Sidste nyt -

de "allervarmeste" nyheder,

omkring EDR Esbjerg afdeling.

   

   

Nyhederne opdateres selvfølgelig løbende, og mindst 1 gang i ugen. Eventuelle oplysninger eller   

 indlæg der ønskes viderebragt her på siden, kan sendes til redaktionen.

17. marts 2019

Nyhederne for uge 11 - Mandag blev der knoklet - nej, ikke på værkstedet men, på vores kælderlager. Vinterens nyankomne effekter skulle sorteres, så det rigtige kunne blive pakket ned til vores stand i Rosmalen, Holland. Det fortsatte onsdag og torsdag inden det udvalgte fredag blev fragtet sydpå. Lørdag morgen blev der pakket ud - lidt en udfordring i silende regn og stærk blæst, er det sin sag at få det hele indenfor uden det bliver alt for gennemblødt. Som sædvanligt var messen fin besøgt og salget gik rimeligt - men de lokale er nu ikke som folk er flest :-). Først ankommer man og så går man alle stande grundigt igennem for at finde de allerbedste tilbud. Når det så er overstået og vi er godt efter middag begynder folk at finde "mønterne" frem for at handle - problemet er bare at der måske har været nogen før og det udsete er væk. Så må alle salgstalenter i brug for at overbevise

folk om at købe noget andet - det lykkedes desværre ikke altid :-(. Heldigvis er der mange trofaste kunder, venner og flinke folk der kikker forbi vores stand til en lille snak om alt hvad der sker indenfor vores hobby. Kl. 15.30 blev der pakket sammen (i en kort pause i regnvejret) og turen tilbage til DK kunne starte. Vejret, vejarbejde og motorvejs lukninger var fortsat udfordringer på vejen hjem - men kl. 00.15 var resterne læsset af i afdelingen - tid til at komme hjem og få lidt søvn :-).

        

Ud over denne uges aktiviteter med vores tur til Holland, var der onsdag Almindelig mødeaften med de sædvanlige aktiviteter i mødelokalerne og på QSL-bureauet. Den kommende uge fortsætter vi på værkstedet / lageret mandag aften, hvor resterne skal sorteres og sættes på plads. Tirsdag er der Tech4Fun og nye udfordringer med loddekolberne. Onsdag er der igen Almindelig mødeaften uden noget specielt planlagt - men er der interesse, kan der leveres en fyldestgørende beretning om hollandske vejskilte.......

     

Glædeligt har flere henvendt sig om deltagelse i et D-certifikat kursus. Desværre er kalenderen frem mod sommerferien så fuld af aktiviteter og forskellige andre gøremål at det næste kursus først tilbydes i efteråret - nærmere bestemt i weekenden d. 21.-22. september. Der er lang tid til - men er du interesseret i at være med er din tilmelding velkommen allerede nu - se mere her.

    

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - i den kommende uge.

    

10. marts 2019

Nyhederne for uge 10 - Værkstedsteamet har nu nået grænsen for, hvad der kan være på arbejdsbordet samtidig. Men det er bare så svært at vælge mellem de mange projekter, når der hele tiden kommer nye spændende byggesæt eller nye idéer til et eller andet. Løsningen er nok ikke bare at udvide bordet, men mere et  spørgsmål om at udvide arbejdstiden eller hyre nogle flere aktive  deltagere til de mange forskellige projekter og opgaver

- interesseret så kik forbi værkstedet mandag aften. 

        

Sidste weekends deltagelse i ARRL DX SSB Contest sluttede med i alt 315 QSO'er på 14MHz - det kan man nok ikke klage over når vi kun var aktive i knap 6 timer og forholdene til Nordamerika var noget præget af de manglende solpletter. Men sjovt endnu engang at "lufte" vores kaldesignal blandt de store.

    

Der bliver hver dag flere af de lyse timer, græsset er så småt begyndt at gro og forårs blomsterne er allerede store - det er vist på tide at gøre lidt reklame for årets store handelsdag i Esbjerg.

