Tilbage til galleri 2006

 

Valgmøde - forud for valget, til ledelsen af landsforeningen EDR - i Esbjerg afdeling - d. 17. maj.

Kandidater og tilhører fra nær og fjern ankommer - i alt ca. 45 deltagere. Kjeld, OZ1FF byder velkommen.

Dagsordnen præsenteres af ordstyreren - Ronald, OZ1CBQ.

Jørn, OZ1HYP præsentere sit kandidatur til formandsposten.

Svend, OZ7S præsentere sit kandidatur til formandsposten.

Spørgsmål fra salen, til de 2 formandskandidater.

EDR's nye hjemmeside præsenteres. En kort pause - og tid til at strække benene, snakke og indkøbe et par forfriskninger fra afdelingens køkkenhold.

EDR Esbjerg afdeling takker

alle deltagere for en god debat, og

 et meget positivt møde.

 

Og ønsker alle kandidater

god held ved valget.

Kandidaterne til HB og RM, præsentere deres kandidatur.