag d. 31. oktober. Her er det muligt at tilmelde sig på listen på opslagstavlen, eller via en E-mail til afdelingen (senest d. 27. oktober), efter først til mølle. Afdelingen har bestilt (og betalt) for en plads på messen, og derudover er de første 2 biler næsten allerede fyldt op, så du skal nok ikke vente for længe, hvis du vil med til den største messe for radioamatører i Nordeuropa.

   

Den kommende uge er der Mandagsåbent i værkstedet. Onsdag er der Almindelig mødeaften uden noget fast på programmet. Fredag mødes bestyrelsen, hvis du har noget du mener der bør kikkes på, og endelig er der lørdag igen rævejagt i Marbæk plantage - denne gang er løbsområdet omkring Marbækhøjvej, og mødestedet er ved parkeringspladsen der. Jagten starter (forhåbentlig) kl.14.00, og nysgerrige er meget velkomne til komme ud, og  opleve hvad man gør, for at finde de skjulte sendere.

        

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet med de mange forskellige aktiviteter.

    

18. oktober 2009

Nyhederne for uge 42 - Også denne uge, har vi et lille hængeparti som ikke nåede nyhederne, inden sidste opdatering - resultatet af Rævejagten lørdag d. 10. oktober. Vinderen af jagten blev Børge, OZ2ZJ og Bjarne, OZ1CWP løb med 2. pladsen. Springer vi så frem til gårsdagens jagt i Marbæk plantage, hvor vinderen blev Bjarne, OZ1CWP, og med Børge, OZ2ZJ på 2. pladsen - betyder det så for alvor, at der er højspænding i kampen om de sidste point, og titlen som afdelingsmester i år.

Næste Rævejagt er lørdag d. 7. november i området ved Bopladsvej, og første udsendelser fra rævene er kl. 14.00 hvis du skulle være interesseret i at være med, eller følge den spændende jagt på nært hold.

    

Onsdag var der Almindelig mødeaften, med hyggesnak i

de bløde møbler, og bl.a. tilmeldinger og snak om turen til  INTERRADIO i Hannover - hvor man jo meget passende f.eks. kunne finde sig selv en rigtig fornuftig julegave. Fredag var der bestyrelsesmøde, hvor der igen var mange sager / opgaver til behandling. Bl.a. blev der snakket en del om, hvordan vi kan gøre mere reklame for amatørradio, og dermed få endnu flere til at interessere sig for vores hobby - både lokalt, men også på landsplan. Her har bestyrelsen flere rigtig gode forslag, der i hvert fald kan betyde at vi bliver meget mere synlige, ikke mindst i forbindelse med  forskellige udendørs aktiviteter. Mere om disse forslag, når vi har fået undersøgt priser, sponsorstøtte osv. lidt nærmere. Et andet punkt der blev snakket om, var muligheden for også at "kører" D-star fra afdelingen, og dermed give medlemmerne mulighed for at prøve hvad det er, og ikke mindst hører hvordan det lyder inden man selv investere i udstyr (til en start, kan du prøve at klikke på ugens billede, og hører forskellen) - men om kort tid kan du altså prøve selv, da bestyrelsen besluttede at indkøbe en ny D-star radio til afdelingen. Der blev også tid til at snakke om programmet, og aktiviteterne for vinteren, og bl.a. som ønsket på Medlemsmødet, er Rævemodtager projektet blevet rykket frem, således at du allerede d. 9. december vil kunne se den færdige prototype - men check selv kalenderen, og se hvad der sker dem kommende tid i EDR Esbjerg afdeling.

  

Den kommende uge, bliver der arbejdet i værkstedet mandag aften (- hvor der pakkes grej til messen i Hannover), og onsdag er der et interessant foredrag på programmet, når Jan, OZ3QY kommer og fortæller om "Design - hvad er det, og kan amatøren være med ?". Med udgangspunkt i en hjemmebygget HF station, vil Jan fortælle om de mange ting der skulle tages højde for, så radioen ikke bare blev rigtig god, men også kunne tåle at stå fremme i dagslyset. Næste weekend, er det årets største SSB contest - CQWW DX - der er på programmet, og også fra afdelingen er vi aktive, og med i jagten på point og nye eksotiske DXCC-lande. Er du ikke til mange timers contest, men har muligheden for at "kører" HF hjemmefra, kan vi kun opfordre dig til at tænde stationen, og prøve at kontakte de mange stationer, der er "i luften" på alle SSB frekvenser i 160-80-40-20-15 og 10m båndet - mange er nemme at kører, og du kan sagtens være med selv med små antenner og lille effekt. Rapporten du skal give er 59 (?), samt zone nummeret for Danmark som er 14 - altså 5914 - så kører det bare.

     

Igen i denne uge, vil vi ikke undlade at gøre opmærksomme på tilmelding både til turen til INTERRADIO i Hannover d. 31. oktober, og også vores D-certifikat weekendkursus og Radioprøve d. 14.-15. november. Det begynder at være sidste chance, hvis du selv eller bekendte skal være med - tænk over det, og kom evt. lidt tildigt i afdelingen på onsdag og tilmeld dig.

  

På gensyn, eventuelt på onsdag til endnu et interessant foredrag, i EDR Esbjerg afdeling - ses vi ??