HamDay 2019 afholdes i år - lørdag d. 4. maj og de første trofaste deltagere har allerede meddelt at de kommer. Har du også noget du gerne vil ha' solgt og vil reservere et bord eller måske flere til din stand er der nu åben for tilmelding af sælgere. Det sker via www.HamDay.dk hvor du også kan se hvad det hele går ud på.

    

Den kommende uge fortsætter vi mandag aften pakningen af grej til vores stand på The 44th. Dutch National Radio Flea market 2019 i Holland næste lørdag. Det fortsætter vi med onsdag hvor der også er Almindelig mødeaften - med det sædvanlige udvalg af valgfrie interessante aktiviteter. Vi bliver dog nød til at fortælle at de sidste småkager fra sidste års Juleafslutning nu desværre er historie - kagedåsen er igen helt tom :-( - så kaffen må nydes uden tilbehør, indtil vi måske er heldige og finder en sponsor.

     

På gensyn til aktiviteterne i Esbjerg - eller måske ved stand C23-24 i Rosmalen, Holland på lørdag.

    

3. marts 2019

Nyhederne for uge 9 - Årets Generalforsamling var omdrejningspunktet denne uge. Onsdag havde 16 aktive medlemmer fundet vej til beslutningerne i lokale 2 (et ganske fint lokale vi havde lånt til lejligheden). Første punkt var valg af en Dirigent - dette ærefulde hverv tilfaldt Ronald, OZ1CBQ - til stemmetællere blev Jørgen, OZ4ABH og Thomas, OZ1TDS valgt.

Formanden, Henrik, OZ1HBM aflagde herefter beretning - den kan du se på dette link. Der var ingen spørgsmål og Beretningen blev godkendt med applaus. Næste punkt på dagsordnen var aflæggelse af det reviderede regnskab - en kopi kan afhentes i afdelingen. Af hovedpunkterne kan nævnes at vi kom ud af 2018 med et lille overskud på 6262,- kr. som vi overfører til formuen, som så samlet er på 180.531,- kr. Der var   

ingen spørgsmål til vores Kasserer - Bjarne, OZ1CWP og regnskabet blev godkendt med applaus. Der var til i år ikke indkommet nogen forslag, så det punkt tog ikke lang tid. Det samme var tilfældet med punktet "Fastsættelse af kontingentet" - her fortsætter vi med de samme lave takster et år endnu.

Så var vi nået frem til valg til Bestyrelsen. Formand Henrik, OZ1HBM ønskede som bekendt desværre ikke at fortsætte - og det ville være lyv at sige at folk står i kø for at blive formand.

Men Kjeld, OZ1FF var endnu engang villig til at "springe til" og tage et år mere som formand, så Kjeld blev valgt med alle 16 stemmer. Næste valg var til Kassererposten og efter bare 31 år på posten var der genvalg til Bjarne, OZ1CWP med 15 stemmer for og 1 blank. Valg til Bestyrelsen, her var der genvalg til Kurt, OZ4AFQ og nyvalg til Allan, OZ1HO. Til Suppleant til bestyrelsen blev Uffe, OZ4UB valgt. Der var genvalg til Ronald, OZ1CBQ som Revisor og nyvalg til Thomas, OZ1TDS som Revisorsuppleant. Så var alle tillidsposter i foreningen igen besat - en stor tak til de afgående for indsatsen.

       

Sidste punkt på dagsordnen var Eventuelt - Bjarne, OZ1CWP gennemgik budgettet for 2019 med bestyrelsens forventninger til indtægter og udgifter. Det var lidt debat om betydningen af yngre medlemmer og generelt hvordan vi kunne forvente fremtidens udspil omkring huslejen i kommunale bygninger. Lasse, OZ1LN efterlyste en rettelse i vedtægterne - hvad der lige er sket der finder bestyrelsen ud af ved førstkommende lejlighed. Kl. 21.10 kunne dirigenten takke for god ro og orden og afslutte årets Generalforsamling - tilbage var kun at få udryddet det sidste wienerbrød :-).

