OZ3REK / OZ9REL - VHF Repeateren OZ3REK, og UHF Repeateren OZ9REL.
 

Foreningen EDR Esbjerg afdeling ejer, og driver to FM repeatere -

en for VHF (145 MHz), og en for UHF (434 MHz). Begge er de fysisk

placeret, i en teknikcontainer, ved foden af SONOFON masten som står ved

Sædding varmecentral, ud mod Sædding Ringvej i det nordlige Esbjerg.

Antennerne er placeret i toppen af masten ca. 50m oppe, og masten 

står i kote 16. Lokatoren for begge repeatere er JO45FL.

 

Begge repeateres drift - certifikater, forsikring, el - forbrug osv. betales af EDR

Esbjerg afdeling, mens udgifter til nyt materiel / udstyr, hovedsagligt finansieres

af frivillige bidrag fra brugerne - kunne du tænke dig, at støtte den videre

udbygning og optimering, modtager kassereren for EDR Esbjerg afdeling meget

gerne et bidrag - stort eller lille.

 

 

For dem, der ikke ved hvad en repeater er, vil vi her komme med en kort forklaring. Uanset hvilket certifikat du har, eller får, giver den dig ret til at operere på både 145, og 434 MHz. På disse 2 frekvensbånd vil din rækkevidde, under normale forhold, være begrænset til ca. 50 km, hvis du bruger en stationær station med en god, og frit placeret antenne. Er du derimod mobil, bruger en håndstation, eller ikke har mulighed for at opsætte en udendørs antenne, er rækkevidden for det meste noget mindre.

 

For at råde bod på dette, er der rundt omkring i hele landet, opsat repeatere (forstærkerstationer), der ved hjælp af en sender/modtager, et filter, og højt placerede antenner, alligevel gør det muligt for dig at komme meget langt  omkring - ja, selv kontakter til England eller Tyskland, er ikke ualmindelige.

Systemet virker ved at du sender, på en frekvens (repeaterens indgangsfrekvens). Repeateren forstærker så dit signal, og sender det ud på (repeaterens udgangsfrekvens) - dermed får du dit "svage" signal, spredt i hele repeaterens dækningsområde via dens høje

antenner, og med repeaterens udgangseffekt - ganske smart, og effektivt.

 

Tekniske data :

OZ3REK er kaldesignalet på vores VHF repeater.

Udgangsfrekvens (RV2) : 145.650 MHz.

Indgangsfrekvens (RV2) : 145.050 MHz.

Toneopkald : 1750 Hz.

Antenne : 2 stk. combined dipoler (Procom).

Filter : 5 stk. "granat hylster" filter.

RX/TX : 2 x Motorola GM900.

Udgangseffekt : 16 W.

Taletidsbegrænsning : 3. minutter.

Repeater styring : OZ1LDO og OZ1LNI. 

Ansvarshavende : OZ1LNI, Brian Thomsen.

OZ3REK RX/TX.

OZ3REK filter.

OZ3REK antenner.

OZ9REL er kaldesignalet på vores UHF repeater.

Udgangsfrekvens (RU2) : 434.962,5 MHz.

Indgangsfrekvens (RU2) : 432.962,5 MHz.

Pilottone: 88,5 Hz.

Antenne : 4 stk. combined dipoler (Procom).

Filter : Procom.

RX/TX : 2 x Motorola GM350.

Udgangseffekt : 20 W.

Taletidsbegrænsning : 3. minutter. 

 Repeater styring : OZ1LN.                    

Ansvarshavende : OZ1LNI, Brian Thomsen.

OZ9REL RX/TX.

OZ9REL filter.

OZ9REL antenner.