    

25. oktober 2009

Nyhederne for uge 43 - Denne uges højdepunkt i EDR Esbjerg afdeling, var uden tvivl, det meget interessante foredrag om "Radiodesign for Radioamatører" med Jan, OZ3QY.Vi så på tendenserne i industrielt design, og hvad der samtidig er sket med udseenet på vores stationer og grej, sammenlignet med designet på biler, gennem de sidste 50 år - bløde / skarpe former, specielle kendetegn, varemærker osv. Alt sammen afsluttet med en præsentation, af Jans virkelig flotte og imponerende hjemmebyggede HF-station, hvor der var lagt stor vægt på design, og at det også skal se ordentlig ud, når man endelig laver noget. Et meget interessant og inspirerende foredrag, der varmt kan anbefales andre afdelinger -

vi takker Jan, OZ3QY for et rigtig godt foredrag.

Et andet højdepunkt, specielt for de contest interesserede, var denne weekends CQWW DX SSB 2009 contest - årets absolut største konkurrence på kortbølge, med deltagelse af mange tusinde radioamatører, fra næsten alle tænkelige steder i hele verden. Og ja, vi var selvfølgelig også med fra afdelingsstationen denne gang, hvor vi med kaldesignalet 5Q1A oplevede rigtig gode forhold på båndene - lige fra 10 til 160m. Specielt 10 og 15m overraskede positivt, med flere gode åbninger i løbet af weekenden - samlet resultat for de omkring 35 timer vi var med, blev 2110 QSO'er, 87 CQ- zoner, 314 DXCC-lande og 1.524.602 point, fordelt på de 6 contest bånd - bestemt et godt signal om, at det måske endelig er ved at vende med forholdene på kortbølge - vi skal i hvert fald nogle år tilbage, for at finde så mange QSO'er i loggen. Dermed er de planlagte contestaktiviteter for 2009 overstået, og vi kan gå i gang med planlægningen af aktiviteterne i 2010 - og forhåbentlig kan vi (inden jul), også nå at få repareret  de løse kabler i vores gittermast, så vi er klar, hvis nu de gode forhold er kommet for at blive.

     

Den kommende uge i afdelingen, arbejdes der videre i værkstedet mandag aften - det er dog ikke helt nemt at komme til, lige i tiden. Gulvet er nemlig fyldt godt op, med de mange kasser der skal med til INTERRADIO, men derudover har vi lavet en mindre byttehandel med EDR Skive afdelingen, og har fået hentet et stort 19" rack, med et virkelig lækkert HARRIS 2KW HF transistor PA-trin, som nu også står og optager lidt gulvplads, for på grund af vægten, var det nødvendigt at skille den ad for transport, så det fylder lige nu godt. Vi skal så snart det er muligt, ha' den samlet igen, og fundet ud af hvad der skal gøres / bygges om, så vi kan bruge den - racket skal i hvert fald ændres, så den kan transporteres af andet end en stor kran !!  

Onsdag er der Almindelig mødeaften - med sidste frist for tilmelding til vores D-certifikat weekendkursus (se mere her), og turen til INTERRADIO i Hannover, nu den kommende lørdag. Hvem kører med hvem, og hvornår er der afgang fra Esbjerg - det finder vi ud af på onsdag - så vil du med ned, til det helt store udvalg og kan du evt. låne bilen af konen, er det bare med at møde op på onsdag.

Som skrevet, kører vi lørdag så ned til den største messe for radioamatører i Nordeuropa - INTERRADIO i Hannover, men for de medlemmer der ikke vil kører så langt, og som kan nøjes med et lidt mere beskedent udvalg, er der søndag en mere lokal mulighed for at se på grej, og møde gamle venner / andre radioamatører, når man i Odense slår dørene op til ATF 2009. Fra afdelingens side, deltager vi dog af forskellige årsager IKKE med en stand på denne messe i år, men vi ved at flere har talt om at kører en tur til Fyn, og det kunne måske være at man kunne finder kørelejlighed derover - på onsdag i afdelingen.    

    

På gensyn her og der, eller i EDR Esbjerg afdeling den kommende uge.

   

1. november 2009

Nyhederne for uge 44 - Et lille tilbageblik, på endnu en travl uge i EDR Esbjerg afdeling - med en velbesøgt mødeaften onsdag, hvor specielt sidste weekends deltagelse i CQWW DX contesten blev ivrigt analyseret, og anekdoterne om tidligere tider mange solpletter, og deres positive indflydelse på HF blev genopfrisket.

Der blev også snakket tilmelding, til det kommende certifikatkursus - og denne weekends udflugt til INTERRADIO 2009 i Hannover.

Og lørdag var det så endelig igen, blevet tid til at pakke bilerne, og i de meget tidlige morgentimer kører sydpå, og møde en masse andre radioamatører, på jagt efter en speciel stump eller en rigtig god handel. Og for de som

ville handle, lokale eller tilrejsende, var vi godt forberedt - Jan, OZ1INN var kørt i forvejen, med et lille udvalg af vores overskudsgrej, og sørgede sammen med Michael, 5Q5NA, for at en del af det, på vores stand på messen, blev omsat til mere anvendelige "klejner" !! I alt 13 deltagere, var med afdelingen på udflugt - og vi havde også denne gang, en rigtig god tur - endda helt uden, at bruge hele husholdningskassen. Mange fandt lidt at slæbe med hjem - nogle fyldte taskerne, poserne og lommerne med små gearmotorer, andre fandt nogle længe eftersøgte radiorør, en helt ny station til bilen, eller en ny antenne - en enkelt var så heldig, at finde en helt ny printplade på størrelse med ham selv !!. Efter en meget grundig gennemgang af hele det udbudte sortiment, handler, og mødet med mange gamle venner og bekendte (også en hel del danskere), afsluttede vi opholdet i det sydlige, med endnu en kulinarisk oplevelse, på vores faste familierestaurant - Mc Donalds. Turen hjem forløb uden problemer (eller køer), og omkring kl. 22.00 var de fleste hjemme igen - godt trætte, efter en lang dag, og klar til at falde i søvn foran fjernsynet, til de sidste analoge signaler derfra.    