  

Her i weekenden er der periodisk gang i klubstationen og ARRL DX SSB contest på HF. Forholdene er rimelige på frekvenserne fra 14MHz og ned - og ja, der er ikke set en eneste solplet den sidste måned så forholdene lader en del tilbage at ønske sig i forhold til tidligere tider. Men ind imellem er der hul igennem og så kører det bare :-).

     

Den kommende uge er der åbent på værkstedet mandag aften, hvor der skal pakkes grej til årets første messe (i Holland) om bare 14 dage. Tirsdag er der Tech4Fun hvor de unge mennesker fortsætter træningen med loddekolberne og onsdag er der Almindelig mødeaften uden noget specielt på programmet.

         

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor også radioamatørerne mødes.

       

24. februar 2019

Nyhederne for uge 8 - Igen en uge hvor de helt store smil var fremme hos deltagerne i Tech4Fun - det er jo altid lidt en sejr, når de små komponenter er sat rigtigt sammen og det virker som det skal, når der bliver sat strøm på :-).

   

Desværre var der ikke "hul igennem" til XX9D da vi lyttede onsdag aften - så vi må desværre blive en anden gang. I stedet var der rigelig tid til en uformel snak om rigets tilstand forud for den kommende uges Generalforsamling. Det var også et af hovedpunkterne ved fredagens Bestyrelsesmøde. Der er ikke indkommet nogle forslag - så det punkt kommer vi nok hurtigt gennem. Men der er nogle valg til foreningens forskellige tillidsposter - vores Formand Henrik, OZ1HBM har jo desværre meddelt at han ikke ønsker at fortsætte, så der skal vi ha' fundet en afløser. Derudover er der i følge dagsordnen for ulige år -

valg til Kasserer - på valg er Bjarne, OZ1CWP og selvom Bjarne har siddet på posten i en efterhånden lang årrækker er han villig til genvalg. Udover det ordinære valg til Kassererposten er der valg til to Bestyrelsesmedlemmer. På valg i år er Kurt, OZ4AFQ og Kjeld, OZ1FF - de er også begge to klar til endnu en periode og genopstiller. I følge dagsordnen er der også valg til posten som Suppleant til Bestyrelsen, en Revisor og en Revisor suppleant. Desværre er vores sædvanlige lokale - Dramasalen - optaget af spejdernes Fastelavnsfest, så årets Generalforsamling afholdes i lokale 2 med indgang hvor der også er Kontanthjælp / H-team - samme indgang vi tidligere har brugt ved HamDay. Bestyrelsen håber at se så mange medlemmer som muligt - og håber at rigeligt med wienerbrød kan være med til at "lokke" medlemmerne til at tage del i ansvaret for vores forening og fremtiden.

   

Udover Generalforsamlingen - onsdag, er der selvfølgelig også i den kommende uge åbent på værkstedet mandag aften. Og næste weekend fyldes vores HF frekvenser (mere eller mindre) med contest stationer der deltager i ARRL DX SSB contesten. Vi har også planlagt at deltage i kampen om en masse kontakter med Nordamerika - vil du være med, aftales vores deltagelse efter onsdagens Generalforsamling. Vil du bare se hvad der sker og hvordan det går, er radiorummet åbent for besøg lørdag eftermiddag
       
På gensyn - ALLE sammen - til Generalforsamling nu på onsdag i DIN forening.
    

17. februar 2019

Nyhederne for uge 7 - Som det ser ud bliver der mulighed for et gensyn med Marbæk, Nørre skoven, Øst skoven og alle de andre skove og plantager i området når årets Rævejagter skal afholdes. I hvert fald lykkedes det de fremmødte jægere at få "strikket" en løbskalender sammen ved onsdagens planlægningsmøde forud for den nye sæson. Så må vi håbe at ønskerne også kan imødekommes hos de forskellige ejere og plantører - når det er på plads, opdateres løbskalenderen her på hjemmesiden. 

