ILLW - International Lighthouse/ Lightship Weekend.

  

Den 3. hele weekend i august afholdes hvert år, et spændende PR-arrangement ved og omkring fyrtårne og fyrskibe over hele verden. Et sædvanligvis ganske velbesøgt arrangement med deltagelse af omkring 400 fyr, og med det formål at gøre den brede befolkning opmærksom på fyrtårnene / fyrskibene, samt give folk mulighed for at se de fyr der normalt er lukkede for besøg, og forklarer deres betydning gennem tiden, og ikke mindst deres historie og den fortsatte bevarelse.

  

Det hele kædes sammen af radioamatører, der ved hjælp af de opstillede antenner og kortbølgestationer, skaber kontakt mellem de deltagende fyrtårne / fyrskibe, og interesserede radioamatører, og dermed også giver offentligheden mulighed for et lille indblik, i vores spændende hobby.    

ILLW er opstået på initiativ af de skotske turistmyndigheder, og en gruppe radioamatører, og var en succes allerede ved starten i 1995.

Nærmere om gruppen bag - finder du her.

 

Gennem en årrække, var vi med i dette arrangement fra museumsfyrskibet M/F1, placeret ved Esbjerg Havns Marina  - med kaldesignalet: OZ1VYL / lightship - ARLH no. DEN 026 - DANISH LH no. DLS 301

Men kun meget få besøgende og lidt problemer bl.a. med støj fra pumpegrej om bord, gjorde at vi i hvert fald for en tid, stoppede med aktiviteten fra skibet i 2004.

Fyrskibet er siden blevet kraftigt renoveret, og vi håber meget en dag at kunne vende tilbage med aktiviteterne, også fra dette unikke sted.

I 2005 var vi for første gang med i ILLW fra Danmarks vestligste punkt - Blåvandshuk fyrtårn - ARLHS no. DEN 002

I et rigtig godt samarbejde med Turistkontoret der administrere dette fyrtårn, fik vi grejet opstillet lige ved foden af "Kronjuvelen blandt danske fyrtårne"

- en kæmpe succes, hvor vores store telt blev besøgt af flere hundrede turister der interesseret fulgte trafikken på radioen, hvor der var kø (pile up) for en kontakt, eller ivrigt spurgte til ILLW arrangementet og dette flotte fyrtårn.

  

Også vores hobby som radioamatører, fik stor opmærksomhed og alt vores brochuremateriale blev hurtigt uddelt til interesserede besøgende. 

Nye muligheder åbner sig, og i 2011 besluttede vi at deltage i dette arrangement fra Sædden Strand Fyrtårn - ARLHS no. DEN 115 placeret lige nord, for Sædding centeret i det nordlige Esbjerg.

 

I et tæt samarbejde med ledelsen for Sædding centeret, var vi 

aktive fra græsplænen lige nord for centeret i 2011, 2012, 2013

2014, 2015 og 2017  på disse frekvenser: 3,7 -14 og 145 MHz.

 

Og resultatet også fra dette sted, er en meget positiv oplevelse

- godt nok ikke helt så velbesøgt, som ved fyrtårnet på Blåvandshuk.

Men stadig med mange interesserede besøgende, ved vores midlertidige radiostation lige overfor fyrtårnet.

 

På gensyn / genhør i dette fantastiske PR-arrangement, for fyrtårne og amatørradio.