     

Den kommende uge i afdelingen, fortsætter aktiviteterne i værkstedet mandag aften. Og onsdag kommer Niels, OZ7NB, og fortæller endnu et kapitel i den spændende historie, om EDR Esbjerg afdeling. Sidste gang nåede vi frem til 1971 - hvor langt vi når på onsdag vides ikke, men også den gang, var der mange aktiviteter i afdelingen med contest, sommerlejre, byggeprojekter osv.

Der er altså lagt op, til endnu en interessant aften, der sædvanligvis kan tiltrække en hel del medlemmer - så kom i god tid, hvis du skal ha' en siddeplads oppe foran.

På lørdag er der igen Rævejagt i Marbæk plantage, og som det har fremgået af resultaterne det sidste stykke tid, er der virkelig blevet noget at kæmpe om, blandt de øverst placerede i tabellen om titlen som Afdelingsmester 2009. Jagten forgår denne gang i området omkring Bopladsvej (VHF Fieldday området), og første udsendelse fra rævene er kl. 14.00 - vil du prøve at være med, er det bare med at møde op. Men kom i god tid inden - mindst en halvtime før - hvis du skal ha' lidt instruktioner, låne en modtager eller har spørgsmål - kl.14.00 lyder start signalet altså, og så er alle jægere i fuld gang med at jagte de 3 godt gemte sendere, og startområdet er ryddet for deltagere - og så er der ikke meget hjælp at hente, hvis man bare vil prøve at være med. 

     

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling, til byggeaften mandag, foredrag onsdag - eller rævejagt lørdag.

   

8. november 2010

Nyhederne for uge 45 - Så er det ligesom om at sommeren, og de varme dage er forbi i denne omgang, og det er blevet tid til de indendørs aktiviteter. 

Mandag aften, blev der også i denne uge arbejdet i værkstedet, med de mange forskellige projekter - herunder oprydning og sortering, af alle kasserne fra sidste weekends tur til messen i Hannover.

Og onsdag præsenterede Niels, OZ7NB det 7. kapitel i historien om EDR Esbjerg afdeling. Endnu engang kunne man næsten mærke "historiens vingesus", da vi på meget levende vis, fik en meget nøjagtig beskrivelse af hvad der skete i tidsrummet 1972 - 1976. Mange nye medlemmer, og lokalerne der igen blev for små, planerne om selv at bygge et hus, og de første af de så berømte

"Ølgod sommerlejre", der virkelig kunne trække folk fra nær og fjern, til det solbeskinnede Vestjylland. Der var lidt om "Komponentkassen", og indkøbet af en ny HF station til afdelingen - hvor en mindre formue blev brugt på indkøbet af en Kenwood TS-510. Ligeledes fortalte Niels, om hvad der kom frem af tekniske nyheder - herunder de sidste "krampetrækninger" fra rørproducenterne, nye transistorer og de første TTL- kredse, og havde også kikket lidt i interessante artikler, der var blevet bragt i "OZ" omkring den tid. Igen en meget udførlig gennemgang, hvor alt tilgængelig materiale fra tiden er blevet gennemgået - var du forhindret i at hører fortællingen, eller fik du i farten ikke fat på det hele - kan de læse hele foredraget her. Endnu en stor tak til Niels, OZ7NB for endnu en interessant aften - vi ser frem til fortsættelsen i 8. kapitel.

       

Lørdag i denne uge var det blevet tid, til årets næstsidste Rævejagt i Marbæk plantage - og blandt de lokale, der konkurrere om titlen som Afdelingsmester 2009, blev vinderen endnu en gang Bjarne, OZ1CWP og med Benny, OZ5MT og Lasse, OZ1LN på de efterfølgende pladser. Men dejligt at se, at også denne gang var der deltagere som kom langvejs fra, bare for at løbe med.

Hvordan går det så med konkurrencen om afdelingsmesterskabet - ja, her før sidste jagt er spændingen i hvert fald intakt. To deltagere kæmper om mestertitlen, og også 4. - 5. pladserne er stadig ikke afgjort - lidt imponerende efter 13 jagter, at deltagerne ligger så sæt. Check resultaterne af årets jagter her - og reservere plads i kalenderen, til at følge eller deltage i Finalejagten i Marbæk plantage - lørdag d. 21. november 2009 kl. 14.00, og kåringen af afdelingsmesteren 2009 onsdag d. 2. december i afdelingen, lige inden den store Vinterauktion. 

    

Den kommende uge i afdelingen, arbejdes der mandag aften videre i værkstedet, hvor støttebenene til den nye 30m Towertrailer, måske er kommet tilbage fra galvanisering og vi kan komme i gang med samlingen af dem, en del doneret grej skal også ses efter, og gøres klar til Vinterauktionen. Onsdag er der Almindelig mødeaften uden noget fast på programmet, og lørdag / søndag er der D-certifikat kursus, som forhåbentlig afsluttes med en gruppe nye radioamatører, efter Radioprøven søndag eftermiddag - deltagerne ønskes i hvert fald god held, i besvarelsen af de 20 spørgsmål.

