OZ5ESB / 5Q1A -  amatørradiostationen.

   

Gennem mange år, har vores forening haft lokaler, på steder hvor mulighederne for at opsætte antenner, har været meget begrænsede. Med vores flytning til Gammelby Fritidscenter blev dette ændret. Og siden 1998, har vi brugt utrolig mange timer, på at nå dertil hvor vi er i dag - med en af de bedst udrustede klubstationer i Danmark.

   

Stationen er opbygget med det formål, at tilbyde vores medlemmer, de allerbedste muligheder for kontakt, på   amatørradio båndene : 1.8 - 3.7 - 7 - 14 - 21 - 28 - 50 - 144 og 435 MHz.

Stationen er på vores mødeaftener, frit tilgængelig for alle medlemmer - selvfølgelig forudsat, at den personlige sendetilladelse er i orden. Vi deltager som regel i de store weekend HF contest's, og har hvert år omkring 10 000 kontakter med radioamatører over hele verden.

  

På de fleste bånd, er vi i stand til at sende med den maksimalt tilladte udgangseffekt på 1000 W - og stationen opfylder alle Telestyrelsens love og regler på området.

Herunder har vi beskrevet en del af det udstyr, vi råder over i radiorummet, samt vores antennesystem :

    

 435Mhz (70cm) og 145Mhz (2m), er stationen en YAESU FT 847 all mode transceiver. VHF PA-trinnet er en BEKO HLV-750. På 50Mhz (6m) er stationen ligeledes en YAESU FT 847 all mode transceiver. Til rådighed på stationen er endvidere, et hjemmebygget 1000W PA-trin til 50Mhz (konstrueret af OZ1DPR).

    

HF stationen er en YAESU FT 1000MP Mrk. V transceiver med alt ekstra tilbehør monteret - inklusiv DVS-2 Digital Voice Recorder, Heil Promicro-4 Headset, Bencher manipulator og et digitalt powermeter / SWR alarm fra RF- Applications. Og HF PA-trinnet er en Alpha 99, med en udgangseffekt på 1000W.

  

Alle stationer / tilbehør og gittermast, er sikkerhedsmæssigt forbundet til en ubrudt 26m dyb jordelektrode.

  

Til hjælp med contestlog bruger vi en Pc med log programmerne CT (på HF) og SDV (på VHF), en anden Pc bruges til DX cluster - begge er de tilsluttet vores hurtige ADSL Internet opkobling.

   

(Klik på antennebilledet ovenover - og se hvordan det hele blev monteret).

  

Antennesystemet er monteret i vores gittermast, der er 23m høj plus 4m top rør.

Øverst i 27 meters højde, er der monteret en 8 element vandret yagi til 145Mhz, med en bom længde på 4,4m.

   

I 25,5 meters højde, er der monteret en 8 element vandret yagi til 50/28Mhz, antennen er bygget som dual band antenne, med full size elementer tilpasset hvert bånd – 5 elementer på 50Mhz, og 3 elementer på 28Mhz, med en bom længde på 5,6m, og med separat gamma match afstemning til hvert bånd. I 24,5 meters højde, er der monteret en 21 element vandret UHF yagi (fabrikat : M²).

I 23 meters højde, er der monteret en 6 element vandret yagi til 21/14Mhz, også denne antenne er bygget som dual band antenne, og med full size elementer tilpasset hvert bånd – 3 elementer på 21Mhz, og 3 elementer på 14Mhz, med en bom længde på 6,5m, og med separat gamma match afstemning til hvert bånd.

  

I 10 meters højde, er der på siden af masten, monteret en 50MHz ½ bølge vertikal.  

  

Alle yagi antenner drejes med en YAESU G 2800 SDX rotor.

   

Fra 20 meters højde, er der ophængt 3 dipol antenner til 7 – 3,7 – 1,8Mhz.

   

Hele antenne systemet er designet, og konstrueret af OZ1INN.