Arkiverede nyheder fra 2004.

8. januar 2004

Nyhederne for uge 2 - Men først og fremmest ønsker vi dig et Godt Nytår, og håber du var heldig, da der blev delt julegaver ud - vi håber også at du fik samlet lidt energi i juleferien, så du er klar til et nyt år med masser af nye radioaktiviteter i Esbjerg afdeling .

 

Og i år lagde vi lidt hårdt ud, med foredrag allerede på den første mødeaften - det første, af de 3 i rækken om konstruktionen af en 145MHz Yagi. Antennen er nu beregnet, og d. 21 januar 2004 vil vi så vise dig hvordan man bygger den, så man også får glæde af antennen mange år frem.

Næste onsdag er der almindelig mødeaften, uden noget fast på programmet, men vi kunne jo lige vende det med julegaverne, og så spise de sidste småkager fra vores juleafslutning.

 

Så har du måske bemærket, det lille nye logo fra noget der hedder Hamlinks, på vores "Velkommen side" - det er et nyt tiltag fra Jan, OZ9ABC, hvor han samler de bedste amatørradiohjemmesider. Tryk på logoet, og stem samtidig på vores side - jo flere stemmer, jo højere kommer vi på listen (dog kan du kun stemme 1 gang om dagen) - men check selv de mange fine hjemmesider, der er på listen.

 

På gensyn til aktiviteterne i Esbjerg afdeling - hvis vintervejret ellers tillader det.

 

15. januar 2004

Nyhederne for uge 3 - Onsdag var der almindelig mødeaften, og i forbindelse med de kommende ændringer af licensbestemmelserne, gik snakken bl.a. om fine nye stationer og kæmpe store HF antenner. Men der blev da også tid til at få gjort et pænt indhug, i vores restlager af julesmåkager - enkelte pebernødder overlevede dog, endnu en uge !!

 

Næste onsdag, fortsætter vi så vores foredragsrække om Yagi antenne konstruktion - sidste gang fik vi jo beregnet antennen, og nu skal vi så bygge den. Jan, OZ1INN har fundet materialerne frem og fået dem gjort klar, så det burde kunne foregå, uden vi får salen fyldt med alt for mange aluminiumsspåner - alle er som sædvanlig velkomne, også selv om du måske gik glip af første del. Også denne gang, er der mange gode tip til kommende antenneselvbyggere.

 

Her på hjemmesiden er der under "Galleriet", kommet flere billeder fra "de gode gamle dage" - 49 af slagsen fra de legendariske HF Fieldday's, fra Marbæk plantage i årene 1985/86/87. Klik her og se, eller gense de glade dage med MEGET store antenner, og en masse friske unge mennesker.

 

På gensyn til foredrag om antennebyggeri i afdelingen på onsdag.

 

22. januar 2004

Nyhederne for uge 4 - Onsdag var der foredrag i afdelingen. Anden del af foredragsrækken om Yagi antennekonstruktion, med Jan, OZ1INN. Vi fik bygget / samlet den antenne vi beregnede sidste gang, samt hørte om og så på forskellige muligheder, for selv at lave noget der kan klarer sig, i det - ikke altid fredelige vestjyske vejr. Vi gennemgik også konstruktionerne fra forskellige leverandører, og om ikke andet, må visse kommercielle fabrikanter nok indstille sig på, at de ikke skal forvente et kraftigt salg, til de interesserede deltagere !!!!

Sidste del af disse foredrag, finder sted - onsdag d. 3 marts 2004 - hvor Lars, OZ1FUS vil træde til, og fylde et "par borde",  med avanceret måleudstyr, og vi vil så prøve at vise dig, om antennerne nu også virker som de er beregnet, eller opgivet til, i de farvestrålende brochurer.

 

Næste onsdag er der almindelig mødeaften, uden noget fast på programmet - men måske er det på tide, at du tager interesserede venner / bekendte med i afdelingen, så de i ro og mag kan se vores meget fine faciliteter,  hører om vores mange tilbud til medlemmerne, og måske tilmelde sig til det næste D-licens kursus i afdelingen.

 

Vi nærmer os også hurtigt, årets Generalforsamling d. 18 februar 2004 - har du forslag til nye tiltag, indkøb af nyt udstyr, eller andre ting som du synes skal behandles af generalforsamlingen, er det slet ikke spor for tidligt, at indlevere sådanne skriftlige forslag til bestyrelsen - sidste frist for indlevering af forslag er d. 4 februar 2004.

 

Så kik forbi afdelingen på onsdag, og få varmen i hyggeligt selskab.

 

29. januar 2004

Nyhederne for uge 5 - Onsdag var der almindelig mødeaften - og usædvanlig sneglat, på byens gader og veje - men enkelte hårdfører var dog nået frem, så vi lige kunne få vendt verdenssituationen, og gennemgå afdelingens post, for den forgangne uge - bl.a. var der igen et contestdiplom (1. pladsen i ARRL DX 2003), ellers ikke de store revolutionerne nyheder, for denne uge - det skulle lige være at :

 

Vi vil gerne gøre lidt mere reklame for vores hobby og forening - og den bedste måde at fortælle om hvad vi laver, og kan tilbyde nye medlemmer er jo nok, at få interesserede til at besøge os i afdelingen - vi håber et besøg her på hjemmesiden, kan bane vejen.

                                      

Derfor har vi fået trykt et større antal "bagrude" streamere, i moderat størrelse (22x3.5cm) til gratis uddeling.

Vi håber at rigtig mange, vil sætte en streamer på deres bil, cykel, knallert eller måske bus, og dermed hjælpe til at fortælle om www.oz5esb.dk - streamerne uddeles i afdelingen fra uge 6, eller du kan sende en adresseret og frankeret (5,50kr.) C5 kuvert til: Jan Hübner, Rolfsgade 87, 6700 Esbjerg. I første omgang uddeles der max. 3 stk. til hver - dette tilbud gælder selvfølgelig kun, så længe lager haves.

 

Næste onsdag er der igen foredrag i afdelingen - Lars, OZ1FUS vil fortælle om og demonstrere hans Voicerecorder projekt. En sådan tingest, er jo i dag næsten ikke til at undvære hvis man vil kører contest, og vi håber dette projekt vil være en god hjælp, når vi igen tager på VHF Fieldday. Gå ikke glip af denne mulighed, for bl.a. også at hører lidt om Pic programmering. Også til dette foredrag i Esbjerg afdeling, er der naturligvis fri adgang for alle interesserede. 

 

HUSK VENLIGST - næste onsdag er det sidste frist, for indlevering af skriftlige forslag til Generalforsamlingen.

 

På gensyn til endnu en spændende foredragsaften - i EDR Esbjerg afdeling.

 

30. januar 2004

Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen i dag har modtaget meddelelse om, at vores mangeårige medlem

Ove Andersen, OZ6XA tirsdag d. 27 januar 2004 desværre er gået bort, i en alder af kun 50 år.

Ære være Oves minde - en nærmere nekrolog følger i OZ marts 2004.

 

7. februar 2004

Nyhederne for uge 6 - Onsdag var der foredrag i afdelingen Lars, OZ1FUS demonstrerede, og fortalte om hans super smarte Contest Voicerecorder projekt - ja, vi glæder os lige frem til at tage den (dem) i brug. Tak til Lars for endnu en interessant teknikaften.

Lidt nyt fra værkstedet, hvor tingene heller ikke står stille, vores VHF PA-trin projekt kører jo stadig - vi har bygget yderligere et par afstemninger, og har nu endelig fundet frem til noget, der tegner til at være løsningen på vores problemer, dog er det ikke muligt at finde, de drejekondensatorer vi mangler i folks private depoter, så vi har kontaktet firmaet Johnson i USA der har hvad vi skal bruge. Og mens vi venter på pakkeposten, er vi gået i gang med renoveringen, af yderligere 3 stk. HAM4 / CD45 antennerotore til vores fieldday aktiviteter - jo der sker noget - også om mandagen.

 

Der er igen kommet QSL kort fra bureauet denne gang bl.a. til OZ1DYI, OZ1LYO, OZ4ABH og OZ4AFQ.

 

Næste onsdag er der almindelig mødeaften, uden noget fast på programmet. Og næste store begivenhed er årets Generalforsamling onsdag d. 18. februar 2004 - husk det nu.

 

Så har bestyrelsen, på den seneste møde bl.a. besluttet at indkøbe endnu et par SWR / power metre til udlån - til vores aktive medlemmer der i stor stil, er begyndt på opsætningen af specielt kortbølge antenner, nu da morsekravet er afskaffet, og kortbølgeområdet er frigivet for amatører med B og C licens. Dermed håber vi at nedbringe ventetiden på et låneinstrument, og vi vil kunne tilbyde dig instrumenter til alle vores frekvensbånd mellem 1.7 og 2500 MHz - kontakt en fra bestyrelsen for udlån.

 

På gensyn til nye udfordringer, spændende projekter og top underholdning i Esbjerg afdeling.

   

12. februar 2004

Nyhederne for uge 7 - Onsdag var der almindelig mødeaften - og som sædvanlig havde vi en hyggelig aften, med snak om løst og fast, "røverhistorier" og løsning af mindre problemer.

Næste onsdag er der så Generalforsamling - og som altid, håber bestyrelsen også i år, på stor tilslutning til dette arrangement fra alle medlemmer - og det er vel egentligt heller ikke urimeligt, at også DU kommer forbi, og tilkendegiver om du er tilfreds med aktiviteterne i DIN afdeling, eller har en mening om ting, som du synes skal ændres - de folk, der bruger en stor del af deres fritid, på at holde vores forening i gang, skal jo have lidt "at arbejde med".

Der er til i år, ikke indkommet nogen forslag som skal behandles, men brænder du for et eller andet, er du meget velkommen til at tage det op, under punktet "Eventuelt". I år skal vi have valgt en ny formand, Ole, OZ1HXQ mener ikke længere at hans job, gør det muligt for ham at fortsætte på denne post - til afløsning har Lars, OZ1FUS meldt sig som kandidat. Og på valg til bestyrelsen er i år Jan, OZ1INN - som nok kan overtales, til endnu en tur. Suppleant til bestyrelsen Henrik, OZ2CDJ er også på valg, og klar til endnu en omgang, og så skulle der vel også være genvalg, til vores revisor Flemming. OZ1EMY der igen i år, er på valg.

   

Og så vil vi gerne lige "slå" endnu et slag, for vores D-licens kursus her i foråret - sidste tilmelding er onsdag d. 25 februar 2004 - og der er stadig god plads til flere deltagere. 

 

Men altså "alle mand af huse", og til Generalforsamling i EDR Esbjerg afdeling, nu på onsdag - på gensyn.