   

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet med god varme på radiatoren.

   

15. november 2009

Nyhederne for uge 46 - Onsdag var der Almindelig mødeaften, hvor der blev hyggesnakket ved bordene, læst lidt i den stadige strøm, af nye spændende blade fra det store udland, og et par friske folk benyttede "fridagen", til at få udskiftet de sidste lamper over bordene - en meget klar forbedring, der nu  virkelig kan lyse lokalerne godt op, her i den mørke tid.

 

Et andet nyt tiltag, er muligheden for at prøve at "kører" D-STAR fra afdelingen. Der er jo snakket meget, om de 2 nye repeatere her på egnen, men ikke alle har haft

mulighed for på egen hånd at prøve, hvad det er / hvordan det virker / og ikke mindst lyder. Så vi har fået udskiftet radioen placeret i mødelokalet, med en helt ny ICOM IC-E2820 der også kan "kører" D-STAR på både 2m og 70cm - så nu er det bare med at møde op, og prøve hvor godt det er. Med lidt held, skulle det jo endnu være muligt, at få en "presset ind" på ønskesedlen til julemanden / julekonen. Denne uges aktiviteter i EDR Esbjerg afdeling, sluttede lørdag / søndag med endnu et D-certifikat weekendkursus, (og Radioprøve) - hvor deltagerne i lyntempo fik fortalt næsten alt, hvad det er værd at vide for at komme godt i gang som radioamatør. Og forhåbentlig får de 4 nye radioamatører brug for det hele  - i hvert fald ser deres besvarelser meget fornuftige ud, og det må vi så håbe at IT og Telestyrelsen er enige i, når de får dem kontrolleret, og gjort klar til at udskrive certifikater. Et par deltagere nåede desværre ikke frem til vores kursus / Radioprøven, men vi arbejder da allerede nu, på en ny mulighed for at komme i gang som radioamatør - med weekendkursus og Radioprøve, i foråret 2010 - se her for nærmere info.  

     

Den kommende uge, er der også god fart på de forskellige aktiviteter - mandag aften i værkstedet. Og onsdag aften kommer Gert, OZ1BFV, og holder foredrag om de smarte programmerbare PIC-kredse. Ikke første gang, vi skal hører om disse forholdsvis nye kredse - men denne gang går vi lidt mere praktisk til sagen. Gert vil med udgangspunkt i et lille termometer, fortælle hvad og hvordan man gør, for at få det til at virke. Foredraget er samtidig en introduktion, til vinterens lille PIC programeringskursus der løber af stablen d. 20. januar og 3. februar 2010 - og evalueringskittet, der skal bruges til dette kursus, kan bestilles efter foredraget, nu på onsdag.

Og lørdag er det dagen, for den store finale i årets lange række af Rævejagter, og en afslutning af kampen om titlen som Afdelingsmester 2009 - skal det lykkedes for Bjarne, OZ1CWP at gentage sidste års succes, og også i år løbe med titlen, eller må han nøjes med 2. pladsen ? - hvad med 3. - 4. - 5. -pladsen, der er stadig spænding om de fleste placeringer, og altså lagt op til en rigtig spændende afslutning på jagtsæsonen 2009 i Marbæk plantage, nu på lørdag. Mødestedet er ved parkeringspladsen på Marbækhøjvej, og første udsendelse fra rævene er kl. 14.00 - vi du prøve at være med (så kom tidligt), eller bare prøve at følge jagten, er du meget velkommen.

   

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor også Rævejagt tages alvorlig !!!

   

22. november 2009

Nyhederne for uge 47 - Onsdag var der foredrag, hvor Gert, OZ1BFV fortalte om PIC kredse - deres opbygning, og ikke mindste programmeringen af dem.

Ganske interessant, selv om det godt nok lød lidt indviklet, med alt det tekst der skal skrives, for at få den til at gøre det man gerne vil ha' den til :-) - det meste kan dog klares, med at "klippe / klistre" lidt i bestående programmer, og så er vi næsten tilbage i samme sprog, som de lidt ældre deltagere, kan huske vi lavede programmer i til Vic 20 eller Commodore 64 - ikke så vanskeligt endda !!

Aftenen var tænkt som en introduktion, til vores lille PIC kursus - d. 20. januar / 3. februar 2010, og en hel del af de fremmødte, var da også vældig interesseret, i at komme i gang med disse spændende nye muligheder.  

Til dette kursus, er det nødvendigt med et lille "start kit" - og vi blev enige om, at det skal være PICkit2 fra firmaet Microchip. Interesserede kan bestille dette kit/sæt gennem afdelingen - og prisen er omkring 400,- kr. Sidste frist for at komme med i den samlede bestilling, er nu på onsdag d. 25. november. Så skulle det være en god chance for, at de kan udleveres allerede onsdag d. 2. december, hvor folk alligevel skal i afdelingen til den store Vinterauktion. Med den hurtige levering, har man også en god mulighed, for at prøve at lege lidt med det selv, inden selve kurset i det nye år - bestilling til Jan, OZ1INN. Tak til Gert for en lærerig aften - vi ser frem til at lære mere !!