Så næste gang indkøbsturen går til den foretrukne "Batteripusher" er det med at huske at købe rigeligt ind - få installeret de nye batterier og få tjekket udstyret - så man er klar til den nye sæson.

       

Den kommende uge er der Mandagsåbent på værkstedet - fra kl.19.00 til kl.21.00. hvor vi igen prøver at gøre lidt ved de forskellige bunker med forskellige spændende projekter. Tirsdag

er der Tech4Fun - Vinterferien er nu overstået - så der er sikkert en hel masse opsparet energi der er klar til at blive brugt ved loddekolberne. Onsdag er der Almindelig mødeaften uden noget specielt på programmet. Men der er jo en oplagt mulighed for at tænde HF-stationen og PA-trinnet - dreje antennerne og forsøge om det skulle være muligt at få en kontakt med vores gamle ven Kenneth, OZ1IKY der lige nu er aktiv med DX-speditionen XX9D fra Macau. Fredag er der Bestyrelsesmøde forud for Generalforsamlingen d. 27. februar - så har du et eller andet bestyrelsen bør se på eller bør vide inden vi alle sammen mødes til Generalforsamling kan man forelægge det  telefonisk eller via mail til bestyrelsen.   

    

På gensyn i DIN forening - til de forskellige aktiviteter, også i den kommende uge.

    

10. februar 2019

Nyhederne for uge 6 - Foreningens medlemmer skal snart til Generalforsamling (d. 27. februar) - og der skal sættes nogle krydser ved de forskellige valg. Meget passende er vores nye reklame penne ankommet - og selvom meningen er at de skal uddeles til besøgende, når vi stiller vores reklamestand op rundt omkring, er der nu også så medlemmerne kan få et eksemplar. En rigtig kvalitets kuglepen udført i gul metal med "Ipad"-dut, smuk antrasitgrå skriftfarve og vores Tech4Fun logo trykt i sort :-)

       

I forbindelse med Generalforsamlingen er der i henhold til vedtægterne mulig for at medlemmerne kan stille forslag om ønsker, vedtægtsændringer osv. man måske mener kan gøre

vores forening bedre eller mere attraktiv. Forslag skal (skriftlig) være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 13. februar (nu på onsdag). Forslag kan afleveres i afdelingen eller sendes som E-mail til: info@oz5esb.dk. Alle indkomne forslag offentliggøres her på hjemmesiden i forbindelse med opdateringen omkring d. 24. februar.

        

Der er ikke det helt store revolutionerende nyt at fortælle om denne uges forskellige aktiviteter - altså udover at der lige nu står Tech4Fun, på det meste af den aktive del af programfladen. Men foråret nærmere sig hurtigt og på onsdag skal vi ha' planlagt årets Rævejagter og kampen om Afdelingsmesterskabet 2019. Vi skal ha' fundet de dage der passer jægerne bedst og hvilke skove / plantager der skal jages i - så vil du være med, er det en rigtig god idé at deltage i planlægningen på onsdag. Så må vi se om ønskerne også kan imødekommes af de forskellige plantører og skov ejere - eller vi er nød til at bytte lidt om på datoerne og skovene. Det plejer at tage lidt tid, men vi regner med at den endelige løbskalender er klar i slutningen af marts - så man skulle måske overveje så småt at starte træningen allerede nu .............        

    

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - selvfølgelig også åben i Vinterferien.

    

3. februar 2019

Nyhederne for uge 5 - Værkstedsaktiviteterne om mandagen koster fortsat en masse smeltet loddetin - byggeriet af prototyper til Tech4Fun kører lige nu "i højeste gear", og det bliver til mange mere eller mindre udfordrende konstruktioner. Ugens billede viser endnu et godt eksempel (et LED løbelys) - der ikke burde volde de store problemer. Det kommer så nok, når vi bygger den helt  samme konstruktion i en ren SMD udgave :-).