 

19. februar 2004

Nyhederne for uge 8 - Onsdag var det så blev tid for årets generalforsamling. Og 16 medlemmer (inklusive bestyrelsen) var mødt frem, for at støtte op om bl.a. vores mange aktiviteter, og det store arbejde der er lagt i foreningen, i det forgangne år. Til dirigent blev Svend, OZ1DYI valgt, og han kunne jo starte med at konstatere at generalforsamlingen, var rettidig indkaldt. Herefter fik formanden Ole, OZ1HXQ ordet, og startede sin beretning med at bede de tilstedeværende, mindes vores medlemmer - OZ6XA, Ove - OZ1EDX, Ib og OZ2BBA Jørgen som siden sidste generalforsamling, desværre er gået bort.

 

Ole gennemgik det mange aktiviteter, der i årets løb er afviklet bl.a. licenskurser, Old Timer aften, HamDay, foredrag, HF og VHF Fieldday, contest, byggeaftener osv. Formandens beretning, blev efter enkelte supplementer enstemmigt godkendt. Så fik vores kasserer Bjarne OZ1CWP ordet, og fremlagde det reviderede regnskab (en kopi kan afhentes i afdelingen) - igen afspejler vores mange investeringer i grej, og aktiviteter sig i tallene - med en balance på ca. 58 000,- kr. Derefter var der en gennemgang af budget for 2004, som også tegner fornuftigt for vores forening. Kontingentet fortsætter uændret, også i det kommende år.

 

Herefter var der valg af formand - Ole, OZ1HXQ mente ikke hans arbejde om aftenen, længere kunne forenes med denne post, og han ønskede ikke genvalg. Som ny formand stillede Lars, OZ1FUS op, og blev efter skriftlig afstemning enstemmigt valgt - vi vil gerne takke Ole for indsatsen gennem de sidste 4 år, og ønsker Lars god held med posten, som formand for EDR Esbjerg afdeling.

 

På valg til bestyrelsen var i år Jan, OZ1INN - uden modkandidater, blev Jan valgt for endnu en periode. Til erstatning for Lars, OZ1FUS (som jo blev valgt til formand), blev Kurt, OZ4AFQ valgt til bestyrelsen for en periode på et år, og til posten som suppleant til bestyrelsen, var der genvalg til Henrik, OZ2CDJ. Der var også genvalg til vores revisor Flemming, OZ1EMY.

 

Under punktet "Eventuelt", var der en snak om vores gittermast ved afdelingen, som et teleselskab har fået i kikkerten, lidt om fremtidige aktiviteter, indkøb af forskelligt nyt lånegrej, bestyrelsens holdning til den i gang værende struktur debat i landsforeningen, og om de lokale HB og RM kandidater. Og vi snakkede også lidt om nye aktiviteter, der kunne fremme interessen for nye, og kommende radioamatører. Klokken ca. 22.00 kunne dirigenten takke forsamlingen for god ro og orden, og vi udbragte det sædvanlige hurra for vores forening - generalforsamlingen 2004 var dermed afsluttet.

 

Næste onsdag er der almindelig mødeaften i afdelingen. Og samtidig er det på onsdag, sidste udkald for tilmelding til vores D-licens kursus her i foråret.

 

På gensyn til nye spændende bedrifter i Esbjerg afdeling.

 

28. februar 2004

Nyhederne for uge 9 - Onsdag var der almindelig mødeaften - uden det store på programmet - men vi fik da lejlighed, til at afprøve vores nye ventilationsanlæg i mødelokalet. Vi skulle jo gerne kunne være i afdelingen alle sammen, og for at lette på "tobakstågerne", er der nu installeret udsugning på det bagerste mødelokale - vores "ryge salon" - bestyrelsen håber at dette nye tiltag, vil være en acceptabel løsning for alle, og at rygning i afdelingen fremover, kun foregår i denne del af vores mødelokale - Tak for indsatsen med installationen, til  OZ7UD, Knud - OZ1HXQ, Ole og OZ1INN, Jan.

 

Næste onsdag er der så igen foredrag i afdelingen - Antenne konstruktion for begyndere del 3. - OZ1FUS, Lars og OZ1INN, Jan vil fylde foredragssalen med måleinstrumenter, i et forsøg på at demonstrere om antennen nu også virker som den skal, i forhold til det resultat, vi regnede os frem til i antennesimulationsprogrammet på computeren. Om det kan lade sig gøre, ved vi faktisk ikke endnu, men nu vi gør i hvert fald forsøget - nåede du ikke med til de tidligere afsnit af denne foredragsrække, er der sikkert stadig viden at hente - også for dig.

 

Så lige en varm nyhed fra bestyrelsen - Elektor er på vej tilbage til bladhylden i afdelingen. Bladet er i hvert fald bestilt, og vi forventer det første blad snarest.

 

Flere nyheder i næste udgave af "Sidste nyt".

 

På gensyn til endnu et spændende foredrag i afdelingen - på onsdag - ses vi ??

 

4. marts 2004

Nyhederne for uge 10 - Onsdag havde vi så det sidste, af de 3 foredrag om antennekonstruktion for begyndere i denne omgang. Vi afprøvede vores nye antenne og sammenlignede den også med et kommerciel fremstillet "pragt eksemplar ". Og dermed skulle det vist også være bevist, at det ikke er helt umuligt at gøre det bedre selv !!

Vi håber disse 3 foredrag har givet deltagerne noget nyttig information, som man vil kunne bruge, når vejret bliver lidt bedre, og man skal i gang med sæsonens antennearbejde. OZ1INN, Jan og OZ1FUS, Lars takker i hvert fald for interessen, og er selvfølgelig til rådighed med gode råd, til netop dit projekt.

 

Den kommende weekend er der ARRL DX SSB contest på kortbølge, og som vi plejer, er vi også med fra afdelingen i år - alle vores venner og bekendte i USA og Canada, skulle jo nødigt glemme at kaldesignalet, på den mest aktive EDR klubstation i Danmark stadig er - OZ5ESB - vil du se hvad der sker, eller hvordan det foregår, er dørene åbne for besøg, søndag eftermiddag mellem kl. 14.00 og 16.00.

 

Lørdag er der udover ovenfor nævnte contest, også EDR kredsmøde i Give afdeling - vil du møde kandidaterne til årets HB og RM valg, samt hører nyt om landsforeningen, er du meget velkommen til at møde op i Give - de nærmere informationer omkring tid og sted, finder du i OZ februar 2004 side 113.

 

Så er der kommet nyt udstyr til vores udlånsservice (medlemsservice). Som omtalt på årets generalforsamling, har vi nu byttet nogle af de gamle og udtjente SWR metre ud med nye, og der er også kommet en såkaldt Modular crimptang, til montering af de moderne mikrofonstik, på listen over udstyr som du - som medlem af EDR Esbjerg afdeling frit kan låne med hjem - check eventuelt udvalget her.

 

Næste onsdag er der almindelig mødeaften, og onsdag d. 17 marts er der igen foredrag i afdelingen, når Jan, OZ7AFQ kommer og fortæller om APRS (Automatisk Packet / Positions Rapporterings System).  

 

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor det sker.

 

11. marts 2004

Nyhederne for uge 11 - Sidste weekend, var vi så igen med i en contest fra afdelingsstationen - denne gang ARRL DX SSB - og forholdene var faktisk rimelige på kortbølge, især lørdag lykkedes det hele - men det stoppede ligesom lidt søndag, da udgangsrelæet i vores PA-trin, ikke mente det gad at være med mere. Resultatet blev 1246 QSO'er med stationer i USA og Canada, og 616 770 point - totalt lidt bedre end sidste år, men i år uden en eneste QSO på 28MHz. Næste contest fra afdelingen er CQWW WPX SSB d. 27/28. marts - og vi håber meget at have fundet et nyt relæ inden da.

 

Onsdag var der almindelig mødeaften, og næste onsdag d. 17. marts kommer OZ1HPL, Benny og fortæller os om APRS (Automatisk Packet / Positions Rapporterings System). Benny medbringer packet udstyr, så vi også kan se hvordan det virker, og hvad der er af spændende muligheder, med denne forholdsvis nye del af vores hobby.   

 

Vores aktivitets oversigt er blevet opdateret - bl.a. kan du se at indkøbsturen til Hamborg er d. 5. juni - VHF Fieldday er d. 3/4. juli - årets juleafslutning er d. 15. december og næste års Generalforsamling er d. 23 februar 2005. Derudover er det nok også værd at bemærke, at der nu kun er 66 dage til HamDay 2004 - og de første - af forhåbentligt mange tilmeldinger er begyndt at ankomme.

 

Trænger du til at trække lidt på smilebåndet ??? - så check lige de nye / gamle billeder fra fortiden nederst i Galleriet. Tak til Børge, OZ2ZJ for bidraget til vores forenings "fortidsminde samling". Har du også nogle billeder liggende, fra aktiviteter i EDR Esbjerg afdeling, er redaktionen meget interesseret i at høre fra dig.

 

På gensyn til endnu et spændende foredrag, i Esbjerg afdeling på onsdag - kommer du også ???

 

18. marts 2004

Nyhederne for uge 12 - Onsdag var der foredrag i afdelingen, Benny, OZ1HPL var og fortælle om de mange muligheder der er med APRS - bl.a. kunne vi meget præcis, på et kort, følge Jan, OZ7AFQ (der også skulle være kommet), på hans tur op igennem Sverige med eksprespakker. Systemet kan også bruges til andet, men det kan du se på Bennys hjemmeside, som du finder ved at trykke her. TAK til Benny for en interessant aften.

 

Antennebyggeriet, blandt vores medlemmer (privat), se ud til at være blevet en fast aktivitet - derfor er det da også med stor glæde, at vi igen har kunnet udvide vores medlemsservice, med endnu et måleinstrument til udlån - nemlig en Autek Research RF-1 antenne målebro, der vil gøre afstemningen af kortbølgeantennen til en leg, check udvalget under "Medlemsservice" her på siden, og lån den nye målebro i afdelingen fra på onsdag.

   

I weekenden er der D-licens kursus, mandag er der åbent i værkstedet, tirsdag er der BC-licens kursus, onsdag er der almindelig mødeaften, torsdag er der CW-kursus, og næste weekend er vi med i CQWW WPX SSB contesten fra afdelingen. Så jo, endnu en travl uge venter, og så er der nu kun 58 dage til HamDay 2004.

 

På gensyn til alle aktiviteterne, i EDR Esbjerg afdeling også i uge 13.

 

25. marts 2004

Nyhederne for uge 13 - Sidste weekend var der D-licens kursus i afdelingen, og nu på onsdag d. 31. marts, skal deltagerne sammen med deltagerne fra vinterens BC-licens, så til prøve ved Telestyrelsen her i Esbjerg.