    

Denne uges aktiviteter sluttede lørdag, i det forholdsvis fine efterårsvejr, med Finalerævejagten i Marbækplantage. Og det tegnede til absolut rekord deltagelse, med de mange biler i startområdet - desværre var langt hovedparten, dog kun kommet i skoven efter pyntegran og kogler, til sæsonens udsmykning af de små hjem - men nå, vi kunne da bidrage med lidt underholdning til børnefamilierne - der bl.a. kunne se, hvordan man kører en rød Volvo godt fast i sandet, og er nødt til at løbe rundt med ræve, antenner og en meget stor hammer :-)

Vinderen af denne sidste jagt i år, blev blandt afdelingens medlemmer Lars, OZ1HVR - Niels, OZ9NJ løb med 2. pladsen og Svend, OZ1DYI blev 3. bedste. Bjarne, OZ1CWP (ham med den røde Volvo) lagde ræve ud, og uden for konkurrence var der også denne gang deltagelse af Anette, OZ1BCC og Villy, OZ6KH.

  

Med denne (for i år) sidste rævejagt i EDR Esbjerg afdelings regi, kan resultaterne for årets i alt 14 jagter gøres op. Og med et knebent forspring lykkedes det Bjarne, OZ1CWP at genvinde titlen - og blive Afdelingsmester 2009. Foran Børge, OZ2ZJ på 2. pladsen, og Benny, OZ5MT på 3. pladsen - et STORT tillykke til Bjarne, OZ1CWP. I alt har 14 jægere, deltaget

   

 i års jagter - og selv om der er god plads til mange flere - er det glædeligt at se, at også denne del af vores hobby ser ud til at kunne fastholde sin popularitet, og også næste år vil være blandt vores mange tilbud, til interesserede radioamatører. Rævejagten og løbskalenderen 2010, planlægges onsdag d. 17. februar 2010 - og næste år, vil du vel også være med ? 

 

Den kommende uge er der Mandagsåbent - hvor vi bl.a. skal ha' gjort juletræet, klar til vores gittermast - så vi, hvis det ikke stormer / regner for meget, kan få det monteret og tændt første gang, næste lørdag. Nu på onsdag, er det så allerede blevet tid for årets sidste Almindelig mødeaften, med muligheden for at få udvekslet lidt hyggesnak, eller gode idéer til vinterens projekter - har du QSL-kort der skal sendes til bureauet, må du også gerne tage dem med, så ser vi om vi kan samle en kassen til afsendelse i år.

   

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - der nu er gået over til de indendørs aktiviteter.

   

29. november 2009

Nyhederne for uge 48 - Så nærmere vi os igen den søde juletid, og traditionen tro, markere vi denne tid på året, med vores grønne "juletræ" i gittermasten ved Gammelby fritidscenter. Desværre er vejret på denne årstid, ikke så velegnet til mastearbejde, men i en lille pause i regnvejret lykkedes det lørdag for Allan, OZ1IOM og Jan, OZ1INN at få det sikkert hejst op og boltet godt fast - klar til at sprede lidt hyggelig julestemning, til de andre foreninger, gæster, medlemmer, og alle naboer i østerbyen.   

Ellers er ugen forløbet stille og roligt - med det sædvanlige Mandagsåbent, og tilbuddet om at bruge værkstedet til lidt mekanisk arbejde. Onsdag var der Almindelig mødeaften, og årets sidste mulighed for lidt seriøs sludder, som blev

fuldt udnyttet bl.a. med en meningsudveksling, omkring indholdet af humle i de i køleskabet tilstedeværende drikkevarer. Og studeret blade, med et stort udbud af gode sager, det kunne være rart at ha' stående hjemme på hylden, eller spændende antenneprojekter der kan tænkes nærmere over, og måske blive til virkelighed, når vejret igen bliver lidt bedre.

        

Den kommende uge fortsætter Mandagsåbent i værkstedet - hvor vi bl.a. skal ha' fundet lidt godt frem fra afdelingens overskudslager, til onsdagens forhåbentlig store Vinterauktion over brugt grej, udstyr og tilbehør. Vi håber selvfølgelig også, at mange andre vil benytte sig af denne mulighed, for at komme af med noget af alt det, man har fået samlet - og alligevel aldrig fik brug for. Det kan jo sagtens være at andre, leder efter lige netop det du ikke kan bruge, og er villig til at give en god pris for det ?? - ja, man kan jo aldrig vide, men det er i hvert fald et forsøg værd - frem for at stable det op på loftet, fylde  kælderen / garagen eller udhuset, og til sidst fragte det på genbrugspladsen. 

Indleveringen af effekter starter kl.19.00 - og husk venligst at mærke dit grej med dit kaldesignal / navn, samt eventuelt mindstepris. Selve auktionen starter omkring kl. 20.00, lige efter vi har fået overrakt pokalen til årets Afdelingsmester i Rævejagt. Auktionen er åben for alle uanset medlemskab, der måtte ønske at sælge og/eller købe, og det sædvanlige salær på 15% betales af sælgeren - hammerslagsprisen er altså det du skal betale - samt eventuelle udgifter til hjemtransport :-)

      

Fredag ankom der en pakke til afdelingen fra QSL-bureauet - den skal vi selvfølgelig ha' åbnet, og indholdet fordelt til de heldige - det klarer vi, samtidig med eftersynet på de indleverede effekter inden onsdagens auktion. Er du forhindret i at deltage, må du selv huske at kikke i kassen i radiorummet, næste gang du kommer forbi.