   

Ugens aktiviteter - udover mandag - var denne uge begrænset til Almindelig mødeaften, onsdag. Desværre var der ikke rigtig nogen der havde mod på at udfordre vintertrafikken og kører til det spændende foredrag i Herning afdelingen. Vi må se om muligheden byder sig ved en senere lejlighed, eller vi måske kan overtale foredragsholderen til at komme til Esbjerg 

       

Den kommende uge fortsætter vi byggeriet på værkstedet - mandag aften. Tirsdag er der Tech4Fun - hvor vi så finder ud af om vores egen byggevejledning på dansk er fyldestgørende og det lykkedes at få dagens projekt til at virke efter hensigten. Onsdag er der Almindelig mødeaften uden noget specielt planlagt - men det plejer jo ikke at være et problem at finde et eller andet emne at tage op - eller måske dreje lidt på radioerne. Årets første store HF contest (ARRL DX SSB) er jo heller ikke længere ret langt væk - så lidt træning skader vel ikke.

      

Vi nærmere os med hastige skridt årets Generalforsamling - d. 27. februar. Har du et (eller flere) forslag du mener medlemmerne skal tage stilling til, henledes opmærksomheden på at forslag skal være Bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 13. februar. Forslag kan afleveres skriftligt i afdelingen eller som E-mail til: info@oz5esb.dk   

     

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - der er varme på radiatorerne og masse af kolde drikke i køleskabet :-)

      

27. januar 2019

Nyhederne for uge 4 - Så blev det igen rigtig vinter i Danmark med sne og frost. Meget passende er ugens billede hentet i arkivet - og viser de dejligt varme grillkul fra sidste års Grillaften.

Tiden løber hurtigt og allerede om bare godt 4 måneder tænder vi op i grillen igen......

Denne uge i afdelingen blev der arbejdet flittigt på værkstedet hvor nye (gode) idéer blev afprøvet - nærmere info følger...

Tirsdag byggede de unge mennesker første del af en lille smart stereo radio - en 2W forstærker, der senere bliver forbundet med VU-meter og tuner. Inden havde vi ude i gården demonstreret hvad der sker når man vender en elektrolyt forkert eller sender for med strøm gennem en modstand. Det svinede en del :-) men ungerne fik klart en opfattelse af hvad der sker hvis man ikke følger byggebeskrivelsen.       

Onsdag var der vist noget Håndbold i "tossekassen" - det kunne mærkes på fremmødet og køen ved slikdåsen :-). Bent, OZ5YG kikkede forbi med et læs overskuds grej fra kælderen som vi fik stablet op på lageret - for senere sortering og udvælgelse af de gode sager. Vi takker for bidraget og ser frem til næste læs :-). Som altid er vi meget interesseret i at modtage grej (og løsdele) der er blevet i overskud. Ikke alt kan vi bruge - det bliver sendt til genbrug - men vi finder meget godt der kan bruges til vores mange forskellige projekter, eller give et bidrag til indkøb af det vi mangler. Så har du noget der bare fylder op og som du skal af med hører vi meget gerne fra dig - inden du bare kører det hele til skrot - kontakt Jan, OZ1INN for nærmere aftale. 

   

Den kommende uge fortsætter vi arbejdet på værkstedet mandag aften. Onsdag er vi i hvert fald nogle stykker der har set frem til en tur til foredraget i Herning - desværre er vejrudsigten ikke ligefrem interessant for en tur nordpå, men om ikke andet er der åbent og Almindelig mødeaften i afdelingen, hvor vi så kan nyde hinandens selskab, og bare nøjes med at kører en lille tur gennem byen.