Vi ønsker jer alle sammen - Held og Lykke. Og håber at kunne bringe godt nyt, i næste uge.

 

Onsdag var der almindelig mødeaften, uden det store på dagordenen - men vi fik da spist (ædt), de småkager nogen af kursisterne havde fået i overskud. Næste onsdag, starter vi så på planlægningen af vores 2 store sommeraktiviteter, nemlig VHF og HF Fieldday. Kunne du tænke dig at være med - evt. bare med at give en hjælpende hånd, til opstilling og nedtagning - håber vi at du kommer forbi, og tilmelder dig, eller giver os besked. Check evt. billederne fra sidste år, i Galleriet, og genoplev de mange spændende timer, eller se hvad du gik glip af, og undgå at gøre den samme fejl igen.

 

I den kommende weekend, er vi med i CQWW WPX SSB kortbølge contesten fra afdelingen - vi du opleve hvad der sker, og hvordan man gør, er der åbent for besøg - søndag eftermiddag fra kl. 14.00. til 16.00 
 

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling.

 

1. april 2004

Nyhederne for uge 14 - Igen starter vi med et tilbageblik til forgangne weekend - denne gang, for at fortælle om vores deltagelse i CQWW WPX SSB contesten. Desværre er det ikke de bedste nyheder, for det ser ud til at de glade dage, med bare rimelige forhold på kortbølge, holder pause - i hvert fald var det så ringe søndag, at vi valgte at pakke sammen før tid, og spare stemmen til næste contest, som er EDR's VHF Fieldday - resultatet blev 1034 QSO'er, og omkring 1,3 million point, eller under det halve af resultatet i 2002 og 2001. Og det endda selv om vores PA-trin er blevet repareret, og nu er tilbage på fuld styrke.

 

Onsdag var der så prøve hos Telestyrelsen her i Esbjerg - og et stort TILLYKKE, med den nye A-licens til Rasmus OZ7AII, og med de nye D-licenser til Carsten og René, der nu spændt venter på hvilke kaldesignaler, de bliver tildelt. Desværre var der også et par skuffelser, til deltagerne fra A-licens holdet, men vi håber ikke i giver op, og er villige til at prøve igen, efter lidt ekstra finpudsning af vinterens anstrengelser. Men i hvert fald velkommen på båndene, til René og Carsten.

 

Onsdag var der selvfølgelig også møde i afdelingen - Fieldday møde - hvor vi fik startet op på planlægningen, af disse to store radioaktiviteter. En del af vores nye "Hardware", er stadig under konstruktion / forbedring men der arbejdes på sagen - og skulle du få lyst til at være med, er der stadig plads på begge hold. Næste Fieldday møde er d. 12 maj, hvor gerne skulle være kommet meget længere, med årets contest projekter.

 

Næste onsdag er der almindelig mødeaften, og i anledning af den "tilstødende højtid", er der god mulighed for at kikke forbi i afdelingen - ja, hvem ved, måske ligefrem nyde en medbragt grillKYLLING, eller et PÅSKEæg.

 

På gensyn til nye bedrifter, i Esbjerg afdeling.

 

8. april 2004

Nyhederne for uge 15 - Onsdag var der almindelig mødeaften - hvor der bl.a. var mulighed for læse lidt i "Elektor" som nu igen, er tilbage på vores bladhylde (i fast abonnement). Bernd, OZ1DPR havde medbragt hans nyanskaffelse til beundring - en virkelig flot 2KW balanceret antennetuner, med fjernbetjening. Og så fik vi checket Renés nye (brugte) station, (en YAESU FT100) der desværre ikke sender den helt rigtige opkaldstone for repeaterdrift - skulle du måske, ligge inde med en servicemanuel til sådan en "fætter", hører Redaktionen gerne nærmere, så René også kan være klar, når den nye D-licens ankommer med posten.

Næste onsdag er der planlægningsmøde, forud for årets største arrangement her i Esbjerg, nemlig - HamDay 2004 - og med nu kun 38 dage tilbage, er det ved at være tid til at få styr på de sidste detaljer - kunne du tænke dig at give en hjælpende hånd, med diverse praktiske ting håber vi at hører fra dig.

 

Så kom den nye YAESU FT 847 fra RF-connection - hvad er nu det, tænker nogen måske. Men som bekendt,  skete der desværre et uheld, med den gamle FT 847 sidste år. Et uheld der heldigvis (næsten), er blevet dækket af forsikringen - altså vi har været i stand til at beholde den gamle, og for et mindre tillægsbeløb at anskaffe en ny. Så nu har vi faktisk 2 - den gamle dog med nogle "skavanker", som vi håber at kunne rette. Og hvad skal vi så med den ? - ja, i bestyrelsen er vi blevet enige om at beholde den, og så bruge den til opbygningen af en rigtig satellit station i afdelingen. Det er dog et projekt, der kræver lidt mere end en radio, bl.a. skal vi have fundet en passende rotor, antenner osv. Og om projektet kan blive færdigt i år, ved vi ikke, men der bliver arbejdet på sagen, og vi glæder os allerede nu, til vi også kan tilbyde denne aktivitet, til medlemmerne af EDR Esbjerg afdeling.

 

Så er der igen kommet QSL kort - ja, kommet er nok så meget sagt, pakken er nemlig igen så stor, at den ikke kan være i vores postboks !! - Allan, OZ1IOM har lovet at kører forbi posthuset (i åbningstiden), og hente den, så kortene vil være klar til udlevering - næste onsdag i afdelingen.

 

Vores kursusaktiviteter, for efteråret og vinteren 2004/2005, er nu kommet på plads - check tilbudene under "Kursus", og bemærk at vi nu også tilbyder vores D-licens weekend kursus, til nye radioamatører fra hele landet.

Kunne det have din interesse at deltage, er der allerede åbent for tilmeldinger.

   

Bestyrelsen (og redaktionen) ønsker - God Påske til dig og familien.

  

Og siger på gensyn, i EDR Esbjerg afdeling - stedet for aktivitet og nye spændende tiltag.

 

15. april 2004

Nyhederne for uge 16 - Onsdag var der planlægningsmøde, forud for årets store auktion og loppemarked - HamDay 2004 - og vi er nu næsten klar, til at byde folk velkommen til en gentagelse af sidste års succes. Invitationerne til sidste års sælgere (dem vi kunne finde), og forskellige EDR afdelinger er sendt ud. Vores annonce er med i det sidste nye nummer af OZ, og der kan findes link til HamDay hjemmesiden, en masse forskellige steder. Af de lidt mere praktiske ting, kan vi fortælle at Loppemarkedet, Auktionen og parkering, er på de samme steder som sidste år - det eneste der er flyttet, er HamDay Caféen, der vil være at finde i et telt, på græsplænen ud mod Darumvej, dermed håber vi, at kunne få lidt mere samling på arrangementet. Altså der er nu styr på det meste, og skulle du også have fået lyst, til at komme med din egen loppemarkedsstand, er der stadig væk plads - også til dig - tilmeld digHamDay hjemmesiden, og få solgt dit "overskudskram".

 

Næste onsdag er der almindelig mødeaften, uden det store på programmet - men du kunne jo komme og checke, om der også var noget til dig, i den store pakke fra QSL bureauet.

 

På gensyn, til også den kommende uges højdepunkt - onsdag aften i EDR Esbjerg afdeling.  

 

21. april 2004

Nyhederne for uge 17 - Der er nu endeligt kommet brev fra Telestyrelsen til Carsten og René, der bestod D-licens prøven d. 31. marts - Carsten har fået tildelt kaldesignalet OZ3CBN, og René har fået tildelt kaldesignalet OZ2AKM. Endnu engang velkommen på båndene til jer begge to.

 

Onsdag var der almindelig mødeaften i afdelingen - som sædvanlig en hyggelig aften, hvor mange emner blev vendt og drejet - ja, selv HF stationen kom på arbejde, da Rasmus, OZ7AII selvfølgelig skulle have afprøvet den nye A-licens - velkommen også på HF, Rasmus og bare rolig, det skal nok komme, det med at hører alt hvad en svag DX station siger, eller telegrafere til dig.

 

Næste aktivitet i afdelingen, er det næsten unødvendigt at reklamere for - det har nemlig en næsten komisk effekt, på medlemmernes forråd af middelmådige undskyldninger - LØRDAG d. 24 april 2004 kl. 10.00 - er der Forårsrengøring af vores lokaler, værksteder og depoter. Og til de friske medlemmer, der et par timer, gerne vil hjælpe til med at rengøre / vedligeholde, er der middag på foreningens regning.

 

Næste arrangement i afdelingen er vores traditionelle Old Timer aften, onsdag d. 28. april 2004. Og vi håber også i år at kunne hilse på rigtig mange nye, ældre og gamle radioamatører der i et par timer møder nye / gamle venner, genopfrisker sjove oplevelser, og får endnu en hyggelig aften. I år indledes aftenen, med et kort foredrag af OZ2BB, Chris der kommer herned helt fra Aalborg.

 

Så altså på gensyn - også i den kommende uge - i EDR Esbjerg afdeling.

 

29. april 2004

Nyhederne for uge 18 - Sidste lørdag var der Forårsrengøring af vores lokaler  - Og de 2 (to) fra bestyrelsen, der havde samvittighed til at møde op, fik på i alt 10 timer jævnet det værste skidt og udbedret div. småskader, så alle medlemmer igen et stykke tid, kan komme i afdelingen uden at skulle frygte angreb af støvmider, og nu se lys på den anden side af de der grå/sorte plader - som altså viste sig at være - rigtige vinduer. Henrik og Jan siger tak for mad, og kan kun beklage, at vi ikke kunne spise mere - på afdelingens regning.....

  

Onsdag var der den årlige Old Timer aften i Esbjerg afdeling. Og igen i år, var det en rigtig hyggelig aften med et stort fremmøde - 33 med licens i mere end 20 år, og en 10-12 "nye". Aftenen blev indledt med et rigtigt godt foredrag af Chris, OZ2BB, der levende fortalte om hans tid som radioamatør i Esbjerg - i tiden lige efter krigen. Chris havde også medbragt noget af hans hjemmebyggede grej, og det begejstrede virkelig forsamlingen da Chris med VFO'en, kunne spille en julesang !!! - musefælden vil de fleste, nok også huske mange år frem i tiden.

TAK til Chris, OZ2BB for det fine oplæg til hyggelig snak, og vi ser allerede frem til næste års Old Timer aften. 

Billederne fra dette arrangement, vil i løbet af den kommende uge være at finde i "Galleriet", her på siden.