     

Den kommende måned, er der mange arrangementer der skal besøges - så husk at sætte et stort kryds i kalenderen ved d. 16. december - hvor vi afholder vores traditionelle, og hyggelige  juleafslutning for alle medlemmer og hele familien. Det er jo altid lidt kedeligt, bagefter at opdage hvad man er gået glip af.

     

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling til auktion - husk at medbringe det du vil sælge, god plads i bagagerummet, og masser af kontanter :-)

      

6. december 2009

Nyhederne for uge 49 - Onsdag var det blevet tid til den store VinterAuktion i afdelingen, og dermed muligheden for at få byttet det grej, man alligevel aldrig fik brug for - egentlig lidt sjov, at vi bytter gaver før jul !!!

Nå, men det kan dem der løb med det højeste bud, jo kun glæde sig over. Da pænt mange havde taget noget med at byde på, var udvalget i år ganske tilfredsstillende og godt varieret, lige fra antenner over stationer til både HF og VHF, målegrej, computere, løsdele og tilbehør.

Ikke det hele blev solgt, men det meste - og til ganske fornuftige priser, for både købere og sælgere, for engang skyld. Dette kunne også ses på omsætningen, der nåede op på 3650,- kr. hvilket er mere end 4 gange så meget som sidste år - vi håber de mange glade købere, er

kommet godt hjem (og indenfor), med det nyerhvervede - og sælgerne forstår at investere de likvide midler fornuftigt. Næste mulighed for at byde på grej og gode sager i afdelingen, er til HamDay 2010 - lørdag d. 8. maj 2010. Som den opmærksomme deltager i onsdagens auktion, måske bemærkede, startede vi denne gang ikke med overrækkelsen af pokalen, til årets Afdelingsmester i Rævejagt - dette skyldes tekniske årsager, og at pokalen ikke var tilstede. Så det må vi ha' rådet bod på, en af de førstkommende onsdage.

Med onsdagens arrangement i afdelingen, var det dog ikke helt slut med at gøre opmærksomme på afdelingen (og samtidig få lidt "klejner" i kassen). Lørdag deltog Michael, 5Q5NA og Jan, OZ1INN i endnu en radioamatørmesse - denne gang i DAT, i den velkendte Dortmunder Westfalen Halle. Vi havde en del bestillinger på grej, fra vores overskudslager, og kunne så lige så godt benytte muligheden for at komme af med lidt af det hele, og så også få del i den tyske julehandel.

Og der blev handlet, og snakket med en masse mennesker (der er da utroligt, så mange der har været turister i vores lokalområde), og vi fik mange anerkendelser for vores deltagelse, i denne messe hvor der kun var 2 udenlandske udstillere, og er også igen blevet inviteret med til en lang række andre messer, hvor

   

folk meget gerne vil møde os. Men vi har jo altså også andet, der skal passes !! Vi havde også en længere snak, om et meget interessant projekt, til at gøre skoleelever interesseret i elektronik (og måske amatørradio) - et projekt hvor vi (EDR Esbjerg afdeling), i dyb hemmelighed, har leveret den vigtigste del. En rigtig succeshistorie, vi desværre på grund af forskellig lovgivning og aftaler, ikke må offentliggøre - men der er mange muligheder, i vores efterhånden temmelig store netværk af internationale forbindelser - og historien - den kan man altid få på næste års generalforsamling. En rigtig hyggelig messe, med et ganske pænt besøg (og omsætning). Lidt en skam, at der er 625km hver vej til Dortmund (og heraf over 200km med vejarbejde !!).

    

Den kommende uge er der Mandagsåbent i værkstedet - skal du ha' noget lavet, så kom tidlig, da vi nok tager på fjernlageret, og gør status / rydder op i vores overskudsgrej. Nu vi lige nævner vores fjernlager, så kunne vi vældig godt bruge ca. 20m hyldevæg i svær udførelse, hvis du kender nogen, der har sådan noget stående bare og fylde op - er vi meget interesseret. 

Onsdag kommer Bjarne, OZ1CWP og demonstrere / præsentere det længe ventede Rævemodtager 2009 projekt. En helt ny modtager, der næsten gør det muligt at hører græsset gro - i hvert fald i følge konstruktøren, og et oplagt projekt at få bygget inden jagterne genoptages i 2010. Et projekt der desværre har trukket lidt ud, men nu skulle vi så endelig være klar med en færdig prototype - mange har givet udtryk for at de vil være med i byggeriet, men for lige at få helt styr på bestillingerne af print og dele, vil vi gerne ha' at folk bekræfter interessen - så vil vi gøre alt for at skaffe det hele til en byggestart i løbet af januar 2010, og i god tid inden den første jagt. Spørgsmål og tilmelding til projektet, nu på onsdag i afdelingen eller direkte til Bjarne, OZ1CWP.

   

De bestilte PIC kit sæt til det forestående kursus er ankommet, og var du ikke blandt de heldige der har bestilt et sæt ,og nåede at få et sæt i onsdags, kan de mod behørig betaling (350,- kr. kontant) afhentes i afdelingen - henvendelse til Jan, OZ1INN.

   

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - og HUSK nu juleafslutningen onsdag d. 16. december 2009 kl. 20.00.

