The Flagship Station

 

De sidste mange år er der sket rigtig mange ting i og omkring EDR Esbjerg afdelingen. Ikke kun mange nye forskellige aktiviteter, men også en masse forskelligt nyt og pladskrævende udstyr. Efter mange år som lejere i forskellige lokaler rundt i byen fik vi i 1997 lokaler på Gammelby Fritidscenter.

Lokalerne er ikke optimale og vi er for længst "vokset ud af dem", men huslejen har været fornuftig og vi har klaret os med at leje og låne plads ude i byen.

Nu oplever vi en husleje for disse beskedne kommunale lokaler der overstiger prisen på det private marked - og ikke mindst en meget usikker fremtid for fritidscenteret.

    

Det er altså på høje tid at tænke på en anden løsning - noget der som sådan er blevet talt om de sidste mere end 50år - vores helt eget klubhus.

Med alle muligheder for vores mange forskellige aktiviteter - med værksteder, møde / foredragslokaler og ikke mindst en super radiostation med store antenner til alle vores mange forskellige frekvensbånd.

 

Under arbejdstitlen - The Flagship Station - fik bestyrelsen i foråret 2015 kontakt med en ung arkitektstuderende - Henry Matovu der var i fuld gang med hans afslutningsprojekt - som for øvrigt blev præmieret med topkarakter. Henry vil gerne hjælpe os med vores projekt og har hen over sommeren tegnet en række tegninger med forslag til hvordan det kan komme til at se ud, når vi engang i fremtiden byder radioamatører og teknikinteresserede indenfor i "Flagskibsstationen".

   

Tegningerne skal ses som et oplæg - helt sikkert vil der ske en tilpasning, dels til grunden vi finder frem til, men også i forhold til de økonomiske muligheder. Men nu har vi i hvert fald et fantastisk udgangspunkt at gå i gang med - det nok største og mest ambitiøse projekt nogensinde indenfor vores hobby i Danmark.