 

 

Så er endnu en licens blevet opgraderet - Thomas, OZ1TDS var lidt uheldig til prøven her i Esbjerg, men et nyt forsøg i Århus, gav tirsdag resultat - Tillykke med B-licensen, og velkommen også på kortbølge.

 

Mandag var der "Mandagsåbent i værkstedet", for sidste gang i denne sæson. Og vi sluttede da med manér - den nye mastetop med HAM4 rotor blev færdig - yderligere 2 rotorer  blev kontrolleret for et par medlemmer, og et tredje medlem fik en grundig instruktion, i korrekt montage af både PL og N stik. Et par hængepartier er der dog stadig, bl.a. venter vi på stumper til vores VHF PA-trin - så vi fortsætter nok med denne aktivitet, også hen over sommeren, og skulle du få brug for at få noget lavet i værkstedet om mandagen, kan du kontakte Jan, OZ1INN og hører om der er åbent - ellers er det jo stadig (som altid), muligheden om onsdagen.

 

Næste onsdag er der Almindelig mødeaften uden noget fast på programmet, og husk så at der nu er kun

- 16 dage til HamDay 2004 - og tilmeldinger til loppemarkedet modtages stadig. 

  

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling, også i maj måned.

 

7. maj 2004

Nyhederne for uge 19 - Onsdag var der almindelig mødeaften, med sædvanlig pænt fremmøde og snak om alt muligt spændende. Næste onsdag er der Fieldday møde - nummer 2 i rækken - og nu skulle der gerne være ved at være styr, på både det nye grej, og et virkeligt opsat deltagerhold i hvert fald til VHF, der jo allerede finder sted i begyndelsen af juli måned. Med hensyn til VHF grejet, er i hvert fald den nye super antenne ved at være klar - tværbomen er kommet tilbage fra galvanisering (det skal jo også se godt ud), og de sidste 2 antenner skal bare samles. Masten til vores "monster 6m yagi" er også klar - de andre projekter, ja kom og hør hvordan det går. Og skulle du have fået lyst til at deltage, på den ene eller anden måde - HF og/eller VHF er der stadig plads også til dig - men kom forbi onsdag, og hør om planerne for et par meget radioaktive weekender.

 

Forude venter ellers en travl uge, med de sidste forberedelser til årets store begivenhed - HamDay 2004 - næste lørdag d. 15. maj. - men det er du vel klar til ?? - jeg mener, du har nu en uge til at få hævet hele opsparingen, eller få fundet alt dit overskudsgrej frem, tilmeldt dig til loppemarkedet og få sikret din alderdom. Masser af godt grej venter allerede nu på en nye ejere - så der er vel kun tilbage at sige - vi ses, om ikke før så til HamDay 2004.

 

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor tingene sker også i uge 20.

 

14. maj 2004

Nyhederne for uge 20 - Ja, i denne uge er der (fra redaktionens side), faktisk kun blevet tid til at skrive:

På gensyn til HamDay 2004 - i morgen lørdag d. 15 maj - vi håber meget på, også at se DIG til en hyggelig dag med Loppemarked og Auktion, for aktive radioamatører her i Esbjerg.

(Redaktionen vender tilbage i næste uge, med flere nyheder fra alle aktiviteterne i EDR Esbjerg afdeling).

    

21. maj 2004

Nyhederne for uge 21 - Lørdag i sidste uge, var det så endelig blevet tid til - HamDay 2004 - og igen i år, var det glædeligt at se så mange aktive radioamatører fra næsten alle dele af landet, der ønskede at gøre en god handel på loppemarkedet, eller auktionen, samt selvfølgelig møde nye / gamle venner og bekendte. Desværre var vejret ikke det bedste, og den opklaring, vejrudsigten lovede udeblev - det kunne desværre også ses på besøgstallet, der ikke nåede helt op på sidste års niveau. Det betød så bare, at dem der kom kunne fylde bilerne helt op med gode sager - vi håber, i alle kom godt hjem, og kan da oplyse at bl.a. firmaet T. Hansen, er kendt som forhandler af nye støddæmpere til amatørvenlige priser !!

Ellers forløb det tilfredsstillende - synes vi da selv - og det er da også det, vi har hørt fra både sælgere, købere og besøgende. Enkelte ting var til i år blevet ændret, bl.a. var HamDay Caféen blevet flyttet ud i et stort telt, og det kunne mærkes på salget - der var godt nok en del pølser og brød i overskud, men dem mener vi nok vi kan få spist, på en ganske almindelig onsdag aften her til sommer, hvor det er vejr til at starte den lille grill nede i skolegården, og så holde grillaften for medlemmerne - men mere herom senere.

Ellers vil vi gerne sige TAK til alle der kom, solgte, købte eller hjalp med reklame, opstilling og oprydning.

Og vi håber i er med igen, når det hedder velkommen til - HamDay 2005.

 

Billederne fra HamDay 2004, kan ses i galleriet - eller du kan bare trykke her. 

  

Onsdag i uge 20 var der Fieldday møde (nr. 2), og vi snakkede en del om VHF Fieldday, der jo allerede er om kun 43 dage - og lige nu kunne vi faktisk godt bruge endnu en campingvogn - den nye 144 MHz super antenne er næsten klar - de længe ventede dele til vores PA-trin er ankommet, (så nu skal bygges sammen og forhåbentlig virke) - tilladelsen til at være på pladsen er kommet, og Voicerecorderne skulle også være næsten færdige. Så alt i alt, tegner det til endnu en sjov weekend i Marbæk plantage.

 

Onsdag i denne uge var der almindelig mødeaften, og på næste onsdag er der Medlemsmøde, bl.a. med info om kommende aktiviteter og arrangementer, snak om nye tiltag, vores kursusaktiviteter, jagten på endnu flere medlemmer osv. osv. Mød frem og deltag i debatten - bestyrelsen er meget interesseret, i også at hører din mening (men kommer du ikke, bortfalder enhver ret til at klage).

 

På gensyn til Medlemsmøde - i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor radioamatører mødes.

 

28. maj 2004

Nyhederne for uge 22 - Onsdag var der Medlemsmøde, med et tilbageblik på bl.a. 2x foredrag, 2x HF contest, 1x D-licens weekendkursus, 1x Old Timeraften, 1x Forårsrengøring, 2x helt nye radioamatører, flere nye medlemmer, 2x Fieldday møder, 2x bestyrelsesmøder, 1x HamDay, 10x mandagsåbent, 6x alm. mødeaften osv. eller sagt på en anden måde, 33 dage med aktiviteter i EDR Esbjerg afdeling - og det bare siden vores Generalforsamling d. 18. februar 2004. 

Der var også en gennemgang af en del, af de kommende aktiviteter, arrangementer, og byggeprojekter. Bestyrelsen håber på en fortsat stor og bred opbakning, og vil tage de ønsker der kom frem, med i den videre  planlægning af et varieret og spændende program for alle medlemmerne. Der var også en snak, om de forskellige nye tiltag i fritidscenteret - bl.a. ny belægning i gården, og evt. ryge forbyd i foredragssalen. Der var der imod ikke noget nyt i TDC mast sagen. Men et meget positivt møde, med lidt nyt "input" til bestyrelsens videre arbejde - en stor TAK, til de fremmødte.

 

Næste onsdag er der almindelig mødeaften, med sidste frist for tilmelding, til næste lørdags tur til loppemarkedet i Hamborg, eller den store familieudflugt til Egeskov slot d. 12. juni - så skal du med, er det altså senest på onsdag du skal tilmelde dig.

 

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor det sker - også for familien.   

 

3. juni 2004

Nyhederne for uge 23 - Onsdag var der almindelig mødeaften - som sædvanlig med et pænt fremmøde, og snak om næsten alt mellem antenne og jord. Onsdag var der også sidste chance for tilmelding, til årets indkøbstur til Funkflohmarkt i Hamborg - der finder sted nu på lørdag d. 5. juni.

Onsdag var der egentlig også sidste chance, for tilmelding til årets sommer familie udflugt til Egeskov slot - men desværre er der endnu ikke tilmeldt nok, til at turen kan gennemføres - derfor er fristen udsat til næste onsdag, hvor vi så må se om der er nok interesserede til at turen gennemføres, eller vi bliver nød til at aflyse - og det ville da være en skam. Vil du med så kom i afdelingen på onsdag, eller ring til Bjarne, OZ1CWP på tlf. 75154949.

 

 

VHF Fieldday nærmere sig hurtigt - og som sædvanlig skal da også igen i år prøve en ny antenne.

Nej, billedet viser ikke antennen, men det nye bærerør

til de 4 nye 8 element 144MHz yagi antenner.

Hele systemet bliver monteret i toppen af vores TrailerTower - og bliver et af de største antennesystemer, vi nogensinde har haft med på en Fieldday - både HF og VHF.

Såee - glæd jer til et "rimeligt" signal fra OZ5ESB/P.

Og vil du gerne med - så kontakt Jan, OZ1INN. 

  

  

På gensyn til nye spændende aktiviteter i Esbjerg afdeling - også i den kommende tid.

 

12. juni 2004

Nyhederne for uge 24 - Sidste lørdag var vi på tur til loppemarkedet i Hamborg - en masse skrammel, enkelte godbidder og selvfølgelig stor middag på vores sædvanlige restaurant. Altså igen i år, en oplevelse for de aktive radioamatører, der også bygger lidt selv, eller bare er på evig jagt, efter et godt tilbud på brugbart udstyr.

Onsdag var der så igen foredrag i afdelingen - Bjarne, OZ1CWP fortalte om, og demonstrerede hvordan man bygger en effektiv Balun til ens antennesystem. Og han viste også hvordan det så virker i virkeligheden, med en imponerende test opstilling - Tak til Bjarne, for endnu en interessant aften om ferrittens fortræffeligheder.   

 

Mandag lykkedes det så (endelig), at "få hul igennem" på vores PA-trin - i hvert fald på 144MHz. Et par småting - mekanisk - mangler dog stadig, men med lidt hel kan du i den kommende uge, se signalet på dit

S-meter stige til ukendte højder ..........

 

Lørdag d. 12. juni skulle der have været familie sommerudflugt - til Egeskov slot - men desværre, kunne vi i år ikke nå op på et antal deltagere, der kunne få det økonomiske til at hænge sammen. Derfor er det med stor beklagelse, at vi har måttet aflyse turen. Og så rejser sig spørgsmålet, om vi skal arrangere en ny tur til næste år - hvad mener du ? Og har du nogen forslag til, hvor du kunne tænke dig at tage hen med hele familien ?

Bestyrelsen modtager gerne dine kommentarer.

 

Næste onsdag er der så sidste almindelige mødeaften - inden vi går over til vores sommeråbent.

 

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling. 