    

13. december 2009

Nyhederne for uge 50 - Onsdag præsenterede Bjarne, OZ1CWP, så endelig det længe ventede Rævemodtager projekt for de interesserede tilhører. Og selvom pladsen var lidt trang, da vi måtte forlægge aftens arrangement til vores mødelokaler - og give spejderne mulighed, for at holde juleafslutning i den store sal - var det nu ikke nogen hindring for interessen. Bjarne fortalte om de mange forbedringer, der er blevet tilføjet udgangspunktet (EU79)på den nye modtager. Og en prøvejagt med den nye konstruktion, her i efteråret, havde da også vist at det for en stor dels vedkomne, var lykkedes ganske godt med at få lavet en rigtig god modtager. 

Nu skal vi så bare ha´ samlet op, på det endelige antal interesserede deltagere til vinterens byggeprojekt, så vi kan få bestilt print, kasser og stumper i det rigtige antal - til levering allerførst i det nye år. Vil du være med, skal du

hurtigst muligt tilmelde dig hos Bjarne, OZ1CWP der er konsulent på projektet. Tak til Bjarne for præsentationen - vi ser frem til at kunne fylde skoven, med jægere i 2010.

     

Fredag aften var der bestyrelsesmøde, hvor man bl.a. forsøgte at få de sidste "huller" i det næste halve års program lukket - og det lykkedes sådan næsten da, for kun en enkelt dato venter på svar fra mulige foredragsholdere, men det skal nu nok gå, idéer mangler der ikke. Men check selv programmet, og se hvad der bl.a. venter forude.

Et andet projekt, der under mødet blev snakket en del om, er anskaffelsen af en Promotion trailer, for meget bedre at kunne arbejde med både Fieldday / Fyrweekend osv. men også på professionel vis præsentere vores hobby, ved arrangementer som f.eks. Foreningernes dag, og dermed komme i kontakt med de mange, der endnu ikke har opdaget hvad vi og vores hobby som radioamatører, kan tilbyde af interessante muligheder, for tekniske udfordringer. Desværre koster sådan en trailer en masse penge, og vil så absolut være afdelingens største investering nogensinde, men bestyrelsen mener nu godt, at vi kan klare opgaven - lidt hjælp til finansieringen, vil man dog forsøge at få fra forskellige velvillige fonde og selskaber. Meget mere om dette spændende projekt, på den kommende Generalforsamling - som for øvrigt er onsdag d. 3. marts 2010.

Et andet vigtig arrangement, man fik helt styr på, var alle indkøbene, gaverne, gløggen og de hjemmelavede æbleskiver til næste uges Juleafslutning - for alle medlemmer, og hele familien. 

Hvor vi også i år, håber på et meget stort fremmøde - de 51 der var med sidste år, havde i hvert fald en god aften - og hvis vi klemmer os lidt sammen i år, er der bestemt plads til det dobbelte. Og så  kunne det jo også være, at gaverne blev lidt bedre fordelt, og Kjeld, OZ1EJJ ikke er nød til at vinde næsten alle gevinster, og få ondt i ryggen, af at slæbe hjem - Kjeld har for øvrigt, pænt spurgt om lov til at måtte komme igen i år !!

Ellers er bestyrelsen (som altid), godt i gang med planlægningen af fremtidens projekter og arrangementer, og der tales allerede om vores 75 års jubilæum, om nu kun godt 2 år - og hvordan vi skal markere dagen. Ligeledes blev der snakket om, at vi nok så småt igen skal i gang med at sætte lokalerne i stand  - 12års brug, sætter trods alt sine spor. Og i den nye klare belysning er det blevet meget tydeligt, hvad man ikke nåede under sidste omgang med malerpenslen - helt konkret, bliver vi nok nød til at ordne vinduerne ud mod skolegården, i løbet af det kommende år. Og med den husleje vi betaler, kan vi nok desværre ikke forvente, at der kommer nogen og laver det for os.

   

Men nu er det snart jul og nytår, så af sted til afdelingen og den hyggelige Juleafslutning, nu på onsdag - ses vi ??

  

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet med julestemning.

  

20. december 2009

Nyhederne for uge 51 - Så nærmere vi os hastigt årets afslutning, og traditionen tro blev dette også markeret i afdelingen. Onsdag var alle medlemmer og hele familien, således inviteret til Juleafslutning, med alt hvad der hører sig til af dejlig varm gløgg, lune hjemmelavede æbleskiver, banko og lotteri om flotte gevinster, masser af snolder og småkager, samt selvfølgelig den hyggelig julestemning blandt de 38 fremmødte. 

Lidt færre end sidste år, havde kæmpet sig vej gennem det lidt tidlige julesne, der havde lagt sig som en flot tyk dyne over byen, netop denne dag. Men med forsigtig kørsel var det ikke helt umuligt at komme frem, eller for den sags skyld hjem igen - her havde nogen, som f.eks. familien Thomsen, endda fordel af ekstra vægt i bilen, af

de mange gevinster der var blevet samlet sammen :-)  Aftenen startede med at vores formand Kjeld, OZ1FF, præsenterede modtageren af EDR's vandrepokal 2009, som anerkendelse for en særlig indsats for landsforeningen - Niels, OZ7NB - der dermed fik lejlighed til at fremvise den fine pokal, og modtage en velfortjent klapsalve fra medlemmerne. Ligeledes skulle vi ha' overrakt pokalen til årets Afdelingsmester i Rævejagt 2009. Tekniske problemer havde jo gjort, at denne ceremoni ikke som planlagt kunne gennemføres ved Vinterauktionen, men i onsdags lykkedes det så at få den overdraget til Bjarne, OZ1CWP der igen i år løb med titlen, også en velfortjent klapsalve til Bjarne. Tillykke til jer begge, og tak til alle deltagere for en rigtig god aften.