   

På gensyn i EDR Esbjerg i de lune lokaler - og med varm kaffe på kanden.    

        

20. januar 2019

Nyhederne for uge 3 - Onsdag demonstrerede Kjeld, OZ1FF hvordan han ved hjælp af fjernstyring af hans station hjemme i Vejers, var i stand til at lave en 10GHz QRA64D kontakt via månen - ganske imponerende. Kjeld fortalte også om hvordan det hele er opbygget og hvordan han får det til at virke. Glædeligt at hører om aktivitet på et af vores frekvensbånd der normalt ikke har tiltrukket interesserede i store skarer - men med den nye Es'Hail 2 satellit der bliver operativ senere på året, og som kører med 10GHz downlink er der nok en del der er begyndt at tænke på hvad der skal til for at blive aktiv på 10GHz. Så selvom man ikke lige har plads til en EME parabol på altanen, er det jo rart med en lokal ekspert på de højere frekvensbånd. Tak til Kjeld, OZ1FF for en meget interessant aften.

Har man fået mod på at hører mere om det ydre rum er alle vores

medlemmer blevet inviteret til et spændende foredrag med Jørn Christiansen - " I Gagarins Fodspor". Det sker i EDR Herning afdelingen - onsdag d. 30. januar kl.19.00. Der skal betales en beskeden entre på 20,- kr. og vil man deltage skal man tilmelde sig hos Ib, OZ1AXR senest d. 25. januar. På onsdag ser på om der kan arrangeres noget fælles transport fra Esbjerg - mere info finder du her.

     

Den kommende uge starter mandag aften på værkstedet - en tur lørdag til Vinter VHF Dag i Ringsted, betød indkøb af bl.a. et par store kasser modstande og transformatorer vi skal ha' fundet plads til på lageret. Tirsdag er der Tech4Fun - hvor ungerne bl.a. (på den hårde måde) skal lære hvad der sker når en stor kondensator vendes forkert, eller en LED får lidt for høj spænding :-).

Onsdag er der Almindelig mødeaften - uden noget bestemt på programmet - men der er da stadig lidt fyld i kagedåserne der skal udryddes.

    

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - stedet hvor det meste er muligt, eller planlagt til fremtiden.

       

13. januar 2019

Nyhederne for uge 2 - Ikke overraskende er det lige nu højsæson for de indendørs aktiviteter, og hvad er bedre end at varme sig ved loddekolben. For efterhånden lang tid siden fortalte vi om planerne for at udvide Tech4Fun aktiviteterne, således at der også ville komme noget for de lidt ældre - Tech4Fun XXL.

Indgangsvinklen er en lidt anden, når det drejer sig om voksne men målet det samme - at hjælpe deltagerne godt i gang med en fritidsinteresse med elektronik og kommunikation. Det har taget tid at finde ud af hvordan vi griber det an, men projektet er nu kommet så langt at vi tror vi har fundet det helt rigtige koncept. Mulighederne fra vores leverandører er blevet grundigt studeret og nu begynder de forskellige byggesæt at ankomme - bl.a. en lille smart multitester (ugens billede). Så mangler vi "bare" at lave det tilhørende undervisningsmateriale og selvfølgelig prøvebygning af de forskellige byggesæt, så vi ved at de virker.

Går alt efter planen vil  Tech4Fun XXL blive tilbudt som et kursusforløb fra efteråret 2019.

        

Denne uges aktiviteter startede mandag aften på værkstedet hvor der (igen) blev sorteret og ryddet op - et besøg i det lokale Bauhaus i juleferien, havde betydet indkøb af en ordentlig stak klodsekasser på supertilbud. Så nu kunne en del af de mange små papkasser, der er ankommet på det seneste blive tømt og indholdet sat på plads, så vi ved hvad vi har / mangler. Tirsdag var der Tech4Fun hvor ungerne byggede en lille lydgiver (som vov hund) og morede sig med at bytte bare en enkelt modstand, så det i stedet lød som en kanariefugle. Onsdag var der Almindelig mødeaften

- uden noget specielt på programmet - men der blev da igen ydet en ihærdig indsats for at få udryddet resterne i kagedåserne :-).