 

17. juni 2004

Nyhederne for uge 25 - Onsdag var der den sidste normale mødeaften i afdelingen, inden sommerferien og dermed starten på vores "Sommeråbent" - hver onsdag fra kl. 19.30 til 22.00. Sommeråbent fortsætter frem til onsdag d. 4 august, hvor vi ligger lidt blødt ud i den nye sæson, med en almindelig mødeaften. Men der er jo lang tid til - nu skal sommeren og det forhåbentligt gode vejr nydes - og ferie eller ej, et par store aktiviteter skal vi også have overstået.

Her tænkes ikke mindst på VHF Fieldday d. 3/4. juli, hvor vi selvfølgelig også i år deltager fra vores faste plads i Marbæk plantage, og hvor vi håber at se rigtig mange deltagere og besøgende, til en hyggelig weekend i det grønne med en masse godt udstyr, og "High Power" radioaktivitet .

Weekenden efter - d. 10/11. juli deltager HF contest holdet i IARU contesten fra afdelingen, som en del af det danske EDR HQ-hold.

 

Så altså ingen sommerlukket i Esbjerg afdeling - det lader vi andre om. Det eneste der holder ferie er nyhederne

her på siden, der først er tilbage i fuldt omfang igen fra uge 32.

 

Bestyrelsen (og redaktionen) ønsker din og din familie, en rigtig god sommerferie.

   

7. august 2004

Nyhederne for uge 32 - Så er sommerferien for de fleste forhåbentlig veloverstået, og bestyrelsen håber i har samlet kræfter, til en ny sæson med mange spændende aktiviteter i afdelingen. Vejret hen over sommeren, har godt nok ikke været det bedste, men det rådes der da vist nu bod på - derfor (hvis vejret holder) er der Grillaften i afdelingen, nu på onsdag d. 11. august  kl. 20.00 - hvor vi fylder grillen med pølser, og sørger for iskolde øl / sodavand (selvfølgelig til de sædvanlige fornuftige priser). Vi er godt klar over det er med lidt kort varsel, vi invitere - men vi har stadig et lille lager af de berømte HamDay pølser der skal spises, så derfor håber vi at du er behjælpelig med at fortælle det, til alle interesserede du møder ved ishuset, på stranden eller måske på radioen.

 

I et lille tilbageblik på sommeren 2004, kan vi bl.a. fortælle om en vellykket VHF Fieldday i Marbæk, godt nok med lidt færre QSO'er end sidste år, lidt regn og blæst, men alt i alt en hyggelig weekend. Billederne fra arrangementet finder du i Galleriet - eller du kan trykke på billedet, der viser solnedgangen i Marbæk.

 

Vi var også, igen i år, med i IARU World Championship HF contesten, som en del af det officielle EDR hold - OZ1HQ. En virkelig sjov contest, hvor vi kunne bidrage med omkring 1630 QSO'er, eller mere end en i minuttet, i alle de 24 timer testen varede, og næsten 2/3 af alle OZ1HQ QSO'er i 2004 !!

 

Vores sommeråbent har også, igen i år, været godt besøgt - ikke med så mange turister, men mange lokale har brugt muligheden for en fornuftig sludder, og en varm kop kaffe !!!

 

Nu er vi altså tilbage med fuldt program, og her den første månedstid, venter nye aktiviteter som bl.a. Fyrweekend og HF Fieldday - vil du også være med, så skynd dig i afdeling og tilmeld dig. Det samme gælder vores kommende licenskurser - tiden for sidste tilmelding nærmer sig hurtigt, så vil du eller nogen du kender med, så kom i afdelingen og tilmeld dig/jer.

 

På gensyn til en hyggelig grillaften i afdelingen - nu på onsdag d. 11. august 2004.

 

14. august 2004

Nyhederne for uge 33 - Onsdag var der Grillaften i afdelingen. En lille hyggelig sammenkomst, hvor de fremmødte fik stillet sulten, med store lækre pølser / brød / div. døbelse - gratis - og vi fik "tømt restlageret" fra HamDay 2004.

En "miljørigtig" måde at rydde op på, og en succes, vi måske kan gentage til næste år.

 

Fredag var der bestyrelsesmøde, og en af de store ting vi skulle kikke på, var sagen om en evt. udskiftning af vores antennemast ved afdelingen. Her hen over sommeren, har TDC igen interesseret sig for sagen, og efter flere møder, skitser og forslag, er vi nu så langt fremme, at en kontrakt er næsten klar. Enkelte ting er stadig ikke helt på plads, og intet er endnu afgjort, men vi arbejder videre med sagen, der hvis alt går i orden, vil betyde en udskiftning af vores mast i foråret 2005.

 

Næste onsdag er der Fieldday møde 3 - vi skal have samlet op på, hvem der gør hvad, og planlagt de sidste detaljer. Næste lørdag er der Fyr/Fyrskibsweekend, og igen i år planlægger vi at være med, fra verdens største træ fyrskib M/F1 - OZ1VYL - i Esbjerg havn.

Fælles for begge disse arrangementer, er selvfølgelig at de ikke kan gennemføres, uden en rimelig tilslutning fra medlemmerne (dig) - derfor tilmeld dig hurtigst muligt, hvis du vil være med til at yde en lille indsats, for nogle spændende aktiviteter.

Tilmelding til Fyrweekend - kontakt Henrik, OZ2CDJ (7510 1182), og

for HF Fieldday - kontakt Jan, OZ1INN (4053 7394), eller mød op i afdelingen nu på onsdag.

 

På gensyn til nye aktiviteter i EDR Esbjerg afdeling - også i den kommende uge.

 

21. august 2004

Nyhederne for uge 34 - Onsdag var der Fieldday møde i afdelingen. Og nu skulle det meste være på plads, til endnu en spændende weekend på marken i Tjæreborg. I hvert fald er der styr på campingvogne, master, stationer, antenner og operatører / hjælpere - men der er da stadig plads, til mange flere deltagere - var det noget for dig så kontakt Jan, OZ1INN.

Desværre var der ingen interesse for Fyrskibsweekenden (d.21/22. august) - ingen (0) har kontaktet Henrik, OZ2CDJ for at være med, og det på trods af at flere har "luftet", at de gerne vil være med !!!!!

- Venner, vores aktiviteter skal bæres af medlemmerne, og er ikke tænkt som beskæftigelsesterapi for bestyrelsen, vil man være med, er tilmelding i god tid altså nødvendig - og det gælder for øvrigt alle vores aktiviteter, hvor vi beder om tilmelding. Bestyrelsen bruger meget tid, og mange kræfter, på at tilbyde medlemmerne rigtig mange spændende og forskellige aktiviteter - det er lidt træls når det var forgæves.

Nå, men altså ingen aktivering af OZ1VYL i år - vi håber på mere interesse i 2005.

 

Som nogen måske har bemærket, er det store arbejde med renoveringen af udendørsarealerne ved afdelingen, nu gået i gang - det betyder at parkering i skolegården, kan være problematisk, og til fare for bilens undervogn.

Derfor opfordres i til at benytte parkeringspladsen ud mod Darumvej, og med indkørsel også fra Darumvej.

Arbejdet med ny belægning, beplantning, og øvrig forskønnelse af området forventes færdig omkring d. 1. oktober.

 

Så bringer vi en særmelding: "Damse bedes ringe til Sneben (7515 4949)"

 

Næste onsdag er der almindelig mødeaften i afdelingen - med kaffe på kanden, vand på køl og fri sludder.

 

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling.

 

26. august 2004

Nyhederne for uge 35 - Onsdag var der almindelig mødeaften i afdelingen - som altid en aften hvor mange forskellige ting blev vendt, drejet og diskuteret. Den kommende uge står der HF Fieldday på programmet - vi havde godt nok håbet på, at vi kunne finde et foredrag til på onsdag, men det glibede desværre, så vi bruger i stedet aftenen til at finde alt grejet / HF-udstyret frem, og gøre det helt klart til transport på fredag / lørdag.

 

Onsdag, blev der også tid til at sortere en "kilotung" pakke fra QSL-bureauet, der ankom for et stykke tid siden, og der var denne gang "uafhentet gevinst" til bl.a. : OZ1DYI - OZ1HXQ - OZ3EB - OZ4ABH. Men check selv QSL kassen, måske er der også noget til dig.

 

Næste lørdag er der så HF Fieldday, og traditionen tro, stiller vi grejet op på marken i Tjæreborg enge. Skulle du få lyst til at kikke forbi, skal du være meget velkommen - og en ekstra hånd, til hjælp ved opstilling lørdag formiddag, og nedtagning søndag eftermiddag er altid ekstra meget velkommen - ses vi ??

 

På gensyn til "HF Fielddayuge" i EDR Esbjerg afdeling.

    

2. september 2004

Nyhederne for uge 36 - Onsdag var der møde med en sidste snak om, og planlægning af årets HF-Fieldday - nu den kommende weekend. Desværre er vi i år ramt af en særlig bølge af "tøffelhelts planlægning", og dårlige undskyldninger af næsten enhver art - så det bliver nok lidt af en prøvelse, for de trofaste deltagere. I år mangler vi især hjælp med opstillingen lørdag formiddag, og skulle du være en ørn til lidt seriøs HF contest, så skal du heller ikke holde dig tilbage - men kontakte OZ1INN, Jan tlf. 4053 7394 (døgnåbent) hurtigst muligt.

 

Så ser der ud til at være faldet en afgørelse i sagen, med vores gittermast ved afdelingen, som TDC ønskede at overtage - de har pludselig mistet interessen. Ja, faktisk var de forbløffede over, at vi kunne finde på at forlange at de ikke måtte forstyrrer os, og at vi ikke ville demontere hele vores antennesystem, og så bygge det hele op igen - gratis. De synes også det var urimeligt, at vi kunne bede dem om at slukke for deres system, eller stille en lift til rådelighed hvis vi skulle lave større reparationer, eller udskiftninger på vores system !!

Så de ser, om de kan finde en "nemmere" samarbejdspartner i området. Bestyrelsen gider i hvert fald ikke bruge mere tid på projektet - og skulle de vende tilbage, bliver det mod betaling ved kasse 1.

 

Men altså HF Fieldday fra marken i Tjæreborg enge lørdag / søndag, og almindelig mødeaften med snak om weekendens begivenheder, onsdag i afdelingen.  

 

Besøgende er meget velkomne begge steder - ses vi ??

 

9. september 2004

Nyhederne for uge 37 - Sidste weekend, var det så endeligt igen blevet Fieldday tid - denne gang på HF. Som sædvanlig, startede vi på marken i Tjæreborg lørdag kl.09.00 med opstillingen, og selv om vi ikke helt var det antal deltagere, vi havde håbet på, forløb hele arrangementet uden problemer - det skulle da lige være den kraftige havgus, der lavede en del støj om aftenen og natten.