   

Så er årets sidste udgave af bladet OZ, også "kommet på gaden" - et ganske godt blad, hvis man lige ser bort fra at afdelingens indlæg igen, ikke er kommet med - det beklager vi selvfølgelig, men hvad det skyldes vides ikke, vores indlæg var i hvert fald indsendt i god tid inden sidste indleveringsfrist. Nu er skaden jo ikke så stor, da vi for længst har indset, at tiden, med månedgamle nyheder på fint papir for længst er passé, og vi meget bedre / hurtigere kan informere her via hjemmesiden. Men vores vedtægter foreskriver altså, at vi indkalder til Generalforsamling via OZ - så må vi håbe at det lykkedes lidt bedre i januar nummeret. Og Generalforsamlingen 2010 er altså onsdag d. 3. marts 2010 kl. 20.00, i afdelingens lokaler med dagsorden i følge vedtægterne.

  

Ellers er lyset nu slukket i mødelokalerne, de hvide lagner lagt over møblerne, og vi er klar til en velfortjent juleferie i afdelingen - enkelte småting, mangler endnu at blive lavet i værkstedet, så det sker nu på mandag fra kl. 19.00 til 21.00. Første aktivitet efter ferien, er også i værkstedet  - mandag d. 4. januar 2010. Og første Almindelige mødeaften i det nye år er onsdag d. 6. januar 2010, hvor vi mødes og måske praler lidt med vores julegaver. Nå, men først skal vi lige ha' det sidste af 2009 med - et år hvor vi godt kan klappe hinanden på skulderen, og se tilbage på med en vis stolthed, og mindes som endnu et succesfyldt år i afdelingens lange historie, et år med rigtig mange forskellige / interessante arrangementer og aktiviteter, nye medlemmer og certifikater, og lyse fremtidsudsigter - noget som formanden, sikkert kommer ind på i sin Nytårstale, som du finder her på siden lige efter jul.

   

Bestyrelsen (og redaktionen) ønsker ALLE en rigtig Glædelig Jul.

     

27. december 2009

Direkte fra studio 3 i Mørkholt, bringes hermed formandens Nytårstale:

 

Det første årti i det nye årtusinde går nu på hæld. Derfor et kort tilbageblik på 2009 for at genkalde

oplevelsen af de mange aktiviteter i OZ5ESB / 5Q1A.

 

Endnu engang er mange mandagsaftener brugt på at pakke grej og komponenter til salg på såvel danske som udenlandske messer og loppemarkeder. Vi har været i Hamburg, Friedrichshafen, Hannover og som noget nyt også til et kæmpe loppemarked i Westfalenhalle i Dortmund. Vor egen HamDay i maj var også i år en succes med købere og sælgere fra både ind og udland. En stor tak til alle, som har doneret grej eller hjulpet til med at pudse, male, reparere, pakke, transportere og købe/sælge til fordel for klubkassen, så kommende aktiviteter og projekter kan realiseres.

 

Kernen i foreningslivet er de ugentlige mødeaftener, som også i det nu forgangne år, har budt på en lange række forskellige aktiviteter af teknisk og / eller social karakter. OZ7NB har fortsat sin foredragsrække om klubbens og amatørradioens historie, der har været film og foredrag fra DX-ekspeditioner, foredrag om radiodesign, strømforsyninger, elektroniske logbøger, besøg hos TV2 i Odense og meget mere.

 

Der er stadig gang i kurser til opnåelse af certifikat, som vi nu selv er i stand til at afslutte med prøve. Året høst blev

3 nye certifikater til vores egne medlemmer, og med nye tiltag skulle dette tal gerne stige de kommende år.

 

Men klubbens aktiviteter finder ikke kun sted indendørs. Der har været god deltagelse på årets rævejagter, og med deltagelsen i VHF og HF Field Day har den målrettede indsats båret frugt, i form af fine placeringer som henholdsvis nummer 3 og 2. Også deltagelsen i ILLW-weekenden fra fyrtårnet på Blåvandshuk var igen en stor succes.

 

OZ5ESB er beundret i ind og udland for de mange forskellige medlemsaktiviteter og arrangementer, som man

kan få et levende indblik i ved at besøge den altid opdaterede hjemmeside her på www.oz5esb.dk.

 

Aktiviteten på amatørradiofrekvenserne afhænger som bekendt af udbredelsesforholdene. På HF-båndene har det lave solpletantal endnu engang haft negativ indflydelse. Heldigvis ser det nu ud til at ændre sig til det bedre.

På V-U-SHF har der i året stort set ikke været troposfæriske åbninger. Men det har trafikfly, tordenvejr og

månen så heldigvis kunnet kompensere for.

 

I årets løb er der på initiativ fra OZ1LN og OZ1LNI igangsat to D-Star repeatere, som ikke kun radioamatørerne i Esbjerg området, men radioamatører over hele verden frit kan benytte til kommunikation.

 

Alle de nævnte aktiviteter er resultatet af ildsjæles store arbejde og medlemmernes opbakning.

På bestyrelsen vegne ser jeg frem til et aktivt år 2010, og ønsker alle medlemmer et Godt Nytår.

 

OZ1FF, Kjeld

   

 

Tilbage til Sidste nyt