    

Den kommende uge fortsætter aktiviteterne på værkstedet mandag aften - og onsdag er der foredrag. Kjeld, OZ1FF har fået bygget hans 10GHz EME-station op, så den kan styres og fjernbetjenes via internettet - det betyder at vi for første gang kan prøve at kører EME fra afdelingen - altså sende et signal op på månen, der så bliver reflekteret og sendt tilbage til hele den del af jordkloden der kan se månen. Med lidt held kan vi måske lave en kontakt - og det sker altså nu på onsdag, hvor Kjeld også vil fortælle lidt om teknikken bag - det bliver spændende :-).

    

På gensyn i EDR Esbjerg afdeling - til en tur på månen og retur - nu på onsdag.

         

6. januar 2019

Nyhederne for uge 1 - Godt Nytår alle sammen.

Så er vi kommet godt i gang med et nyt friskt år, og mange nye spændende aktiviteter og arrangementer venter forude.

Juleferien er forhåbentlig forløbet godt - også selvom der lokalt var nogle ting julemanden totalt havde misforstået på ønskesedlen - uldne sokker og en ny HF-station er jo ikke helt det samme - men okay, så måske næste gang.

  

Traditionen tro har redaktionen brugt adskillige timer på at gennemgå fotoalbummet med årets mange billeder - de bedste fra nogle af vores mange aktiviteter kan du nu se i "Galleriet".

Et glædeligt gensyn med mange gode oplevelser rundt omkring  ved de forskellige arrangementer hvor vi viste hvad det er vi laver  

og hvad vi kan tilbyde medlemmerne. Det er specielt glædeligt at der kommer flere og flere forbi vores stand de forskellige steder, for at hører mere om hvad det egentlig er vi laver - og rigtig mange kan fortælle at de har lagt mærke til vores Fieldday station ved hovedvejen. Det nåede vi ikke sidste år - men planen er at vi er tilbage (med alt det store grej) når den tid kommer :-).   

          

Onsdag var første mødeaften i 2019 og en del benyttede muligheden for at mødes igen og lige følge op på hvad der er sket siden sidste år. Det var jo også vigtigt lige at få tjekket op på kvaliteten af resterne fra Juleafslutningen og om de mange småkager / dåserne med overskudssnolder stadig kunne fordøjes uden at give halsbrand.  Heldigvis havde Kjeld, OZ1FF ikke fået aftensmad så kvaliteten blev hurtigt godkendt :-). Den kommende uge fortsætter vi med de mange projekter på værkstedet mandag aften, og tirsdag aften varmer vi igen loddekolberne op til nye projekter med Tech4Fun. Onsdag er der Almindelig mødeaften uden noget specielt planlagt - altså udover muligheden for lidt godt til den søde tand.

   

På gensyn til mange nye aktiviteter i 2019 i EDR Esbjerg afdeling - Godt Nytår.

   

Arkiverede nyheder.

Arkiverede nyheder fra EDR Esbjerg afdeling - med beretninger og beskrivelser af arrangementer og aktiviteter, finder du i kronologiske rækkefølge på disse sider (vær opmærksom på at disse sider er temmelig store, og at det derfor kan tage lidt tid at åbne dem) :

 

Nyheder fra 2018.

Nyheder fra 2017.

Nyheder fra 2016.

Nyheder fra 2015.

Nyheder fra 2014.

Nyheder fra 2013.

Nyheder fra 2012.

Nyheder fra 2011.

Nyheder fra 2010.

Nyheder fra 2009.

Nyheder fra 2008.

Nyheder fra 2007.

Nyheder fra 2006.

Nyheder fra 2005.

Nyheder fra 2004.

Nyheder fra 2003.