 

Forholdene var heller ikke helt på toppen, så rent QSO mæssigt, var der i år en mindre tilbagegang, men det har vi jo også kunnet se, på vores resultater i vinterens og forårets andre store contest's, så det var ikke ligefrem en overraskelse, at der skulle "knokles" lidt mere for QSO'erne. Vejret var i år, nærmest et kapitel for sig selv - det er mange år siden, vi har været så heldige - 26 grader, stort set vindstille og solskin det meste af de lyse timer.

   

Og det samlede resultat - som der nok sidder en del af vores kære konkurrenter, rundt omkring i landet og spændt venter på ?

Ja, loggen er ikke udregnet endnu, så det må altså vente lidt. Imens kan du nyde nogle billeder, fra arrangementet - klik på billedet her til højre, og se hvad/hvordan og hvorfor.  

 

.

Tak til alle operatører, hjælpere og besøgende for en rigtig hyggelig weekend.

  

Næste onsdag, er der så evalueringsmøde omkring vores deltagelse i begge årets Fielddays - hvad skal vi have forbedret, hvad skal vi have anskaffet - skal vi overhovedet deltage ?? - Mød op på onsdag, og lad os hører din mening.

Næste onsdag er det også sidste chance, for tilmelding til efterårets og vinterens Morse, A/B og D licens kurser - skal du, eller en du kender med, er det altså NU vi skal have din tilmelding. Forhåndsinteressen for deltagelse, har ikke ligefrem været overvældende, men vi håber da at det bliver muligt, at starte et par hold op.

 

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor aktive radioamatører mødes.

  

18. september 2004

Nyhederne for uge 38 - Så blev resultatet af årets VHF Fieldday offentliggjort, og med en temmelig flot 2. plads på 50MHz, en rimelig 4. plads på 144MHz, og en samlet 4. plads totalt - og så endda med deltagelse på kun to bånd, kan vi da vist ikke være særligt utilfredse med placeringen. En mindre opgradering af grejet, måske en udvidelse af vores "operationsområde", lidt mere træning til operatørerne, og så burde vi være at finde i top 3 også på VHF. Tillykke til hele OZ5ESB's VHF hold med resultatet.

 

Onsdag var der så evalueringsmøde, hvor vi fulgte op på vores deltagelse i årets Fielddays på både VHF og HF.

Vi gennemgik resultaterne, og snakkede om mulige forbedringer - hvad det helt konkret drejer sig om, håber vi vores konkurrenter først opdager, når det igen er så vidt. Men arbejdet til de kommende vintermåneder i værkstedet, ser ud til at være sikret.

 

Onsdag var der også sidste tilmeldingsfrist, for efterårets og vinterens kurser. Desværre kunne der til denne sæson kun samles deltagere nok, til et D-licens hold - men med det antal deltagere, vi har oplevet de forgangne år, var det måske ikke så uventet, at der kunne komme et dyk i interessen - vi vender tilbage i 2005, med nye kursus tilbud til radioamatører, der gerne vil i gang med sendetilladelsen, eller udbygge den de har.  

 

Næste onsdag er der Almindelig mødeaften, med en munter snak om løst og fast.

 

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet for rigtige radioamatører.

 

23. september 2004

Nyhederne for uge 39 - Onsdag var der almindelig mødeaften, hvor vi fik blandt meget andet fik "serveret" den færdige log, fra årets HF Fieldday. Og ganske som ventet, var der lidt færre point end sidste år - hvor mange  Fielddaymanageren så vil godkende, må vi i spænding vente på til søndag d. 3. oktober, hvor landsresultatet offentliggøres på årets RM møde i Odense - men vil du se vores "claimed score" for FD 2004, og alle de andre resultater af vores contest aktiviteter, siden 1999 - så check "Contest" linket i menuen til venstre.

  

Så er der ved at ske ting og sager, også på de lidt højere bånd. Brian, OZ1LNI er langt fremme med en 23cm repeater her i Esbjerg.

Antennen er i hvert fald nu kommet op og sidde, i den 24m høje mast på Slåenvej i Esbjerg Nord, meget tæt på Bilka krydset . Selve repeateren skulle også være meget tæt på, at være kørerklar - i begyndelsen vil den dog komme til at kører "Cross band",  med indgangsfrekvens på 70cm, og så udgangsfrekvens på 23cm. Dette skyldes at vi stadig mangler et RX/TX filter, og et nyt koster lidt mere end en bedre brugt bil !

 

Men synes du om dette projekt, modtages der gerne kontante bidrag, eller evt. effekter til salg på årets vinterauktion, til fordel for den nye repeater - kontakt kassereren (OZ1CWP).

  

Så er der også kommet en julegaveindkøbstur på programmet - ja, der er jo kun 3 måneder til !!

Nordeuropas største amatørradiomarked, INTERRADIO i Hannover afholdes i år lørdag d. 6. november, og som for nu snart mange år siden, prøver vi igen i år, at arrangere en af de næsten legendariske ture derned - vil du også med, så skriv dig på listen, som hænger på opslagstavlen v/kopimaskinen.

 

Næste onsdag er der Medlemsmøde i afdelingen - og jo, dette møde er for alle medlemmer, også DIG. Synes du at det meget høje aktivitetsniveau i vores afdelingen, (sammenlignet med andre afdelinger), skal fortsætte er det altså vigtigt, at også du møder frem denne aften. Så vi sammen kan finde ud af, hvad vi skal fortsætte med af aktiviteter og arrangementer. Det ville jo være lidt trist, hvis vi var nød til at stoppe med Sommerudflugt, HamDay, Fieldday, rengøring, licenskurser, contest eller måske juleafslutning, og så det netop var det, du meget gerne ville være med til. Synes du, vi skal beholde det hele, og måske endda udvide tilbudene er det altså NU på onsdag, DU skal komme i afdelingen.

  

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor de store beslutninger tages.

 

2. oktober 2004

Nyhederne for uge 40 - Onsdag var der Medlemsmøde i afdelingen. Og det var da yderst glædeligt, igen at se et stort fremmøde af interesserede medlemmer, der er parat til at hjælpe med vores mange aktiviteter, og ikke tror at det hele bare kommer af sig selv. Bestyrelsen takker for opbakningen, og vil i den nærmeste fremtid arbejde videre med de forskellige gode ideer, og nye tiltag der blev snakket om på mødet.

 

Lørdag d. 2. oktober er der Efterårsrengøring i afdelingens lokaler - og denne aktivitet behøver vist ikke nogen nærmere omtale - men skulle du (meget mod forventning), få lyst til at deltage et par timer så starter vi kl.10.00, og kokken servere middag kl.12.00. Næste onsdag er der Almindelig mødeaften, og husk også at aktiviteterne i værkstedet om mandagen fra kl.19.00 til kl.21.00, igen er tilbage på programmet.

 

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - lørdag / mandag og onsdag.

   

3. oktober 2004

EDR HF Fieldday 2004 - Vinderholdet kl.B.

På EDR'S repræsentantskabsmøde (RM) i dag i Odense, er resultatet af årets HF Fieldday for afdelingsstationer blevet offentliggjort - og igen i 2004 er vinderholdet i kl. B. fra EDR Esbjerg afdeling.

Nummer 2 blev OZ5THY, EDR Hurup afdeling, og nummer 3 blev OZ7MOR, EDR Mors afdeling.

Med en stor og målrettet indsats, hvor der er brugt rigtig mange timer til optimering af grej / udstyr, og ikke mindst træning af operatørerne, er det nu 5. gang i træk, at sejren går til vores contest hold.

 

Bestyrelsen ønsker alle deltagere, et STORT TILLYKKE, med endnu et topresultat. 

     

9. oktober 2004

Nyhederne for uge 41 - Onsdag var der almindelig mødeaften i afdelingen. Og næste onsdag er der Filmaften, med en spændende dokumentarfilm fra årets HF Fieldday, samt en film med et festligt tilbageblik på hvordan et sådant arrangement, blev grebet an i "de gode gamle amatørdage" - gense bl.a. OZ1EYC, Tage på slap line med 6m vandrør, eller hvordan man IKKE starter en generator.

 

Så er der igen kommet QSL kort - ja, udover en del direkte kort, var der også en pakke på 2,1kg fra bureauet, og der er uafhentet større eller mindre bunker til : OZ1DYI, OZ1HXQ, OZ9DQ, OZ4ABH.

Men check selv kassen, måske ligger der også nogen til dig, og venter på afhentning.

 

Fredag var der bestyrelsesmøde i afdelingen, også denne gang med mange sager til behandling, bl.a. datoen for HamDay 2005 som er blevet fastsat til d. 21. maj 2005, et nyt arrangement i forbindelse med Fyrweekend 2005, forsøget på at finde nogle spændende foredrag til det nye år, og også at forsøge at stable et hold sammen, for deltagelse i VHF contesterne fra afdelingen.

En anden ting der blev besluttet, er oprettelsen af en Mailreflektor - hvad er nu det, tænker nogen måske. Men som det også var oppe og vende på Medlemsmødet, er der mange der glemmer hvilke arrangementer der er i afdelingen, og for sent opdager at f.eks. det foredrag man gerne vil høre, var i sidste uge. Derfor tilmeld dig reflektoren, og få en direkte E-mail et par dage før, med oplysninger om arrangementer og aktiviteter i afdelingen.

Du kan tilmelde dig - Reflektoren - her, ved bare at sende en E-mail fra den E-mail konto, du ønsker post til.

 

Som det fremgår at indlægget fra d. 3. oktober, vandt OZ5ESB årets HF Fieldday for afdelingsstationer kl. B.

Med et samlet pointtal på 1.157.526 til OZ5ESB, blev det til en sikker 1. plads, for 5. år i træk foran nr. 2, OZ5THY EDR Hurup afdeling med 404.118 point, og nr. 3 OZ7MOR EDR Mors afdeling med 375.658 point.

Diplomerne er allerede ankommet, (jeg håber VHF Fieldday manageren læser med) og vi arbejder på at få pokalen overrakt d. 24. november, lige inden Vinterauktionen (ligesom vi plejer).

 

På gensyn til Filmaften i efterårsferien - i din afdeling, EDR Esbjerg.

 

14. oktober 2004

Nyhederne for uge 42 - Onsdag var der Filmaften i afdelingen. Som en fast tradition i skolernes efterårsferie, var der et gensyn med aktiviteterne i årets Fieldday - desværre blev der ikke optaget nogen videofilm på VHF delen, da kameraet var gået i stykker. Men fra HF delen, var det lykkedes Bjarne, OZ1BBC at opfange stemningen af en fornøjelig og effektiv indsats, fra et godt sammenrystet hold (eller var det filmen?) - Tak til Bjarne, OZ1BBC for indsatsen som fotograf. Der var også et festligt gensyn med filmen fra Fieldday anno 1992 - og vi må konstatere at vi er kommet langt, rigtigt langt, både hvad angår udstyret, opstilling / nedtagning og ikke mindst operatørerne, der har lært hvordan man gør - 3 operatører om en radio samtidig, som i 1992 er ikke længere nødvendigt!!!!.

 

Her i den kommende weekend, er der igen gang i "fabrikationen" - af nye radioamatører. Og nu på torsdag, er der så prøve ved Telestyrelsen, her i Esbjerg. Vi ønsker kursusdeltagerne held og lykke med prøven, og håber at kunne byde dem velkommen på båndene, i nærmeste fremtid.

 

Næste onsdag er der Almindelig mødeaften, uden noget fast på programmet - i hvert fald indtil videre. Men vil du ikke gå glip af vores mange arrangementer og spændende aktiviteter, så tilmeld dig vores E-mailreflektor, og bliv opdateret med de allersidste informationer, lige i din indbakke. 

 

På gensyn, også i den kommende uge i EDR Esbjerg afdeling.

  

22. oktober 2004

Nyhederne for uge 43 - I weekenden var der D-licens kursus, og desværre var vi ramt af sygdom, blandt deltagerne, men de 2 der mødte frem, fik da lært hvad de skulle, i hvert fald bestod Karsten og Henning torsdag aften, prøven ved Telestyrelsen her i Esbjerg - et STORT TILLYKKE til jer begge, og velkommen på båndene. Nærmere om hvilke kaldesignaler de har fået tildelt følger, når Telestyrelsen har fået behandlet prøverne.

  

Onsdag var der almindelig mødeaften - krydret med temmelig mange ualmindelige historier, lumre vitser og forskellige barske internetreklamer, serveret af formanden og kassereren. Jo, en rigtig hyggelig aften !!

 

Den opmærksomme besøgende, her på hjemmesiden, har måske opdaget at vores hjemmesider var "OFF AiR" i små 5 timer tirsdag formiddag - det vil vi selvfølgelig gerne beklage, over for dem der klikkede ind forgæves - men TDC skulle udskifte vores ADSL-modem til den sidste nye teknik, og vi ville i den forbindelse selv skifte vores router. Alt dette betyder, at det nu er muligt at koble sig op på vores netværk - trådløst fra hele bygningen (selvfølgelig krypteret), og problemerne med forstyrrelser, og dermed udfald, når vi kører fuld effekt på 1.8 MHz, skulle også gerne være et overstået kapitel.

 

Næste onsdag er der foredrag, med en "vaskeægte" ekspert udi antenner, DX og contest, nemlig formanden for Danish DX Group - Finn Hoffmann, OZ7YY der kommer og fortæller, om dine antennemuligheder også selv om pladsen på altanen måske er begrænset, eller du er bange for at naboerne ikke vil synes om en 42m gittermast i baghaven (det er ellers så flot). Foredraget er selvfølgelig åbent for alle interesserede, men kom i god tid, der er kun siddepladser til de første 60. 

 

På gensyn til Foredragsaften, i Esbjergs bedste forening for aktive radioamatører - EDR Esbjerg afdeling.

 

30. oktober 2004

Nyhederne for uge 44 - Onsdag var der igen et spændende og interessant foredrag i afdelingen.

Finn, OZ7YY fortalte om forskellige små, og simple  antenners opbygning og virkemåde. Og selv om han startede med at udtale de vise ord, "at livet er for kort til QRP og trapantenner", lykkedes det nu vældigt godt at komme omkring emnet - TAK til Finn for en hyggelig aften, og et anbefalelsesværdig foredrag.

 

At Henning (venter stadig på sit kaldesignal) onsdag aften, synes han ville glæde os med en virkelig solid omgang overdådige konditorkager, gjorde så absolut ikke oplevelsen mindre - TAK til Henning for dette prisværdige initiativ.  

 

Så går vi en travl weekend i møde - fra afdelingen, kører vi med i årets største contest på HF (CQWW DX), og på søndag har man, valgt at afholde årets Amatørtræf Fyn i SKF hallen, Odense.

Næste onsdag er der almindelig mødeaften i afdelingen, og næste lørdag fylder vi bilerne, og kører ned til Nordeuropas største Amatørtræf - INTERRADIO messen i Hannover - vil du med ned og se, hvad de ca. 400 loppestande, og ca. 80 kommercielle forhandlere kan tilbyde, er der sidste tilmeldingsfrist på onsdag, hvor vi også aftaler de sidste detaljer, bl.a. om hvem der lægger biler til, og hvornår vi starter.

 

På gensyn til nye aktiviteter i EDR Esbjerg afdeling - stedet, hvor også de kageglade radioamatører mødes.

   

4. november 2004

Nyhederne for uge 45 - Sidste weekend sluttede vi årets HF contest aktiviteter af, med deltagelse i CQWW DX SSB fra afdelingen. Og med overraskende gode forhold på alle bånd - ja, selv på 28MHz fik vi kørt 300 QSO'er og hele 65 DXCC lande, kunne vi bestemt ikke klage. I alt blev det til 2343 QSO'er, og 337 DXCC lande på de 6 bånd fra 1,8 til 28 MHz, og det alt sammen på kun 48 timer. Næste HF contest fra afdelingen er ARRL DX SSB

 d. 5/6. marts 2005. Men indtil da, er det ikke sådan at vi ligger på den lade side fra afdelingsstationen, Kurt OZ4AFQ er startet op med deltagelse i EDR's aktivitetstest på VHF fra afdelingen, og kunne du tænke dig at være med, er du meget velkommen. Kurt startede op tirsdag aften, for ligesom at se, om det var muligt at nå ud over kommunegrænsen, og med 46 QSO'er til bl.a. Danmark, Norge, Tyskland, Holland, næsten Polen (½ QSO) og England tegner det til at kunne blive en interessant aktivitet - næste gang er d. 7. december.

  

Onsdag var der almindelig mødeaften, og næste onsdag er der foredrag - Lars, OZ1FUS vil fortælle om Low Pass filtre, hvad de gør godt for, hvordan man beregner dem, og endelig hvordan man laver dem, så de også virker. Altså igen et interessant foredrag, der henvender sig til både nybegynderen og de mere erfarne.

  

Lørdag d. 6. november er der Euro'er, gode stumper og billigt grej på programmet - vi kører ned til INTERRADIO messen i Hannover, og ser på kæmpe udvalget. Denne gang bliver det med 3 biler, og skulle du have glemt at melde dig til, er der endnu en (1) plads ledig - skal du ha' den, så ring til Jan, OZ1INN inden lørdag morgen kl. 05.00, hvor vi kører fra Esbjerg - er der andre danskere, der skal med i den vestjyske convoy, så kører vi fra bageren i Kruså kl. 06.00, og vil på vejen derned være QRV på 145.312.5 MHz.

        

På gensyn, her der og alle vegne - i Nordeuropa, eller i hvert fald til foredrag i EDR Esbjerg afd. nu på onsdag.  

   

12. november 2004

Nyhederne for uge 46 - Sidste lørdag drog 12 morgenfriske medlemmer på tur - til INTERRADIO i Hannover.

Kl. 05.00 startede vi fra Esbjerg, og med et kort ophold ved bageren i Padborg, en pause på en rasteplads og i alt sådan ca. 460km, var vi endelig fremme omkring kl. 09.30. Og det var da bestemt den lange tur værd, udvalget var stort (meget) og priserne rimelige. Ingen havde planer om at købe en ny station dernede, men en masse forskellige stumper og tilbehør blev fyldt i bilerne, inden turen gik hjem over igen. Vi var tilbage i Esbjerg omkring kl. 20.00 - en god oplevelse rigere. Datoen næste år, for dette arrangement er d. 5. november 2005.

Onsdag var der planlagt et foredrag med Lars, OZ1FUS om Low Pass filtre - men desværre blev Lars syg.

I stedet så vi en spændende film, om Solen og dens indvirkning på universet. Næste onsdag er der Almindelig mødeaften, og onsdag d. 24. november er der Vinterauktion og Fielddaypokal overrækkelse i afdelingen. Så benyt chance - find dit gamle overskudsgrej frem, og få det solgt / byttet med noget bedre. 

 

Så er der også kommet besked, fra Telestyrelsen til Henning og Karsten, begge har de fået en D-licens.

Og Henning har fået kaldesignalet OZ2HRI, og Karsten har fået kaldesignalet OZ2KVM 

 - et stort Tillykke, og velkommen på båndene.

 

Næste onsdag er det sidste frist i år, for indlevering af QSL-kort til forsendelse til bureauet - så altså husk at få stakken med dine egne kort med i afdelingen - nu på onsdag. Du kunne jo ved den lejlighed, også se om der var kommet nogen i kassen, til dig.

 

Så vil vi gerne igen, slå et slag for vores Medlemsservice - E-mailreflektor. Tilmeld dig her, og bliv opdateret med hensyn til vores mange aktiviteter og arrangementer, ændringer, aflysninger osv. Det er jo så ærgerlig at gå glib af noget, eller at kører forgæves. Bare send den E-mail der kommer frem, hvis du trykker på linket (du behøver ikke skrive noget i den), og du er med.

 

Det var så nyhederne for denne uge - godt nok lidt forsinket. Men redaktøren var i går sydpå, efter et stort læs forsyninger til årets Juleafslutning for alle medlemmer og familie, i afdelingen. Og i kan godt begynde at glæde jer til d. 15. december, der er købt rigeligt med gløgg, og masser af snolder (ja, kassereren græder nok, når han får regningen).

 

På gensyn i afdelingen, nu på onsdag.    

  

19. november 2004

Nyhederne for uge 47 - Så er vinteren hastigt på vej, den første sne er i hvert fald allerede faldet, det har blæst lidt mere end normalt, og til tider føles det rigtigt køligt udenfor. Derfor er det så absolut en stor fordel, at der er tag på vores værksted og at radiatoren virker, for hver mandag er der fuld fart på byggeaktiviteterne - for øjeblikket står der solide kasser, til alle vores store "portabel pløkker" på programmet, og ordrebogen er fyldt med nye projekter, flere år frem. Men skulle du have brug for, at lave lidt mekanisk arbejde til dig selv, er du også meget velkommen til at deltage i løjerne - om mandagen, til Mandagsåbent i værkstedet.

 

Onsdag var der almindelig mødeaften. Men næste onsdag d. 24. november, er der igen god grund til at komme ekstra tidligt i afdelingen - det er igen blevet tid til vores VinterAuktion, og HF Fieldday pokaloverrækkelse.

Som de sidste 4 år er der også i år, inden selve Auktionen starter, overrækkelse af Fielddaypokalen for vores 1. plads i kl. B - af kredsens nye HB medlem Martin, OZ3MC der kommer forbi med vores pokal.

Til selve Auktionen, er vi selvfølgelig endnu ikke klar over hvad der kommer, men har du noget grej / udstyr i overskud, og som du vil af med, er du meget velkommen til at tage det med - indleveringen starter kl. 19.00, og for at undgå fejl, bedes du mærke det med dit kaldesignal eller navn, samt evt. mindste pris. Så altså kom tidligt - der er kun siddepladser til de første 60!!

Som billedet her til højre viser, har vi købt lidt eksklusivt nyt udstyr, til vores imponerende og veludstyrede radiostation - OZ5ESB.

Et superflot lasergraveret lysskilt, i farverne blåt og hvidt, vil fremover ikke lade nogen besøgende være i tvivl om, hvilket kaldesignal der er tildelt -

 

EDR Esbjerg Afdeling.

Og når HF Fieldday pokalen så kommer tilbage på sin rette plads - ja, så er der vel ikke et øje tørt.

Næste uge er der også lidt ekstra arbejde til bestyrelsen - fredag er der bestyrelsesmøde, og er der nogle ting du ønsker behandlet, forslag, ideer osv. så giv besked, til et af bestyrelsesmedlemmerne.

 

Du kunne jo også, nu da du er kommet ind på vores hjemmeside, lige checke linket "Aktiviteter" - her vil du kunne se at næsten alle vores kommende aktiviteter, og arrangementer helt frem til sommerferien, er kommet på plads - enkelte ting som f.eks. vores sommerudflugt mangler dog endnu, men kommer på snarest. Og bestyrelsen håber i det mindste at noget af det, kunne interessere dig - ellers læs afsnittet ovenfor igen !.  

 

På gensyn bl.a. til Auktion (og pokalfest) i EDR Esbjerg afdeling - stedet for aktive radioamatører.

 

26. november 2004

Nyhederne for uge 48 - Onsdag var der så VinterAuktion i afdelingen - med et pænt fremmøde, og mange gode sager "under hammeren", der traditionen tro, og med sikker hånd blev ført af Børge, OZ2ZJ. Som sædvanligt blev der opnået gode priser - både for køber og sælger. Og mange kunne tage hjem, med de sidste dele til et af vinterens kommende projekter, nye måleinstrumenter, eller f.eks. dele fra den gamle Esbjerg sender. Men var du så uheldig, at lige netop det du står og mangler, ikke var på auktion, eller nåede du ikke at få dit overskudsgrej med - ja, så er chancen der igen, til næste års store auktion og loppemarked - HamDay d. 21. maj 2005. 

  

Og så kom EDR´s HF Fieldday kl. B. pokal, "hjem" på sin rette plads - for 5. år i træk.

 

På vegne af EDR Esbjerg afdeling,

modtog Bjarne, OZ1CWP pokalen fra EDR kreds 7.´s nye HB medlem Martin, OZ3MC der sammen med Karl Kristian, OZ5KK havde taget turen hertil fra Skive.

Bag Martin og Bjarne, ses en del af årets HF Fieldday team, der gjorde det muligt - igen i år.

 

Og som Martin sagde, i sin tale til forsamlingen - så kommer han da meget gerne igen - også i 2005.

   

Så er vi nået frem til julemåneden - der skal laves og ordnes en masse ting, gaverne skal pakkes ind, der skal bages og fedesvinet skal slagtes. Men der er jo også andet på programmet, f.eks. er der nu på onsdag almindelig mødeaften i afdelingen - med snak om løst og fast.

 

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - også nu på onsdag - ses vi ?

 

2. december 2004

Nyhederne for uge 49 - Onsdag var der almindelig mødeaften, bl.a. med en snak om de mange gode ting, folk fik købt på sidste uges auktion i afdelingen. Og næste onsdag er der Diplomaften - hvor vi igen kikker på de mange QSL-kort, der i det forløbende år er kommet til OZ5ESB. For nu må det snart være tæt på, at der er kort nok til vores 5BDXCC, og dermed den eftertragtede valnøddeplakette.  

Så er vi kommet ind i julemåneden. Butikker, gader og stræder er pyntet til julefest. Og på torvet står byens store juletræ, og lyser her i vintermørket. At det snart er jul, kan man også se på vores forside her på nettet, hvor nisser, rensdyr og juletræet er kommet frem igen.

Men i år, synes vi at der skulle lidt ekstra til, for at sprede julestemning - både til vores "hårdt prøvede" naboer, men også til de mange besøgende på Gammelby fritidscenter. Derfor har de aktive værkstedsfolk, fremstillet et stort flot lysende juletræ, som nu er monteret 20m oppe i vores gittermast.

Men kom selv forbi, og nyd det i virkeligheden - det er  meget bedre, end billedet her til højre. 

Så er "OZ" for december også snart på gaden - desværre, er der denne gang sket en fejl. Vores indlæg er kun begrænset kommet med - allersidst i afsnittet "Afdelings nyt". Og det er i hvert fald ikke vores skyld - indlægget skulle indsendes pr. E-mail senest d. 19/11, og vi sendte vores af sted d. 16/11, alligevel modtager vi d. 25/11 en E-mail fra redaktionen, om at vores indlæg er indsendt for sent, og ikke kommer med !!  - en kontakt til hovedredaktøren, gjorde dog at vores program, og indkaldelsen til Generalforsamlingen kommer med alligevel. Hvad og hvorfor det er sket, ved ingen på "OZ"´s redaktion, og vi kan fra bestyrelsens side, desværre kun beklage det skete, og så fremover kræve kvittering for det indsendte indlæg.

 

Tilbage til de mere tilfredsstillende aktiviteter, vil vi gerne igen gøre lidt reklame for deltagelse i VHF aktivitetstesten, nu den kommende tirsdag, hvor Kurt, OZ4AFQ "lufter" OZ5ESB - kunne du tænke dig at være med som operatør, så kontakt Kurt (på tlf. 25 423 455), og aftal nærmere.

 

På gensyn "under træet", til hyggelige aktiviteter i EDR Esbjerg afdeling.
  

11. december 2004

Nyhederne for uge 50 - Tirsdag var der aktivitetstest på VHF. Og Kurt, OZ4AFQ der denne gang havde fået selskab af Kenneth, OZ2ADE var med fra OZ5ESB - men desværre, de helt fantastisk gode forhold, vi har oplevet torsdag og fredag i denne uge, var ikke startet endnu tirsdag aften, så resultatet var lidt skuffende. Men de prøver igen - første tirsdag i 2005 - og skulle du få lyst til at være med, så kontakt Kurt, OZ4AFQ.

  

Onsdag var der Diplomaften - det vil sige vi fik sorteret den bunke, på omkring 3000+ kort der er kommet til OZ5ESB i 2004. Og så fik vi gennemgået endnu et par bånd for DXCC-lande, i jagten på de magiske 100 på hvert af de 5 "gamle" HF bånd, der vil give os 5BDXCC. Men med omkring endnu en 20 000 - 30 000 kort at gå igennem, er det et temmelig stort arbejde - så vi vender tilbage til "kontrollen", ved førstkommende lejlighed.

 

Så er der kun 20 dage tilbage af året 2004, og vi er nået frem til det sidste arrangement i afdelingen inden jul og nytårsferien. Nemlig vores Juleafslutning for alle medlemmer / familie, og "venner af huset" med som traditionen byder gløgg, æbleskiver, banko, snolder, lotteri, brunkager osv. Bestyrelsen håber meget at du, og hele din familie vil deltage i denne hyggeaften i afdelingen.

   

Så på gensyn til Juleafslutning i EDR Esbjerg afdeling, nu på onsdag d. 15. december 2004. 

 

18. december 2004

Nyhederne for uge 51 - og de sidste i 2004.

Onsdag var der Juleafslutning i afdelingen.

Og 42 glade mennesker havde en rigtig hyggelig aften med alt hvad dertil hører af julegodter, hjemmelavede æbleskiver, varm gløgg, banko og lotteri.

Ja, - nogen var endda så heldige, at de næsten var nød til at kører hjem efter traileren, til alle deres mange fine gevinster, mens andre mere "drevne spillefugle", havde været så forudseende, at medbringe en stor rummelig gavesæk. 

Men alle havde da vist en hyggelig aften, og ingen behøvede at gå sultne hjem - resterne - de sidste pebernødder og brunkager, spiser vi efter juleferien.

Så er der kommet post til alle medlemmer, fra afdelingens kasserere - en frisk udgave af vores fine foreningsblad, og et indbetalingskort til kontingentet for første halvår 2005 - og få nu den lille sag bragt ud af verden i god tid, så både du og kassereren, slipper for bøvlet med rykkere, advokater osv. I bladet finder du et par spændende artikler, og det tætpakkede program helt frem til sommerferien - som jo kun er små 6 måneder væk.

 

Og hermed er alle aktiviteter og arrangementer i 2004, i EDR Esbjerg afdeling så veloverstået, og vi kan se tilbage på endnu et meget aktivt år, med bl.a. 7 foredrag/temaaftener, HamDay, 2 Fieldday's, Auktion,

2 filmaftener, Interradio i Hannover, 6 bestyrelsesmøder, 5 store HF contest's fra afdelingen, 2 rengøringsdage, loppemarked i Hamborg, 2 D-licens weekend kurser, 1 Old Timer aften, 2 medlemsmøder, næsten 9000 QSO'er fra OZ5ESB, adskillige kasser cola og mange kilo kaffe, 1 Generalforsamling, en del forskellige forberedelses aftener, og stor aktivitet i værkstedet om mandagen - for bare lige at nævne noget, af alt det året har budt på.

Bestyrelsen vil gerne sige alle, TAK for den gode tilslutningen, og håber på samme gode opbakning også i det kommende år. Og det er vores håb at aktiviteter som f.eks. Sommerudflugt, og Fyrweekend der igen er på programmet i 2005, kan afvikles med et rimeligt antal deltagere. Men der er også nye ting på vej, i året der kommer bl.a. et spændende afdelingsbyggeprojekt, så nyd nu jeres Jul / Nytårs ferie - der bliver brug for lidt opsparet energi til alle aktiviteterne i 2005.

 

Bestyrelsen og redaktionen ønsker jer alle, en Glædelig Jul og et rigtigt Godt nytår.

   

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling i 2005.  

 

Nyhederne er tilbage her på hjemmesiden - i uge 1, 2005.

 

 

Tilbage til Sidste nyt